Archiv autora: ADKA

Kolaps Finanční správy nejen kvůli EET

Vytvořil | Únor 21, 2020

Chaotické daňové zákony, popletené sazby DPH (1), zoufalá příprava poslední etapy EET (2), ztrátový výsledek státního rozpočtu za leden (3) atd. atd. 🙃

(1) Sazby DPH – KDO je BLB?

Stačí nahlédnout do mnoha zveřejněných textů k populistickému snížení sazby DPH na pivo… Odpověď je jednoduchá…


Pivo = kojenecká voda

Takovou strategii vyznává aktuálně nejsilnější „strana“ spolu s Komunisty, SPD a částí SOC DEM. 🙃


(2) A co EET?

K přípravě EET si doplňme, že rok trvalo ministerstvu financí zpracování tiskopisu pro hlášení tržeb u zvláštního režimu.


Konečně byl publikován, ale nesmyslný… Následně z oficiálních stránek vymazán… 🙃

Po oprávněné kritice byl možná (jen částečně) vylepšen…


(3) A co státní rozpočet?

Meziroční rozdíl za leden je mínus 17 miliard (!), nejhorší výsledek za posledních sedmnáct let – reakce MF?


Odmítá cokoliv komentovat a po dvaceti letech prý mění metodiku… 🙃


Naše RADA

Vážení,

na neschopnou vládu na chvíli zapomeňte a užijte si víkend případně spojený s jarními prázdninami! 🙂

Tiskopisy pro DPH rok 2020

Vytvořil | Únor 20, 2020

Vládnoucí garnitura řeší jeden malér za druhým, v oblasti daně z přidané hodnoty až směšné, a to díky své absolutní nekompetentnosti. 🙃

Novela DPH 2020

Stále nebyla projednána, schválena, ale „něco“ platí


Jak je to možné?

Jedná se totiž o povinnou harmonizaci dávno schválených úprav v rámci EU!


Co platí?

Můžeme prý postupovat „po staru“ i „po novu“…

Tiskopisy

K dispozici jsou podle aktuální informace potřebné tiskopisy pro Souhrnné hlášení VIES pro účely režimu skladu (call off stock).

Naše RADA

Všichni, kteří řeší každodenní daňové a účetní problémy, si musí poradit 🙂 – bez ohledu na nesmysly, které prezentuje Agent a jeho „tým“. 🙃

Minimální mzda v roce 2020

Vytvořil | Únor 19, 2020

Pouze krátce připomínáme, že je pro letošní rok upravena minimální mzda! 🙂

Nařízení vlády

V loňském roce se jednalo o částku 13 350 Kč,.


Nyní je zvýšena od 1. ledna na 14 600 Kč.

Viz Nařízení vlády č. 347/2019 Sb.


Zákon o daních z příjmů

Počítá s touto základnou, jak je to uvedeno mimo jiné v § 21h ZDP.

Naše RADA

Zkušené mzdové účetní si jistě poradí. 🙂

Vliv má výše uvedená úprava například na:

 • Slevy na umístění dítěte
 • Podmínky pro daňový bonus atd.

Zdanění darů mezi Fyzickými osobami

Vytvořil | Únor 18, 2020

Na toto téma jsme nedávno publikovali několik článků, na které navazuje aktuální dotaz, z něhož citujeme redakčně upravenou část:

 • Byt je ve spoluvlastnictví dvou fyzických osob. Nyní jedna z nich svou polovinu daruje druhé osobě. Jak to bude s daní z příjmů?

Osvobození od daně z příjmů?

Na tyto případy, byť se jedná o přítele a přítelkyni, nelze automaticky uplatnit osvobození od daně z příjmů fyzických osob podle § 10 odst. 3 písm. c) bod první ZDP – „dar od příbuzného…“.


Existuje další varianta osvobození 🙂, podle bodu druhého tohoto ustanovení – jde-li o bezúplatný příjem:

 • „od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společné hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou“.

Společně hospodařící domácnost?

Prokazuje se různě, více viz poznámka v Pokynu D-22 k tomu textu zákona o daních z příjmů.

Naše RADA

Nejsme schopni posoudit 🙃, jde o právní rozbor, jestli jsou v tomto případě splněny podmínky pro výše uvedenou alternativní variantu osvobození od daně z příjmů.

Kategorie: Dar

Kniha EET pro všechny

Vytvořil | Únor 17, 2020

Aktuální nová kniha autora BLOGu je zpracována tak, aby pomohla všem… 🙂

Myslíme tím nejen poplatníky, kteří již v systému EET jsou, ale také jsme pamatovali na statisíce dalších trápících se nyní startem EET – řeší, jaký model zvolí (on nebo off line)…

Témata

Kniha je velmi rozsáhlá, má 228 stran… Naleznete v ní dvě stě vzorových příkladů a schémat… 🙂

Uvádíme přehled hlavních kapitol.

Principy EET Kdo je poplatníkem, testování rozhodných příjmů, přehled výjimek, procesní postupy při registraci, popis rutinního on-line provozu a zjednodušeného režimu aj.
Zvláštní režim Podrobný výklad, kdo může o tento off-line způsob požádat, jak by měl fungovat, náměty a kritéria pro rozhodování, který model by měl být výhodnější.
Nový poplatník Rady pro začínající poplatníky EET, jak se řeší přechodné období do konce dubna.
Optimalizace Rozbor konkrétních námětů s příklady pro optimalizaci EET.
Abeceda EET Seznam základních pojmů pro lepší orientaci.
Zákon o EET V platném znění.

