Archiv autora: ADKA

Kvůli manku nepřijdete o DPH!

Vytvořil | Březen 4, 2021

Doplňujeme náš pondělí článek. O novele zákona o DPH z roku 2019, která se týká této oblasti, jsme vás již několikrát informovali.

Jak uvádíme v našem VIDEU (viz níže), jsou-li splněny podmínky zákona o DPH:

 • § 77/2/c u vyrovnání odpočtu, a
 • § 78e/1 při úpravě odpočtu,

neprovádí se dodatečně korekce původního nároku na odpočet DPH 🙂!

Podmínka

Plátce musí pouze doložit, jak došlo “…k jeho zničení, ztrátě či odcizení”.

Naše RADA

Věnujte proto pečlivou pozornost inventarizačním zápisům. 🙂

Viz VIDEO:

Záporný základ DPH a účtování

Vytvořil | Březen 3, 2021

Opravdu může existovat záporný základ daně z přidané hodnoty. 🙂

Záporný základ daně u vratných obalů

Podle ustanovení § 36/12 zákona o DPH může vzniknout záporný základ daně.

(Viz též například podle § 37a/3 ZDPH.)


Je zřejmé, že plátce uskutečnil zdanitelné plnění podle § 13/4/e ZDPH, nejedná se o opravu základu daně.

Plátci vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň, viz § 108/1 ZDPH.

To se promítne také v účtování…


Naše RADA

Na dotaz odpovídáme:

 • Související daň z přidané hodnoty účtujte výsledkově, buď na MD 538 (nebo 548).

Je nárok na slevu na dani EET za rok 2020?

Vytvořil | Březen 2, 2021

Na otázku v titulku a související dotaz odpovídáme “ANO” i “NE”… Nebojte se, vše vám vysvětlíme. 🙂

Teorie

Musíme si nejdříve uvést, co se změnilo. Ocitujeme si příslušnou zákonnou normu z března 2020:

 • (1) Subjekt evidence tržeb není povinen plnit povinnosti podle zákona upravujícího evidenci tržeb s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití, do 30. června 2022.
 • (2) Subjekt evidence tržeb není povinen plnit podle zákona upravujícího evidenci tržeb evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení do 31. prosince 2022.

Zákon o daních z příjmů

Informace GFŘ potvrzuje, že nárok je pouze v případě, že poplatník zahájil evidenci tržeb povinně.

Skutečně existovala v roce 2020 “povinnost” jen v období do 26. března


Proto na konkrétní dotaz, “…zahájeno v létě 2020…” je správná odpověď “NE”… 🙃


Naše RADA

Skutečně existovala v roce 2020 “povinnost” jen v období do 26. března

 

Inventarizační rozdíly a optimalizace

Vytvořil | Březen 1, 2021

Včera byl poslední den pro zajištění fyzických inventur, máte-li účetní období kalendářní rok.

Účtování

Pokud jste zjistili inventarizační rozdíly, ať už se jedná o “manko” nebo “přebytek”, musíte je zaúčtovat do loňského roku.

Daň z příjmů

Mají zásadní vliv na základ daně z příjmům, jejich dopad lze však optimalizovat! 🙂

Naše RADA

Konkrétní náměty vám nabízíme v krátkém videu 🙂, jde o několik snímků, které jsou součástí cyklu video přednášek k daním a účetnictví za rok 2020:

 

 

Nová kniha DPH 2021

Vytvořil | Únor 26, 2021

Vážení,

k dispozici je aktuální publikace:

 • ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH
 • pro snadnou aplikaci ustanovení v praxi

Autor BLOGu je jejím spoluautorem:

Na téměř sedmdesáti stranách vysvětluje více než 160 základních pojmů (kategorií) daně z přidané hodnoty včetně základních návazností na daň z příjmů a účetnictví. 🙂


Naše RADA

Brožura je k dispozici u vydavatele VERLAG DASHOFER 🙂

 

Krácení DPH v lednu kvůli novým osvobozeným nájmům?

Vytvořil | Únor 25, 2021

Navazujeme na pondělní článek a VIDEO.

