Archiv autora: ADKA

Optimalizace daní a spolupracující osoba

Vytvořil | Červen 5, 2020

V úterním článku jsme neuvedli další možnost optimalizace daní u fyzických osob, která se totiž netýká jen manželů.


Doplňujeme proto informace na základě aktuálního dotazu ke spolupracujícím osobám. 🙂


Podnikání a manželé

Daňová výhoda je veliká, není podmínkou, na rozdíl od jiných variant, aby manželé měli společné jmění.

Přesun dílčího základu daně

U příjmu ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP („podnikání“) lze totiž převádět na manžela/ku až 50 % příjmů/výdajů jako na spolupracující osobu. 🙂

Společná domácnost

Pravidla jsou uvedena v § 13 ZDP, například:

 • „…spolupracující manžel…“,
 • u dalších jde o „…žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti…“.

Naše RADA

Protože jde o komplikovanější variantu optimalizace 🙂, vhodné je se domluvit s daňovým poradcem, aby se propočítaly všechny plusy a mínusy.

Máme nebo nemáme nyní zaplatit daň z převodu?

Vytvořil | Červen 4, 2020

Reagujeme na aktuální dotaz a článek z minulého týdne.

Zrušení této daně

Jak dopadne novela zákona, kdy bude schválena, to se skutečně neví, neboť bude projednávána ve standardním legislativním procesu.

Nová koupě a daň

Pokud někdo nyní pořídil nemovitou věc, má ze zákona povinnost hradit 4% daň z nabytí nemovitých věcí.

Čínská chřipka a odklad

Jedním z opatření k nouzovému stavu, publikovaném ve Finančním zpravodaji č. 5/2020, je:

 • Odsun termínu úhrady bez sankce do konce srpna. 🙂

Naše RADA

Daň z nabytí nemovitých věcí je tedy nutné uhradit, byť později – dokud nebude novela schválena.

Jestliže bude odsouhlasena zpětná účinnost, poplatník získá daň zpátky. 🙂

Prodej bytu FO a daně

Vytvořil | Červen 3, 2020

V minulých týdnech jsme uveřejnili několik článků na téma prodeje nemovitých věcí. Aktuální dotaz je jednoduchý:

 • Jak je to s daněmi u fyzické osoby?

Daň z nabytí

Odpověď je jednoznačná.

 • Při prodeji platí tuto daň kupující, prodávající nečiní žádné procesní úkony.

Pokud bude schválena novela, tato daň se zruší  (částečně dodatečně). 🙂


Daň z příjmů

To je složitější, neboť se zkoumají dvouleté nebo pětileté časové testy pro osvobození od daně.


Není-li prodej osvobozen, zdaní se v dílčím základu daně jako ostatní příjmy. 🙃


Optimalizace

Existují ale také možnosti optimalizace, když se třeba časový test nesplní, jak je tomu v tomto případě.

Naše RADA

K testování osvobození jsme uveřejnili několik článků, podle kterých se snadno zorientujete, jak je to ve vašem případě. 🙂

Manželé mohou na daních ušetřit

Vytvořil | Červen 2, 2020

Mnoho poplatníků daně z příjmů fyzických osob zapomíná, že sice neexistuje v České republice tzv. „rodinné“ zdanění, přesto mohou manželé velmi snadno a legálně realizovat daňovou optimalizaci! 🙂

Daňové úspory

Jedná se zejména o případy, když mají manželé tzv. společné jmění.


Při splnění této podmínky mohou využít několik variant, rozhodují se 🙂, který z nich vykázané příjmy zdaní, a to v dílčím základu daně:

 • v § 9 u nájmů,
 • v § 10 u ostatních příjmů.

Slevy na dani

Další možností, na kterou se tolik nezapomíná, je využití slevy – je-li jeden z manželů v domácnosti.

