Archiv autora: ADKA

CO je důležité pro DP DPH?

Vytvořil | Listopad 22, 2019

Mnohé z nás čeká krušný pracovní víkend, v pondělí se musí odevzdat daňová přiznání k DPH a Kontrolní hlášení. 🙃

CO je… po novele zákona…

Tak bychom si mohli doplnit titulek.

Překvapivě zdůrazníme jenom dvě novinky, o kterých jsme Vás již informovali:

A doplňujeme odkaz na staronový tiskopis Kontrolního hlášení.

Naše RADA

Jsme si vědomi toho, že důležitých novinek bylo několik desítek.


Pokud máte s některou z nich problémy, nahlédněte do našich článků. 🙂


Snadno a rychle si je najdete, použijete výběr:

 • podle kategorie, k novelám nebo konkrétnímu heslu,

případně

 • Fullext. 🙂

Odborné daňové diskuse

Vytvořil | Listopad 21, 2019

Navazujeme na včerejší článek a doplňujeme informaci o tématech, která byla projednávána v září na Koordinačním výboru.

Zápisy z Koordinačního výboru

Projednané byly následující příspěvky.

Se závěrem: „bez rozporu“: 🙂

 • Daňový režim sdílených nákladů na výzkum a vývoj
 • Uplatnění plné moci

S výsledkem „s rozporem“:

 • Tvorba a rozpouštění daňových opravných položek v situaci jednoho či více spoludlužníků

Příspěvky „odložené“:

 • Některé daňové dopady Brexitu
 • Daňové souvislosti práce z domova (home office)
 • Vstupní cena pro odepisování u majetku (nemovitosti) získané z dědictví

Naše RADA

Jedná se o zajímavé dokumenty, v nichž většinou kolegové důkladně rozebírají dané téma a nabízí konkrétní závěry, jak nejasnosti řešit.

Čas od času i s úspěchem.

Složité daňové problémy se (ne)řeší…

Vytvořil | Listopad 20, 2019

Neustále se opakuje stejná písnička, špatné daňové zákony způsobují problémy daňovým subjektům. 🙃


Komora daňových poradců se snaží těžkostem předcházet, ale jak potvrzuje například zápis z červnového jednání KDP s vedením finanční správy, moc se to nedaří. 🙃


Koordinační výbor (KOV)

Výše uvedené tvrzení dokládá přehled příspěvků probíraných v červnu a jejich výsledek.

Posuďte sami – jeden byl uzavřen „bez rozporu“:

 • Režim DPH při vystavování daňových dokladů mezi společníky

Zbývající byly odloženy:

 • Některé daňové dopady Brexitu
 • Daňové souvislosti práce z domova (home office)
 • Tvorba a rozpouštění daňových opravných položek v situaci jednoho či více spoludlužníků

Naše RADA

Pokud v praxi řešíte nějaké komplikované případy, ať už je výsledek KOV jakýkoliv, prostudujte si zpracované příspěvky. 🙂

Místo koblihů točené pivo…!

Vytvořil | Listopad 19, 2019

Vláda už neví kudy kam, jak si získat voliče, a tak vytasila poslední trumf:

 • Zlevní se PIVO… 🙃

Drží se zásady, „úspěšně“ dodržované Bolševiky, že o bytí a nebytí vlády rozhoduje cena piva… 🙃


Novela zákona o DPH

Změnily se podmínky pro elektronickou evidenci tržeb, v květnu čeká start „všechny“.

K tomuto zákonu se přilepila novela zákona o dani z přidané hodnoty, podle které dochází ke změně některých sazeb DPH.

Zlevní točené pivo od 1. 5. 2020?

To se uvidí, neboť jde „jen“ o sazbu daně z přidané hodnoty.


