Archiv autora: ADKA

TERMÍN se blíží

Vytvořil | Srpen 13, 2020

Finanční správa se probudila z letní letargie a připomíná nám, že se čas na zpracování a odevzdání daňových přiznání za kalendářní rok 2019 povážlivě krátí… 🙃

Úterý 18.08.2020

Datum, které si všichni budeme dlouho pamatovat – je naprosto nestandardní, ale zvolený správou daní.

INFO FinS

Najdeme v něm základní informace, viz krátká citace:

 • Daňové přiznání lze podat elektronicky, v listinné podobě poštou nebo osobně na podatelnách finančních úřadů. Povinně elektronicky musí podání učinit všichni poplatníci, kteří mají zpřístupněnu datovou schránku. Ani ti jej však nemusí podat jen prostřednictvím této datové schránky, ale mohou využít aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (v nápovědě k elektronickému formuláři jsou v této aplikaci daňovým poplatníkům k dispozici veškeré informace nutné k vyplnění a podání daňového přiznání).
 • Podrobnější informace, vztahující se k podání přiznání k dani z příjmů, včetně formulářů a informací k jejich vyplnění, jsou dostupné na internetových stránkách Finanční správy.

Naše RADA

Můžete-li, vše si zjednodušte a využijte formu elektronického podání. 🙂

Ne vše je pro DPH ubytovací službou!

Vytvořil | Srpen 12, 2020

Navazujeme krátce na článek z minulého úterý a aktuální dotaz.

Automaticky 10% sazba?

Přestože budou služby poskytnuty v ubytovacím zařízení, nemůžeme na otázku v titulku odpovědět kladně. 🙃

Vedlejší plnění jako Hlavní plnění…

Sice je pravdivé tvrzení, že v zásadě:

 • kopíruje vedlejší plnění, je-li součástí plnění hlavního,  použijeme sazbu takového hlavního plnění,
 • ale je-li jednoznačně samostatné – „rovnocenné“ – není pouze jako „…součást hlavního plnění…“, přiřadíme sazbu daně z přidané hodnoty pro tuto službu podle typu bez ohledu na skutečnost, že je služba poskytnuta v ubytovacím zařízení.

Typickým příkladem budiž služby typu wellness.


Viz též informace zveřejněné Finanční správou.

Naše RADA

Na druhé straně, například použití bazénu v ceně ubytování není tzv. samostatným plněním. 🙃

Optimalizujte své daně (FO i PO) za rok 2019!

Vytvořil | Srpen 11, 2020

Navazujeme na včerejší krátký článek a připomínáme několik konkrétních TIPů, jak je možné legálně ušetřit na Daních 🙂.


Naše RADY nejsou určeny pro Agenta Babiše a jeho věrné (*), neboť Ti mají vlastní způsoby fiktivních reklamních faktur v řádu stovek miliónů korun (u Čapího hnízda nejde totiž jen o dotační podvod, ale také machinace s daní z příjmů a daní z přidané hodnoty)…🙃

(*) Žádné  nejsou též určeny dalším protagonistům spolku s názvem „ANO“, který by se měl přejmenovat na „Stoka“, ať už brněnská nebo středočeská (paní Jermanová) a další kraje… 🙃


TIPY

Jedná se skutečně o varianty pro Fyzické osoby, například:

Manžele

V oblasti Odpisování

 • Jedná se o legitimní nástroj, jak zvýšit dílčí základ daně, je-li to vhodné – formou přerušení odpisování.

Způsob stanovení dílčího zák ladu daně – Paušální výdaje

 • Nezapomeňte, že záleží jen a jen na vás, jestli se vám vyplatí výdaje prokazovat.

Náměty máme též pro Právnické osoby:

Naše RADA

V klidu si zkontrolujte, zda jste na „něco“ nezapomněli.

Poraďte se – viz naše články, které najdete:

 • prostřednictvím „Kategorie“, podle kterých jsou tematicky řazeny,

nebo

 • přes „FullText“. 🙂

Daňový týden a podání Daňových přiznání…

Vytvořil | Srpen 10, 2020

V parném létě nejsme příliš zvyklí se věnovat dani z příjmů. Letošní rok, vzhledem k daným okolnostem, je zcela výjimečný…!

Zbývá několik dnů…

Příští úterý – tj. 18. srpna – je nutné odevzdat daňová přiznání (a včas zaplatit nedoplatky).

Optimalizace

Na našem BLOGu máte k dispozici stovky článků, mnoho z nich se věnují optimalizaci daní (legální – žádné „Čapí hnízdo“…).


Využijte je přes:

 • vybrané kategorie
 • konkrétní články – viz TIPY nebo
 • si najděte své téma prostřednictvím klíčových slov. 🙂

V zítřejším článku Vám připomeneme nejzajímavější, jak pro Fyzické, tak Právnické osoby!


Naše RADA

Daňová přiznání zpracujte v klidu.

Nezapomeňte vzít případně v úvahu vývoj „vašich letošních daní“ – variantu uplatnění „budoucí daňové ztráty“! 🙂

JAK uplatnit novou daňovou ztrátu?

Vytvořil | Srpen 7, 2020

Zdůrazňujeme v titulku zmíněné slůvko:

 • „…novou…“.

Aktuální dotaz je jasný, ale raději si ho zopakujeme:

 • Lze uplatnit v daňovém přiznání za kalendářní rok 2019 ztrátu, kterou očekáváme letos?