Naše RADA

K dispozici je několik desítek již publikovaných článků, stačí si zadat příslušnou kategorii nebo hledaný pojem. 🙂

7 TIPů pro Fyzické osoby DP 2019

Vytvořil | Červen 1, 2020

Červen je ve znamení zpracování daňových přiznání, nesrovnatelně více než v předchozích letech, a to kvůli čínské chřipce a neoficiálnímu odkladu termínu odevzdání DP.

Daňovou povinnost optimalizujte!

Se zpracováním a odevzdáním daňových přiznání nechvátejte.


V klidu si rozmyslete, jestli nemůžete využít třeba některý z našich tipů. 🙂


Daňová ztráta

 • Je v pořadí „až poslední…“, nejdříve zohledněte jiné daňové úlevy, které se nedají přenést do dalších období.

Daňové úspory

Manželé

Odpisování

 • Jedná se o legitimní nástroj, jak zvýšit dílčí základ daně, je-li to vhodné – formou přerušení odpisování.

Osvobození od daně

 • Zkontrolujte si, jestli není některý váš příjem osvobozen od daně podle § 4 ZDP anebo u akcií podle § 10.

Paušální výdaje

 • Nezapomeňte, že záleží jen a jen na vás, jestli se vám vyplatí výdaje prokazovat.

Povinnost podat daňové přiznání

 • Ověřte si, jestli vůbec máte povinnost podat daňové přiznání, viz § 38g ZDP.

Naše RADA

Všechny výše uvedené náměty již byly zpracovány v různých článcích, stačí si je vyhledat přes zvolenou kategorii nebo FullText.

Placení daně z nemovitostí může počkat

Vytvořil | Květen 29, 2020

V pondělí 1. června je splatná daň z nemovitých věcí, tj. daň, kterou většina vlastníků platí na základě zaslané složenky a zpravidla ji platí celou ke konci května.

Čínská chřipka

Pokud se nacházíte ve finanční tísni, můžete využít odkladu placení. 🙂

Žádost

Nutné je však podat žádost správci daně.

Jak jsme vás dříve informovali, k dispozici je související informace Generálního finančního ředitelství.

Citujeme:

 • „Lhůta pro zaplacení daně (nebo její první splátky) sice končí v souladu se zákonem až 1. června 2020, ale vzhledem k současným mimořádným okolnostem upozorňujeme, že u daně nebo splátky daně, která nepřevýší částku 5 000 Kč, postačí obvykle při současné výši repo sazby stanovené Českou národní bankou uhradit daň bez sankce v podobě úroku z prodlení do 31. července 2020. U nižších částek i o něco později. Tato informace se týká většiny poplatníků daně z nemovitých věcí. Poplatníkovi sice v tomto období vznikne nedoplatek na dani, ale vzhledem k mimořádné situaci nebude tento vzniklý nedoplatek do konce srpna 2020 vymáhán.“

Jedná se o tzv. posečkání daně, k němuž je žádost do konce července bez správního poplatku.


Naše RADA

Daň je samozřejmě třeba doplatit v náhradním termínu.

Fyzická osoba – plátce DPH a prodej pozemku

Vytvořil | Květen 28, 2020

Navazujeme na úterní článek a plníme slib. 🙂

Jak je to s „obratem“:

Jen a jen pro účely daně z přidané hodnoty je definován v § 4a zákona o DPH.


Problém bývá, když se jedná o plnění osvobozené od daně kvůli souvisejícímu zákazu nároku na odpočet DPH.


Výjimka

Pokud se bude jednat o prodej od DPH osvobozeného pozemku, nepatří do obratu daně z přidané hodnoty, jestliže se:

 • Jedná o doplňkovou činnost osoby povinné k dani (plátce) uskutečňovanou příležitostně. 🙂

Dotaz a odpověď

To znamená, že dotazovaný „stavební pozemek“, neboť se jedná o zdanitelné plnění, patří do obratu pro účely daně z přidané hodnoty.


ALE lze ve vybraných situacích použít § 4a odst. 2 ZDPH:

 • „Úplata za dodání … dlouhodobého majetku…“, jestliže není „…nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti…“, nezařadíme do obratu! 🙂

Naše RADA

Nutné je vždy pečlivé posouzení, zda jsou opravdu splněny podmínky § 4a ZDPH.

