Archiv autora: ADKA

Květen a Daňová přiznání

Vytvořil | 7 května, 2021

Počasí se lepší, o víkendu se oteplí, přesto je rozumně věnovat čas dani z příjmů. Jde o výjimečnou situaci, neboť zákonné termíny, pokud neplánujete „odklad“ do 1. července prostřednictvím daňového poradce, již uplynuly.

„Náhradní“ lhůta

Potřebné informace o „prodloužení“, resp. podání daňového přiznání o jeden měsíc, jsme vám poskytli, například v pondělním VIDEU. 🙂

Termín 1. 6. 2021

Využijte tuto alternativu, ale musíte daňové přiznání podat elektronickou formou.

Doplňující informace nabízí tisková zpráva Generálního finančního ředitelství.

Naše RADA

Nenechávejte přípravu daňového přiznání na poslední květnový týden.

V klidu si ho zpracujte, abyste neplatili zbytečně daně a využijte naše TIPY a VIDEA uveřejněná na BLOGu. 🙂

Nebo nám formou komentáře k vybranému článku zašlete dotaz! 🙂

Placení daně z nemovitých věcí

Vytvořil | 6 května, 2021

U této daně je výhodou, že „nic“ nemusíte řešit, pokud hovoříme o procesních administrativních úkonech. 🙂

Složenky

Finanční správa již informovala, že rozesílá přes tři milióny složenek (!).

Mají být doručeny včas, abyste mohli v klidu zaplatit do pondělí 31. 5. tuto daň, je-li daň nižší než 5 000 Kč.

Posečkání?

Citujeme z informace GFŘ:

  • „Poplatníci, kteří se neočekávaně dostali do finančních potíží, mohou situaci vyřešit podáním žádostí o posečkání daně
  • Rozhodnutí ministryně financí promíjí poplatek u těchto žádostí, pokud budou podány do 16. 8. 2021. S odložením platby je spojen úrok.
  •  O prominutí úroku jak z posečkané částky, tak i úroku za opožděnou platbu daně, můžete žádat ve stejné lhůtě bez správního poplatku.
  • Prominutí úroku řeší pokyn č. GFŘ-D-44 ve spojení s pokynem č. GFŘ-D-47. Posečkání a prominutí jsou dvě samostatná řízení, proto je nutné poslat ke každému řízení vždy samostatnou žádost…“

Naše RADA

Zvažte, zda se vám vyplatí činit výše zmíněné úkony pro „odklad“. Možná je to zbytečná administrativa. 🙂

Finanční správa opět varuje před podvodnými e-maily

Vytvořil | 5 května, 2021

Vážení, buďte opatrní, útoky na “naše” data se stupňují. Týkají se také “daní”, jak informuje aktuálně Finanční správa. 🙃

Citujeme:

Finanční správa si i Vás dovoluje upozornit na phishingovou kampaň prostřednictvím které je zneužíváno jméno a logo Finanční správy.

Neznámá třetí strana se snaží pod pobídkou vrácení peněžitého obnosu v Kč přinutit uživatele ke kliknutí na podezřelý odkaz a vyplnění formuláře. Pokud někdo odkaz v předmětném podvodném mailu otevřel a zadal své údaje do falešného formuláře, měl by neprodleně kontaktovat svého správce sítě nebo společnost, zabývající se kybernetickou bezpečností, jelikož má s velkou pravděpodobností kompromitované zařízení či osobní údaje.

Tato kampaň cílí na daňové poplatníky. Informační systémy Finanční správy, ani její data a e-mailové schránky, nebyly kompromitovány. Jedná se pouze o pokus vytvoření falešné důvěrnosti prostřednictvím využití loga Finanční správy a vytvoření domněnky, že se jedná o legitimní e-mail. Informační systémy a data Finanční správy jsou chráněny a zůstávají v bezpečí.

Na obdobnou kampaň jsme již upozorňovali 22. 3. 2021, kdy byla nabízen a částka 136,99 EUR. Jedná se s největší pravděpodobností o variaci této kampaně. Dovolujeme si opětovně upozornit, že e-maily rozesílané Finanční správou mají vždy tvar domény …@fs.mfcr.cz. Finanční správa navíc nikdy ve svých e-mailech nežádá o kliknutí na link.