Jaké je řešení?

 • Odpověď zní „ANO“! 🙂

Podmínky

Limit je maximálně 30 000 000 Kč.


Kdyby výše uplatněné ztráty neodpovídala skutečnosti, musí se následně podat dodatečné daňové přiznání. 🙃


Naše RADA

Finanční správa uveřejnila doplňující informace na svých webových stránkách.


Termín 18. 8. se blíží, proto obětujte třeba i část víkendu k přípravě a dokončení daňových přiznání…, přestože může být hezké počasí… 🙃


 

Účtování oprav

Vytvořil | Srpen 6, 2020

Metodika účetnictví je všeobecně podceňována 🙃, neboť se všichni soustředí na splnění pravidelně se opakujících povinností k dani z přidané hodnoty – a jednou ročně k daním z příjmů…

Aktuální dotaz

Jedná se o opravy majetku, pro které se běžně používá účet 511 a jedná se o provozní náklad.

Otázkou je, zda nemá vliv skutečnost, že „…je však majetkem cizím…“. Současně je důležité sdělení: „…máme uzavřenu pojistku na odpovědnost…“.

Řešení

Předpokládáme, že se skutečně jedná o povinnost (zajistit opravu) danou tomuto daňovému subjektu příslušnými právními dokumenty.


Nabízí se tak využití standardních výsledkových účtů:

 • Pro opravy 511* a náhradu škody 648.
 • (*Děkujeme tazatelce za upozornění na šotka, omylem byl uveden účet 518…)

Naše RADA

Připomínáme „skryté“ problémy u daně z přidané hodnoty u významných oprav, pokud se v budoucnu změní použití majetku – viz § 78da zákona o DPH. 🙃

Samozřejmostí musí být kontrola pro daň z příjmů, aby se nejednalo o technické zhodnocení, které se daňově odpisuje. 🙃

Nové sazby DPH od 1. července

Vytvořil | Srpen 5, 2020

Krátce navazujeme na včerejší článek a pro vaši lepší orientaci uvádíme přehled nových titulů uskutečněných plnění, u kterých skutečně platí od 1. 7. 2020 druhá snížená 10% sazba DPH.

10% sazba

 • ubytovací služby – kód CZ-CPA 55,
 • poskytnutí oprávnění ke vstupu na kulturní představení, muzea, ZOO a jiné – kódy CZ-CPA 59.14, 90, 91, 93,
 • vstup na sportovní události, sportovních zařízení ke sportovním činnostem (i pláže) – kódy CZ-CPA 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11,
 • služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní – kódy CZ-CPA 96.04,
 • osobní doprava lyžařskými vleky – kód CZ-CPA 49.

Naše RADA

Připomínáme, že rozhodujícím okamžikem pro novou sazbu DPH je DUZP – den uskutečnění zdanitelného plnění. 🙂

Zmatek v sazbách DPH od 1. července?

Vytvořil | Srpen 4, 2020

Převratné politicky motivované změn sazeb daně z přidané hodnoty způsobují problémy s určením správné výše DPH u stravovacích a ubytovacích služeb. 🙃

10% sazba

Aktuálně se jedná zejména o ubytovací služby, u nichž je novinkou od 1. července možnost aplikovat tuto nízkou sazbu daně.

Hlavní nebo vedlejší služba?

Musí se přesně určit, jestli jde o službu vedlejší, která je součástí služby hlavní – zde ubytovací.


Například služby úklidu, recepce, parkování aj. jsou zpravidla oprávněně součástí celkové ceny za ubytování. 🙂


Naše RADA

Máte-li stále nejasnosti se stanovením sazby daně z přidané hodnoty, nahlédněte do našich publikovaných textů nebo zadejte na BLOGu dotaz formou komentáře k vybranému článku.

Přehled ZDR Pojištění

Vytvořil | Srpen 3, 2020

Náš pondělní článek je tentokrát velmi krátký.

Bohužel 🙃– na rozdíl od Přehledů na SOC pojištění:

 • nedošlo k potřebnému posunu termínů pro odevzdání Přehledů na ZDR pojištění,
 • přestože „všichni“ pracujeme s lhůtou pro zpracování a odevzdání daňových přiznání za kalendářní rok 2019 „až“ k 18. srpnu!

JAK Přehled odevzdat?

 • buď elektronicky, využijete aplikaci na www.vzp.cz

nebo

 • osobně na pobočce VZP.

Tiskopisy jsou interaktivní a naleznete je na stránkách www.vzp.cz.

Naše RADA

Zpracujte proto a odevzdejte včas – DNES – Přehled ZDR Pojištění.

Konečná pro úlevy u DPH…

Vytvořil | Červenec 31, 2020

Lakonické a výstižné – před nadcházejícím, věřme letním slunečným víkendem, si zkontrolujte, zda máte splněny všechny povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty.  Nemáme na mysli standardní termín, který byl toto pondělí.🙃


Připomínáme naše předchozí články.


„Prominutí sankcí“

 • Jestliže jste „něco“ včas nesplnili z důvodů čínské chřipky, musíte to napravit nejpozději DNES!

Naše RADA

A v pondělí nás čekají Přehledy na zdravotní pojištění. 🙃


Bohužel je zde nepříjemný rozdíl v termínech ve srovnání s Přehledy SOC Pojištění! 🙃