Odpověď na aktuální dotaz je velmi krátká:

ANO, plátce je povinen si sám stanovit zálohový koeficient podle § 76/6 zákona o DPH:

 • „…Pokud plnění pro výpočet koeficientu za předcházející kalendářní rok neexistují, stanoví výši tohoto koeficientu plátce kvalifikovaným odhadem…“

To v praxi znamená, že:

 • Na základě v této chvíli známých skutečnosti si spočítáte hodnoty čitatele a jmenovatele ( 73/3 a násl.) jakoby za celý rok…
 • Měsíční plátce už za leden musí povinně provést odpovídající krácení daně na vstupu u přijatých zdanitelných plnění v režimu tohoto § 76 ZDPH.

Naše RADA

Jedná se o kvalifikovaný odhad, přestože, zejména v letošním roce, nikdo neví, co bude… 🙃

Stravenkový paušál a “Fake news”

Vytvořil | Únor 24, 2021

V pondělí 1. února jsme vás informovali článek a video k zásadní novince týkající se benefitů, kterou představuje možnost vyplatit zaměstnanci peníze na závodní stravování – jde o stravenkový paušál.

PLUS pro zaměstnance a zaměstnavatele

Při splnění zákonných podmínek se jedná u:

 • zaměstnance osvobozený příjem 🙂 a
 • pro zaměstnavatele je daňovým nákladem 🙂.

“Fake news”

Podle Wikipedie:

Mezi takové patří na serveru peníze.cz netu publikovaný článek, který lze chápat jako PR stravenkových firem, které přijdou o miliardové tržby.


Naše RADA (1)

Podle našeho názoru tato klasifikace stačí jako odpověď na konkrétní dotaz, neboť je zbytečné komentovat tento účelový text, ač je vydáván za odborné daňové stanovisko. Tyto články nečtěte…, je to zbytečné. 🙂


Naše RADA (2)

Podrobné články k tomuto tématu připravil autor Blogu pro VERLAG. 🙂

K dispozici je též video:

 

Placení paušální daně

Vytvořil | Únor 23, 2021

Podle informací Finanční správy používá nový systém paušální daně 71 tisíc poplatníků.

Jak tato daň, zahrnující daň z příjmů FO, sociální a zdravotní pojištění, funguje?


Velmi jednoduše, každý měsíc do 20. dne je nutné uhradit částku 5 469 Kč.

Za kalendářní rok 2021, pokud budou splněny všechny zákonné podmínky, poplatník nepodává žádné daňové přiznání a ani přehledy pojistného! 🙂


Aktuálně bylo povinností uhradit včera daň za leden a únor, proto si zkontrolujte, zda jste na tuto novou platbu nezapomněli.

Naše RADA

Finanční správa zveřejnila účty pro placení této daně.

Sledujte vývoj názorů k této variantě optimalizace, základní informace naleznete v našem videu. 🙂

 

Zásadní novinka v DPH od 1. ledna!

Vytvořil | Únor 22, 2021

Na krátkém videu si vysvětlíme význam klíčové změny u nájmu nemovitých věcí podle § 56a zákona o DPH.

“Zákaz” nároku na odpočet daně

Mnoho plátců DPH bohužel nyní zjišťuje, že v daňovém přiznání za leden 2021 přichází o desetitisíce korun kvůli zákazu nároku na odpočet daně, neboť přijatá zdanitelná plnění souvisí s “novými” osvobozenými nájmy. 🙃

Úprava, byť velmi nepříjemná, je povinná, pokud se nepodaří plátci splnit některou z nových omezujících podmínek odstavce třetího výše zmíněného ustanovení zákona o DPH. 🙃

Naše RADA

Základní orientaci v této komplikované problematice získáte díky našemu VIDEU 🙂:

 

Co je obratem v DPH?

Vytvořil | Únor 19, 2021

Odpovídáme krátce na otázku v titulku a aktuální dotaz.

Obrat podle § 4a ZDPH

Pro účely daně z přidané hodnoty musíme ověřit přesně texty uvedené ve zmíněném paragrafu zákona o DPH.

Proto na dotaz máme příjemnou odpověď. 🙂


Pronajímatel má sice obrat 1 010 000 Kč, ale jedná se pouze o plnění osvobozená od daně (*), proto pro něj platí výjimka, kterou obsahuje § 6/1 zákona o DPH:

 • “…pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně…”.

Naše RADA

(*) Ze zadání vyplývá, že se podle pravidel DPH jedná o osvobozená plnění.

Přesto Vám doporučujeme, máte-li takové příjmy, aby Váš daňový poradce zkontroloval, že jste skutečně neuskutečnili zdanitelného plnění (ani za korunu…).

Viz článek k povinné registraci…