Můžeme agenta Bureše volně citovat:

 • „…nemáte chlastat tvrdý alkohol…“,
 • ale posezení u piva je prý něco jiného… 🙃

Naše RADA

Správné je NEPÍT“…


Nižší sazba DPH bude u točeného piva „s posezením“ v prostorách příslušného restauračního zařízení. Nikoliv do kelímku, který si odnášíte…


 

BOJ o demokracii a svobodu je dlouhodobý proces…

Vytvořil | Listopad 18, 2019

Milí a vzácní přátelé,
na Letné jsme představili dlouhodobou vizi Milionu chvilek spojenou s novou podpisovou výzvou. Dosud jsme hodně říkali, proti čemu jsme, nyní přišel čas říct, pro co jsme. Dosud jsme hodně říkali, co nechceme, nyní přišel čas říct, co chceme. 🙂

CO CHCEME

MY, NÍŽE PODEPSANÍ,

1. Chceme mít politiky, kteří respektují demokratická pravidla a instituce, nelžou, nekradou, nestraší a nejsou ve střetu zájmů.    

2. Chceme být občany, kterým záleží na druhých lidech, zajímají se o stav společnosti a převzali za ni svůj díl zodpovědnosti.

3. Chceme žít v zemi, v níž se daří svobodě a spravedlnosti, má zdravou krajinu, a kde každý může žít beze strachu, důstojně a rád.   

Pokud to chcete také, připojte svůj podpis pod následující prohlášení:

ZÁLEŽÍ MI NA DEMOKRACII, NAJDU SI PRO NI CHVILKU A V PŘÍPADĚ POTŘEBY JI BUDU BRÁNIT. 🙂

TUTO VÝZVU MŮŽETE PODEPSAT ZDE.

Tato nová výzva je pozitivní, dlouhodobá a nezávislá na konkrétních figurách. Babiš tu za pár měsíců nemusí být. Tento program však zůstane platný.

Čím více lidí ji podepíše, tím větší a silnější budeme HLÍDACÍ PES. Tím lépe budeme moci bránit čtyři červené čáry. Pojďte ji proto spolu s námi šířit dál mailem, na sociálních sítích, letáky, telefonicky či osobně. Trvá to jen chvilku, ale je to velice důležité. Každý podpis má totiž velký smysl!

Pomozte nám prosím obzvlášť v tento den oslovit další lidi. Kdy jindy budou lidé ochotnější něco pro demokracii udělat? A jaký lepší dárek můžeme naší demokracii k třicetinám darovat, než se zavázat pro ni dlouhodobě něco malého dělat a v případě potřeby ji bránit? Odkažte je na www.milionchvilek.cz

Pokud nebudeme ochotni obětovat pro demokracii vůbec nic, budeme mít demokracii na nic. Pokud si však dostatek lidí najde chvilku a postaví se na její obranu, pak ze současné zatěžkávací zkoušky vyjde naše demokracie nejen vítězně, ale dokonce silnější a zdravější než kdy dřív.

Mikuláš Minář
Milion chvilek pro demokracii

LETNÁ po 30 letech…

Vytvořil | Listopad 15, 2019

Vážení,

oslavte s úsměvem na tváři 30. výročí pádu zkorumpovaného komunistického režimu,

státní svátek:

 • „DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII“! 🙂

Zúčastněte se demonstrace na Letné, anebo u Vás Doma!🙂


Milion chvilek

Podpořte Mladé, kteří se aktivně snaží napravit to, co jsme my Starší – ať už přímo či nepřímo – způsobili.

Naše RADA

Čas neúprosně běží… Dobrá zpráva je, že to utíká VŠEM… 🙂


ALE nejvíce starým strukturám, Bolševikům a Estébákům, Přisluhovačům – aktuální vláda je vskutku poslední pokus…

Proto se každý den setkáváme s jejich arogancí, lhaním, nesnášenlivostí, závistí a zlobou… 🙃


Vážení,

buďte v Pohodě a užívejte si Demokracii, kterou ONI nezničí, i když se o to  usilovně snaží… 🙂

Komu slouží účtenkovka?