Placení daně z nabytí nemovitých věcí

Vytvořil | Květen 27, 2020

Máme pro vás dobrou zprávu 🙂 – Čínská chřipka způsobila, že se agentova vláda několikrát chlubí opatřeními, která byla dříve navrhnuta opozicí a odmítnuta… 🙃

Návrh na zrušení této daně

Vzorovým příkladem budiž návrh novely zákona, kterým by se měla zrušit daň z nabytí nemovitých věcí.

Projde tento návrh?

Autor tipuje, že bude schválen, ale samozřejmě může dojít ke změnám.


Myslete na to, že v České republice nevládne jen Estébákem s nešťastníky SOC DEM, ale také hrstka posledních Bolševiků vedených dalším agentem Filipem. 🙃

Který si zase něco třeba vymyslí, aby byl důležitý…


Zpětná účinnost

Zatím je navrženo, že se zrušení této daně bude týkat všech poplatníků, kteří nemovitou věc nabyly nejpozději v prosinci loňského roku.

Naše RADA

Jsme optimisté, že se úspora pro kupující stane účinnou… 🙂

Fyzická osoba Prodej pozemku a DPH

Vytvořil | Květen 26, 2020

Titulek je trochu nejasný, ale v zásadě odpovídá aktuálnímu dotazu:

 • Fyzická osoba (FO) nepodniká,
 • prodá pozemek, který by u plátce nebyl osvobozen od daně (§ 56 ZDPH),
 • musí tato FO řešit DPH?

DPH a ekonomická činnost

Pro účely daně z přidané hodnoty řešíme v § 5, kdo je osobou povinnou k dani vykonávající ekonomickou činnost.

Teorie vs. praxe

Teoretické výklady jsou poměrně komplikované.


Zjednodušíme si je pro tuto vzorovou situaci:

 • Tato fyzická osoba určitě vystupuje jako „soukromá osoba“, nikoliv osoba povinná k dani z přidané hodnoty.
 • DPH „neřeší“. 🙂

(To by musela v tomto oboru „podnikat“ atd.)


Naše RADA

Přestože řešení se zdá být velmi jednoduché, vždycky se musí individuálně posuzovat každý konkrétní případ. 🙃

Kdyby se jednalo o plátce DPH, existují výjimky u obratu, což si vysvětlíme v dalším článku.

Čínská chřipka a daňové náklady

Vytvořil | Květen 25, 2020

Titulek se každému, kdo podniká, ať už se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu, bude zdát zbytečný.

Různé výdaje způsobené Čínskou chřipkou a Daňový náklad?

Uplatníte je jako daňově účinné podle obecných pravidel § 24/1 ZDP.

INFO Finanční správy

Podíváte-li se na server FinS, dozvíte se „nové“ informace – například po měsíci byla publikována další (!), a to dne 14. května – to je pracovní nasazení a pomoc pro lidi…!

Nicméně si ji ocitujeme v plném rozsahu:

„Informace k daňové uznatelnosti nákladů na povinné testy na COVID-19.

 • U plátce daně (zaměstnavatele):

Náklady na povinný test na COVID-19 zaměstnanců jsou povinným výdajem zaměstnavatele podle § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Jedná se tedy o daňový výdaj podle § 24 odst. 2 písm. p) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“).

Na straně zaměstnanců jde o příjem ve formě povinného plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce stanovených právním předpisem, který podle § 6 odst. 7 písm. e) zákona o daních z příjmů není předmětem daně.

 • U podnikatele:

Souvisí-li povinný test COVID-19 s výkonem podnikatelské činnosti, jedná se o daňově účinný výdaj dle § 24 zákona o daních z příjmů.

Naše RADA

Připravte se na kontroly ze strany správy daní.


Musíte myslet na to, že Finanční správa pod taktovkou některých Estébákových lidí, nepatříte-li do jejich party, nepřestává šikanovat daňové subjekty ani v této době. 🙃