Neznámé a podezřelé e-maily a zejména jejich přílohy doporučujeme neotevírat a raději je rovnou smazat. E-maily, které jsou součástí této phishingové kampaně mohou mít tento tvar:

Finanční správa opět varuje před podvodnými e-maily

Daňové úlevy pro Fyzické osoby a přeplatek na dani

Vytvořil | 4 května, 2021

Mnoho poplatníků získá za loňský rok přeplatek na dani, neboť uplatní různé daňové úlevy, o nichž jsme vás již několikrát informovali. Viz konkrétní článek a související aktuální dotaz.

Zákon

Jejich výčet je taxativní a naleznete ho v zákoně o daních z příjmů v § 35ba a násl.

Daňové přiznání

Nezapomeňte na tiskopise daňového přiznání, pokud vám skutečně vznikne přeplatek, vyplnit žádost o jeho vrácení, určit, kam má být zaslán a tuto část tiskopisu podepsat!

Nejčastěji vzniká přeplatek v situacích, kdy jeden z manželů je v pracovním poměru, a dodatečně uplatní za celý kalendářní rok daňové úlevy. 🙂

Naše RADA

Nepřehlédněte § 35c ZDP tzv. Daňové zvýhodnění a s tím související daňové bonusy. 🙂

VIDEO: Dnes se (ne)musí Daňové přiznání odevzdat?

Vytvořil | 3 května, 2021

Titulek je správný, opravdu existuje zákonná možnost “odklad”:

do 1. července,

ale také “náhradní” termín do 1. června. 🙂

Jedná se o dvě různé lhůty, první je skutečně podle zákona, druhá se týká odpuštění sankcí za pozdější podání. Jaká je tedy správná odpověď na otázku v titulku?

Naše RADA

A tak vám vše vysvětlíme na vzorovém VIDEU 🙂:

„Naše“ nebo Agentovy Miliardy?

Vytvořil | 30 dubna, 2021

Vrátí „někdy“ Babiš občanům České republiky těch dvacet miliard…? 🙃

Asi všichni tušíme, jaká je správná odpověď… Nevrátí… 🙃

ALE… 🙂

Jak je mimo jiné rozebíráno v HN dne 26./28.04.2021, své jisté má tento „podnikatel“ jen do té doby, kdy mu budou sloužit osoby typu Dostálová, Schillerová a další.

Jinými slovy, nebude-li tento Slovák vládnout České republice, nastanou mu velké problémy a jeho firmy peníze budou muset vrátit, další neoprávněné dotace nedostanou atd. 🙂

Samozřejmě hovoříme o budoucnosti, neboť má velkého spojence na Hradě, který nemíní, jak se sám vyjádřil, dodržovat ústavu České republiky. 🙃

Naše RADA

Vážení, myslete na okřídlené: „Boží mlýny melou pomalu, ale jistě…“. 🙂

O víkendu si v klidu dokončete svá daňová přiznání, využijte všechny zákonné možnosti optimalizace daní, které vám nabízí naše články a vzorová VIDEA! 🙂

Podpořte Demokracii…

Vytvořil | 29 dubna, 2021

Nenechme si ukrást svobodu, nestaňme se znovu ruskou gubernií. A také případně čínskou provincií. 🙂

Iniciativa Milionu Chvilek

Budete-li mít volnou „chvilku“, zúčastněte se pokojné demonstrace. Citujeme z pozvánky:

Milí a vzácní přátelé,

Miloš Zeman v neděli opět předvedl, že nekope za Českou republiku, ale do České republiky. Zpochybnil práci našich tajných služeb a bezpečnostních složek. Vycucal si z prstu dvě vyšetřovací verze a zesměšnil naši zemi v mezinárodním měřítku. A aby už nikdo neměl pochyb, s kým máme tu čest, neodpustil si podpásové urážky moderátorky. Tohle je daleko za hranou. Setrvávání této osoby v prezidentské funkci je bezpečnostní hrozbou pro naši republiku.

