Archiv autora: ADKA

Daň z nabytí skutečně neexistuje…

Vytvořil | Říjen 27, 2020

Stále se objevují nejasnosti, jak je to s daní z nabytí nemovitých věcí.

Odpověď je ale jasná:

 • „Už neexistuje…“ 🙂

INFO Finanční správy

Jak se vypořádat s již zaplacenou daní, jak ji získat zpět?


Postup naleznete ve sdělení Finanční správy! 🙂


Citujeme část textu:

 • „…Poplatníkům, kteří v uvedených případech daň uhradili a kterým vznikne v souvislosti se zrušením daně vratitelný přeplatek, vrátí případný vratitelný přeplatek na dani z nabytí nemovitých věcí správce daně v souladu s daňovým řádem pouze na základě poplatníkem podané žádosti. Žádost o vrácení přeplatku se podává u místně příslušného správce daně. Musí se jednat o podání v souladu s ustanovením § 71 daňového řádu, které lze podat písemně či elektroniky (v případě písemného podání postačí prostý dopis s vlastnoručním podpisem)…“

Naše Rada

Nezapomeňte učinit potřebné úkony! 🙂


K dispozici je též vzor žádosti.


 

Nouzový stav a placení daní…

Vytvořil | Říjen 26, 2020

Máte-li finanční starosti – což je u podnikajících subjektů vzhledem k současné situaci více než pravděpodobné 🙃,

nahlédněte do nových opatření.

Zálohy…

Jedná se mimo jiné o „odpuštění“  některých záloh aj.

Citujeme z úvodu:

 • „V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou České republiky v návaznosti na šíření viru SARS-CoV-2 v období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020 promíjí ministryně financí Rozhodnutím o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události (dále jen „Rozhodnutí“) zveřejněným ve Finančním zpravodaji 22/2020 dne 14. října 2020, ve všech případech, kdy daňový subjekt oznámí správci daně, že převažující (nadpoloviční) část jeho příjmů (přičemž u fyzických osob se uvažují pouze příjmy dle § 6 – ze zaměstnání, 7 – z podnikání, 8 – z kapitálového majetku a 9 – z nájmu zákona o daních z příjmů) v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 pocházela z jedné nebo více činností, které byly od 14. 10. 2020 zakázány nebo omezeny Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 12. 10. 2020 č. 1021….“

Naše Rada

Vážení,

v klidu si se svým daňovým poradcem ověřte, která z možných úlev se vás týká – a určitě ji využijte! 🙂

 

 

Jak to bude v příštím roce s daní z příjmů?

Vytvořil | Říjen 23, 2020

Na tuto otázku nikdo neví odpověď… 🙃

Můžeme čerpat z HN/20.10.2020, v nichž byl uveřejněn výborný článek popisující fungování naší vlády a paní ministryně financí – stačila by jen citace titulku:

 • „VLÁDA MÁ PLÁN. JENOM NEVÍ JAKÝ“

Chronologicky jsou seřazeny návrhy vlády, oficiální prohlášení paní Schillerové…

Závěr je jasný:

 • „Chaos, jaký vláda předvádí při zrušení superhrubé mzdy, tedy při největší změně ve zdanění příjmů za dvanáct let, je neuvěřitelný.“ 🙃

Naše RADA

Pokud jste dosud nepřišli o iluze, co je zač Agentův spolek, nabídneme vám další INFO:

 • „…Argumenty, které používá ministryně financí, by neobstály ani v první třídě základní školy…“ 🙃

Vážení,

užijte si klidný víkend, zapomeňte na politiku a daně, alespoň na chvíli… 🙂

Zrušení registrace DPH?!

Vytvořil | Říjen 22, 2020

V této krizové době mnoho z vás zjistilo, že administrativní starosti s evidencí daně z přidané hodnoty se „nevyplatí“… 🙂

Aktuální dotaz

Není divu, že se objevují dotazy, jaká pravidla platí pro žádosti o zrušení registrace DPH.

Podmínky

Splnění kritéria, uvedeného v § 106b  ZDPH, obrat pod 1 000 000 Kč za posledních dvanáct kalendářních měsíců, asi nebude problém…

Naše Rada

Nutné je zkontrolovat, zda vám nehrozí „dodanění“ dříve pořízeného „obchodního majetku“.

Nově se týká i „drobného majetku“! 🙃


Konkrétní ustanovení naleznete v zákoně o DPH v § 79a a násl.


 

Novinky v DPH a nová kniha…

Vytvořil | Říjen 21, 2020

Při zpracování daňových přiznání k DPH za třetí čtvrtletí nezapomeňte na kontrolu, jestli jste „něco“ nepřehlédli v některé z novel zákona o DPH.

X-novel…

Nahlédněte do našich článků! 🙂


Samozřejmě jich nebylo X…, ale ještě nikdy se nevyskytlo během kalendářního roku tolik změn. 🙃


Připomínáme:

1. 1. 2020 Zásadní úprava sazeb daně, důležitá „pro každého občana“, teplo a chlad…
1. 5. 2020 Lacinější jídlo a nápoje…
1. 7. 2020 Snížili hoteliéři své ceny…?
1. 9. 2020 Zahraniční vztahy v rámci EU… (*)

(*)

Informovali jsme vás, že vláda trochu zaspala…


Povinná harmonizace platí totiž v EU od 1. ledna 2020…

Nevíte si rady, protože je tak v DPH úplný chaos? Trochu informací nabízí aktuální sdělení FinS…


Naše RADA

Na daňové přiznání máte čas do PONDĚLÍ, proto se můžete v klidu s novinkami seznámit.


K dispozici je též nová kniha z vydavatelství VERLAG DASHOFER, na které se podílel také autor BLOGu… 🙂


 

Termín Fyzické inventury? Kdykoliv…

Vytvořil | Říjen 20, 2020

Titulek vás možná překvapil, ale je pravdivý! 🙂

Reagujeme velmi krátce na aktuální dotaz.

Lhůty pro provedení fyzické inventury

Na toto téma jsme uveřejnili několik článků.


Platí podle § 30/6 zákona o účetnictví, že je můžeme uskutečnit:

 • od 1. září 2020 do 28. 2. 2021!

Naše Rada

Naplánujte si fyzické inventury na termíny, které vám vyhovují!

 

Soumrak EET…?!

Vytvořil | Říjen 19, 2020

Nejistota „poplatníků“, kteří již evidují nebo budou muset evidovat tržby, možná za několik týdnů zmizí… 🙂

Zrušení?

Vláda má jedinečnou šanci zrušit tento nesmyslný projekt, který stojí daňové poplatníky několik set miliónů korun ročně!

Nové datum 1. 1. 2023

ALE…, nepodléhejme zbytečnému optimismu.


Doufejme, že se alespoň vyplní aktuální sliby, „vše“ se odsune o dva roky…!


Šance žije!

Věřme, že současná vedoucí politická garnitura „zmizí“ ze scény a umožní tak „nové“, aby „zmizelo“ i EET! 🙂

Naše rada

Sledujte počínání MF a dalších, aby byl včas vyřízen slíbený odklad.

KDY se NEmusí hlásit osvobozené příjmy?

Vytvořil | Říjen 16, 2020

Tazatele trápí, zda mu hrozí sankce, když:

 • nepodal daňové přiznání za rok 2019,
 • protože neměl žádné zdanitelné příjmy v §§ 7 až 10.
 • a ani „Hlášení“ osvobozených příjmů,
 • i když prodal nemovitost za 6 000 000 Kč.

Řešení

Je velmi jednoduché, povinné „udávání“ se kvůli osvobozeným příjmům podle § 38v ZDP jsme již několikrát komentovali.


V tomto případě tato povinnost nevzniká🙂, neboť správa daní má samozřejmě přístup k informacím zveřejněným v katastru nemovitostí.


Naše RADA

Uvedený závěr vyplývá ze zákona. 🙂

 

 

 

Aktuální zálohy na Silniční daň

Vytvořil | Říjen 15, 2020

Uvádíme odkaz na sdělení Finanční správy k DNES splatným zálohám… 🙃

INFO

Citujeme:

 • Finanční správa ČR připomíná, že zálohu na daň silniční je třeba uhradit tak, aby byla nejpozději do 15. 10. 2020 připsána na účet správce daně pouze tehdy, pokud nepatříte mezi vybrané subjekty, u nichž převažující část příjmů v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 bezprostředně pocházela z jedné nebo více činností vyjmenovaných v rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně, které byly od 14. 10. 2020 zakázány nebo omezeny Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 12. 10. 2020 č. 1021 (odkaz).
 • U těchto vybraných subjektů byly zálohy na rok 2020 prominuty, vybraný daňový subjekt uhradí daň silniční za zdaňovací období roku 2020 do konce ledna 2021. 🙂
 • U subjektů, kterých se uvedené prominutí záloh netýká, je třeba zálohy splatné 15. 4., 15. 7. a 15. 10. 2020 uhradit nejpozději do 15.10.2020 tak, aby v souvislosti s jejich pozdní úhradou nevznikl úrok z prodlení. 🙃

 

Přeúčtování není „přefakturace v DPH“

Vytvořil | Říjen 14, 2020

V praxi běžně používáme výrazy „přeúčtování“ nebo „přefakturace“, ale pro účely daně z přidané hodnoty musíme být obezřetní.

Viz dříve publikovaný článek.

Není v základu daně…

„Přefakturace v DPH“ skutečně:

 • není podle § 36 zákona o DPH součástí základu daně
 • to znamená, že neodvádíme daň na výstupu. 🙂

ALE…

Nesmíme uplatnit daň na vstupu, nesmíme zdražit… 🙃


Naše RADA

Na toto téma jsme již uveřejnili několik textů! 🙂