Naše RADA

Název knihy je výmluvný:

K dispozici je u vydavatele!🙂

Roční zúčtování místo daňového přiznání

Vytvořil | Únor 14, 2020

Jednoduché a účinné:

 • Můžete-li, požádejte svého zaměstnavatele o zpracování ročního zúčtování záloh! 🙂

Podmínky (právo na roční zúčtování) jsou upraveny v § 38ch aj. ZDP, viz též naše publikované články.


Optimalizace

 • Vznikne-li Vám přeplatek na dani, zaměstnavatel Vám ho „vyplatí“ v rámci Vaší mzdy, většinou při březnové výplatě.
 • A nedoplatek? Ten se nemusí uhradit. 🙂

Prohlášení

Je pouze nutné, oficiálně do 15. února, odevzdat podepsané Prohlášení (tiskopis vzor č. 26).

Naše RADA

Není-li Vám něco jasného, nejpozději DNES, případně v pondělí, se domluvte s paní mzdovou účetní! 🙂

Jak se mají evidovat tržby (EET) – ve sdružení

Vytvořil | Únor 13, 2020

Reagujeme na aktuální dotaz, v němž se tazatelka táže, kdo, resp. jak se mají evidovat tržby osoby spolupracující formou „franchisingu“.

Sdružení

Spolupracovníci si podle zadání založili sdružení bez právní subjektivity (společnost) a hlavní organizátorka je společnicí všech sdružení.

Zastoupení

Doplňující dotaz se týká zastupování – redakčně upraveno:

 • „Je možné, aby jednotliví spolupracovníci při vyúčtování hotovosti se zákazníkem využili mobilní aplikace EET na svoje i na moje identifikační číslo, a provedli tak na místě u zákazníka on-line evidenci EET jak za sebe, tak za mne?“

Řešení

Zastupování je možné, i po novele zákona, ale existují limity pro využívání zvláštního režim – viz aktualizovaná ustanovení paragrafů osm a devět zákona o EET.

Naše RADA

Podle našeho názoru bude jednodušší, aby nemuselo být x-smluv o zastupování (velmi přesně specifikovaných) a nebylo omezení pro případnou volbu papírové formy, aby ten poplatník, který inkasuje hotovost, řešil EET „sám za sebe“. 🙂

Připomínáme, že stále není k dispozici aktualizovaný Pokyn 🙃, a tak můžeme volně navázat na texty z naší poslední knihy EET:

 • „…Údaje hlášené prostřednictvím EET jsou samoúčelné 🙃, nemají přímou návaznost na daň z příjmů (skutečné „zdaněné“ příjmy) a odvody daně z přidané hodnoty…“.

Daně a BREXIT

Vytvořil | Únor 12, 2020

Velká Británie opustila oficiálně Evropskou unii, proto se nabízí otázka, jak je to s daněmi?

Daň z příjmů

Výše uvedená skutečnost nemá vliv na uzavřenou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění.


Další pravidla, u kterých se zákon o daních z příjmů dovolává EU, „zatím“ platí. 🙂


Daň z přidané hodnoty

Aktuálně se řeší, jestli se „něco“ změnilo pro DPH, přeshraniční plnění uskutečňované mezi našimi subjekty a partnery ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Také v tomto případě platí, že:

 • se zatím nic nezměnilo,
 • minimálně do konce letošního roku. 🙂

Naše RADA

Postupujte proto podle zavedených pravidel, jedná se o tzv. přechodné období, což potvrzuje i informace Finanční správy.

Sociální pojištění – nové zálohy

Vytvořil | Únor 11, 2020

Každý rok se mění zálohy na sociální a zdravotní pojištění. 🙃

SOC

Minimální zálohy na SOC pojištění pro letošní rok jsou stanoveny v následujících částkách – a to pro činnost:

 • hlavní 2 544 Kč (2 388 Kč),
 • vedlejší 1 018 Kč (955 Kč).

V obou případech došlo ke zvýšení proti loňskému roku (viz údaj v závorce).


NEM pojištění

Zde činí minimální pojistné na nemocenské pojištění 126 Kč. 🙃

Splatnost

Zálohy se platí na konkrétní kalendářní měsíc do konce tohoto měsíce.

Naše RADA

Nové zálohy na sociální pojištění se budou platit v návaznosti na podaná daňová přiznání za rok 2019, resp. s nimi související Přehled! 🙂

Nikoliv, jak je tomu u zdravotního pojištění, již za leden 2020! 🙃

Zdravotní pojištění – nové zálohy

Vytvořil | Únor 10, 2020

Za kalendářní měsíc LEDEN je nutné správně zaplatit zálohy na zdravotní pojištění! 🙃

Splatnost

Fyzické osoby, podnikatelé – OSVČ musí hradit zálohy za daný měsíc do 8. dne příštího měsíce.


Za leden 2020, protože osmého byla sobota, je záloha splatná DNES! 🙃


Výše záloh

Částka tzv. minimální zálohy je 2 352 Kč.

Naše RADA

Takovou zálohu musí zaplatit každá fyzická osoba s tzv. hlavní činností, která vloni podnikala, i když dosud hradila zálohu nižší! 🙃

Další „nové“ zálohy na zdravotní pojištění se budou platit v návaznosti na podaná daňová přiznání za rok 2019.