Vytvořil | Listopad 14, 2019

O zbytečné účtenkové loterii jsme Vás již několikrát informovali… 🙃

Cíl?

Jejím cílem je/bylo udávání poplatníků evidujících elektronicky tržby občany této země (když už musel Agent StB zrušit zamýšlený udavačský web…). 🙃


Nakonec, jak se potvrzuje, slouží „účtenkovka“ organizovaným skupinám, neboť tak jako celý projekt EET provází chaos, platí to též pro tuto loterii.


Co bude dál?

Finanční správa připraví „nápravu“ zpackaného systému…

Kolik finančních prostředků se zbytečně utratilo?

Katastrofální je zjištění NKÚ – jde již o stovky miliónů korun, účtenkovka je úplně k ničemu…


Naše RADA

Nenechte se chaotickým řízením státu rozladit, buďte optimisté! 🙂

 • Přežili jsme: Bilaka, Husáka, Jakeše…
 • Zvládneme: Babiše, Filipa, Zemana… 🙂

To platí, přestože problémů s EET je nekonečno, což dokládá diskuse o zneužívání dat, novela zákona o EET atd. 🙃

 

 

 

Musíme mít audit za letošní rok?

Vytvořil | Listopad 13, 2019

Toto téma se vždy na konci roku znovu a znovu objevuje.


DNES je třináctého, možná Vás potěšíme 🙂, nebo naopak zarmoutíme 🙃?


Pravidla

Kontrolujeme u většiny „standardních“ účetních jednotek tři kritéria:

 • rozvaha/40 Mio Kč,
 • obrat/80 Mio Kč a
 • počet 50 zaměstnanců.

Další pravidla viz naše publikované články. 🙂


Dvě účetní období

Za letošní rok dále řešíme údaje též za rok předchozí!

Naše RADA

Samozřejmě hodnoty za aktuální účetní období ještě nevíte, musíte si vše „pohlídat“ a případně provést odhad výsledků, abyste se včas domluvili s auditorem (kvůli auditu) nebo daňovým poradcem (odklad DPPO)… 🙂

JAK je to se spolky po novele EET?

Vytvořil | Listopad 12, 2019

JAK je to se spolky po novele EET?

Reagujeme na aktuální dotaz, neboť novela zákona o EET opravdu již dva týdny platí…

A odpovídáme:

 • V samotné novele zákona se nic nezměnilo, myslíme tím základní ustanovení § 12/3/h, to znamená, že stále nepatří do evidovaných tržeb EET příjmy „z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků“. 🙂

Pokyn

Jestli nějakou úpravu přinese plánovaný nový Pokyn, předpokládáme verze 5.0, můžeme jen odhadovat.

 • Tipujeme, že se v této oblasti také nic nového neobjeví. 🙂

Naše RADA

Při testování, zda spolku vzniká povinnost zahájit evidenci tržeb od 1. 1. 2020, postupujte podle zákona, přiměřeně zohledněte text Pokynu, který stanoví finanční limity v rozporu s platným zněním zákona o EET!


Viz naše předchozí články. 🙂


 

Daňová a účetní přednáška, a EET

Vytvořil | Listopad 11, 2019

Připomínáme Vám, že za několik týdnů je pro Vás připravena přednáška paní Ing. Lenky Kruntorádové MBA. renomované auditorky a daňové poradkyně, soudní znalkyně. 🙂

Termín

Přednáška proběhne v Praze v pondělí 2. prosince.

Program

Témata jsou jasná, taková, které „všichni“ potřebujeme:

 • Sestavení účetní závěrky
 • Zpracování daňového přiznání PO a optimalizace této daně
 • Daňové novinky pro rok letošní i rok 2000

Elektronická evidence tržeb

 • Pokud Vás trápí start EET v příštím roce, určitě se zúčastněte! 🙂

Přihlášky

Přednášku organizuje firma DÉMONIA.

Naše RADA

Neváhejte, a včas si účast na přednášce zařiďte! 🙂