PŘIDEJTE SE K DEMONSTRACI 
„HRAD ZA HRANOU, REPUBLIKA V OHROŽENÍ!“
29. 4. (čtvrtek) Václavské náměstí a celá ČR, čas: 18.00
Už se zapojilo přes 60 míst po celé České republice a další stále přibývají! Podívejte se na MAPU AKCÍ a najděte si demonstraci nejblíže Vašemu bydlišti. Demonstraci budeme také živě přenášet na náš Facebook a YouTube.
Přidejte se, připojte se a pozvěte co nejvíc dalších lidí!
Novinka: Střet zájmů premiéra Andreje Babiše definitivně potvrzen

Naše RADA

Vážení,

buďte optimisté, v Česku bude lépe. Doba, kdy nám nebudou vládnout výše uvedení není zase tak daleko – a vrátíme se k západní demokracii, tam, kam patříme. 🙂

Jen musíme nalézt lék na vir vzniklý spojením ANO+SOCDEM+KSČM+SPD pod záštitou “Hradu”… 🙃

Vyúčtování služeb nájemci a DPH

Vytvořil | 28 dubna, 2021

Připravili jsme odpověď na aktuální dotaz, protože probíhají vyúčtování služeb za loňský rok a jejich následné “přeúčtování”, pro účely daně z přidané hodnoty nazvané “přefakturace”.

S/bez DPH

Pozorná čtenářka zadala dotaz k souvisejícímu článku, v němž je jasná odpověď. Pokud nejsou splněny podmínky § 36/13 zákona o DPH, není možné “přeúčtovat” energie bez DPH.  🙃

Doplňme si, že v tomto případě je rozumné, aby byl upraven smluvně příjemce energií (viz INFO: SVJ je neplátcem), tj. adresátem faktur (jde-li o významné částky), byl přímo plátce DPH.

Naše RADA

V praxi se skutečně neřeší text zákona o DPH a mnoho plátců spoléhá na starou (z prosince 2008) informaci GFŘ umožňující volný „extenzivní“ výklad… 🙂

Daňové a účetní povinnosti SPOLKU

Vytvořil | 27 dubna, 2021

Reagujeme krátce na aktuální dotaz.

Audit?

Nejedná se o standardní povinnost, jakou je například u SRO uložení účetní závěrky do Sbírky listin.

Naštěstí jen málo „zapsaných spolků“ má povinnost auditu podle § 20 zákona o účetnictví, tj. návazně zpracovat a zveřejnit výroční zprávu. 🙂

Uložení účetní závěrky?

Právo vést účetnictví v tzv. zjednodušeném rozsahu, které je nabídnuto spolkům, neznamená, že nemusí sestavit účetní závěrku.

A je s tím spojena povinnost ji zveřejnit:

  • Ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího schválení příslušným orgánem, kterým je ve spolku typicky nejvyšší orgán spolku, tj. členská schůze.
  • Pokud by spolek mohl sestavovat jen tzv. přehled o majetku a závazcích, též musí být zveřejněn.

Spolkový rejstřík

Zveřejnění se zajistí ve spolkovém rejstříku, v němž jste již registrováni.

Naše RADA

Neziskovým subjektům se na našem BLOGu věnujeme málo, ale to neznamená, že nemají účetní a daňové povinnosti, proto si je průběžně kontrolujte 🙃

VIDEO: Nepříjemné dopady změny u nájmu pro aktuální DP DPH

Vytvořil | 26 dubna, 2021

O novince, účinné od 1. ledna 2021, jsme vás již několikrát informovali a nabídli jsme vám též vzorové video. Jedná se o zásadní změnu, mnoho dříve zdaňovaných nájmů se stává povinně osvobozeným plněním se všemi souvisejícími důsledky! 🙃

DP za I. čtvrtletí

Video jsme aktualizovali a v klidu si prohlédněte, jaká povinnost čeká mnoho plátců. Bohužel dopady se projeví “ihned”.

Týká se nepopulárního “zálohového koeficientu”. 🙃

Naše RADA

Video vám nabízí rychle se v dané problematice zorientovat 🙂: