Archiv autora: ADKA

Pandemie a účtenkovka

Vytvořil | Březen 27, 2020

Dobrých zpráv není v této chvíli mnoho, tak Vám sdělujeme alespoň jednu. 🙂


I když objektivně je to tak „půl na půl…“. 🙃


Konec vyhazování stamiliónů

Pokud splní resort financí další slib, skončí dnem 15. dubna, kdy proběhne zřejmě poslední slosování, účtenková loterie!

Má jít o účtenky do konce března.

ALE…

Citujeme paní Schillerovou:

  • „Začnu škrtat ve své kapitole, začnu tím, že zruším účtenkovou loterii, což je úspora teď hned rychlá 65 milionů korun ročně a raději je dám na roušky,“

Správně mělo být řečeno:

  • „Omlouvám se, vyhodili jsme ze státního rozpočtu několik set miliónů korun, Vaše peníze už nebudeme zbytečně utrácet za nesmysly…“

Naše RADA

Snad tento slib bude dodržen.

Vážení,

užijte si v klidu nadcházející víkend, bude-li to možné, na procházce v parku… 🙂


Tvrzení paní Schillerová, že ona má nějaké peníze, berte s nadhledem. Samozřejmě ONA a ani její nadřízený, ač se tak tváří, žádné nemají – resp. nejsou jejich, mají řádně a hospodárně spravovat finanční prostředky občanů. 🙃


 

Prodej nebytových prostor a osvobození od daně

Vytvořil | Březen 26, 2020

Aktuální dotaz je srozumitelný:

  • „…Jsem spoluvlastníkem z jedné třetiny nebytových prostor (prodejna náhradních dílů na auta) a chci prodat svůj třetinový podíl jednomu ze spoluvlastníků. Podléhá takový příjem z převodu spoluvlastnického podílu dani? Pokud ano kolik procent se platí?“

Řešení

Časový test pro osvobození od daně je podle § 4/1/b pět let. Podle doplňující informace: „Spolumajitelé jsme již 16 let.“, jsou podmínky pro osvobození splněné. 🙂


ALE…

Pokud byly nebytové prostory fyzickou osobou vloženy do obchodního majetku, časový test běží až od vyřazení této nemovité věci z obchodního majetku (OM)! 🙃


Naše RADA

Doplňme si, že podle § 4/4 zákona o daních z příjmů v OM nejsou položky v případě využívání paušálních výdajů. 🙂

Informaci, jak se takový příjem případně zdaní, si uvedeme příští týden.

 

DP k dani z přidané hodnoty (a KH) je nutné odevzdat

Vytvořil | Březen 25, 2020

DNES je termín pro odevzdání daňových přiznání k DPH a souvisejících Kontrolních hlášení. 🙃

Nouzový stav a DPH

Neexistuje žádná úleva, máte-li tzv. vlastní daňovou povinnost, musíte ji včas zaplatit. 🙃

Kontrolní hlášení

Je třeba ho odevzdat, jste-li čtvrtletními plátci – právnické osoby.


Snížené pokuty, nabídnuté Finanční správou, Vás v zásadě neochrání.


Naše RADA

Skutečně nespoléhejte na různé mediální sliby, zejména jsou-li vysloveny paní Schillerovou.


To je poslední osoba ve Finanční správě, která by chtěla pomoci podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, viz poslední „její kauza“ s EET… 🙃


 

Sdružení a povinnosti k DPH

Vytvořil | Březen 24, 2020

Reagujeme na dotaz, který se týká komplikací u DPH ve společnosti (sdružení).

Dodatečná daňová přiznání

Je povinností je podat (a také následná Kontrolní hlášení!) 🙃, pokud opravdu existovala uskutečněná a přijatá zdanitelná plnění u ostatních společníků!

ZDP vs. ZDPH

Ale neplatí automaticky, že podíl na příjmech a výdajích se rovná zdanitelným nebo osvobozeným plněním pro účely daně z přidané hodnoty. 🙂

V každém sdružení to funguje jinak. Bohužel je nutné individuální posouzení, prostudování uzavřené smlouvy – to může kvalifikovaně „na místě“ udělat jen zkušený daňový poradce.


Společník buď činí (= předmět DPH) něco pro ostatní a třetí stranu, nebo nikoliv. To platí i pro přijatá zdanitelná plnění.


Naše RADA

Další zdroje jsou k dispozici v našich článcích na Blogu.

V nakladatelství  VERLAG jsou nabízeny velmi obsáhlé texty na toto téma, jejichž jsem spoluautorem. 🙂 A také moje kniha, která vzhledem k svému rozsahu neřeší všechny detaily.

Určitě nahlédněte do Informace GFŘ, která je kvalitní – pouze některé závěry, právě v této oblasti – jsou obecné, není zohledněno ve „výkladu“, že existují desítky modifikací u fakturace mezi společníky.

Daně (Pojistné) a „nouzový stav“

Vytvořil | Březen 23, 2020

V době krize se nejvíce projeví nekompetentnost lidí, důkazem budiž lži vlády prezentované premiérem a ministry za jeho hnutí. 🙃


(*) ALE mediální tlak naštěstí přinesl výsledky! 🙂


Opatření k daním

Byly naprosto nekvalifikované a nedostatečné.


Jediné plus bylo u daně z příjmů – neoficiální „odklad“ podání přiznání za kalendářní rok 2019.


Elektronická evidence tržeb

Vzorovým příkladem nepochopení potřeb prostých lidí, podnikajících fyzických, ale i právnických osob, bylo tvrzení paní Schillerové, že nelze odsunout oficiálně start poslední etapy EET… 🙃


(*) ALE najednou paní S. prozřela… A EET nebude existovat pár měsíců… 🙂


Pojistné

Doufejme, že také MPSV dodrží slib a odpustí alespoň na půl roku placení sociálního pojistného a přidá se i hrazení zdravotního pojištění. 🙂


Osoby samostatně výdělečně činné jsou v této chvíli, přestože je všichni potřebujeme, nejvíce existenčně ohroženi.


Naše RADA

Zřízené informační stránky zásadní stávající a budoucí problémy neřeší.

(*) ALE jak vyplývá z aktuálního vývoje, jednání agenta Bureše a jeho lidí můžeme ovlivnit! 🙂

DOPLNĚNÍ ST 25.03.

V tlaku nesmíme polevit 🙂, což potvrzuje včerejší jednání PS…


Stát „zatím“ zapomněl na to, že se musí také šetřit…


 

Pandemie a EET

Vytvořil | Březen 20, 2020

Navazujeme na včerejší článek. Je neuvěřitelné, jak je Estébákova vláda neschopná – bohužel se v to v kritické situaci zřetelně projevilo a doplácí na to občané České republiky.


Před pandemií se jednalo o ekonomické a morální pustošení, dnes jde o životy… 🙂


Sliby u EET a činy

Citujeme z dalšího textu MF:

„…dochází k faktickému odkladu závěrečné fáze EET nejméně o tři měsíce… Po tuto dobu počínaje 1. květnem… Bude plnit výhradně poradní funkci a nebude udělovat žádné sankce, pokud se nově evidující podnikatel nezvládl na evidenční povinnost včas připravit.

Jedná se o flexibilní, účinné a technicky realizovatelné řešení, na rozdíl od opozicí navrhované realizace legislativní změny v podobě novely zákona o evidenci tržeb.

Překážky k registraci do systému elektronické evidence tržeb mohou nastat technické, například karanténa podnikatele, omezení pohybu nebo omezení úředních hodin finančních úřadů. Stejně tak mohou být překážky obdobného charakteru i u dodavatelů pokladních zařízení. 

„Z těchto důvodů vyhlašujeme tříměsíční pardon, během kterého nebudou po dobu tří měsíců podnikatelé nově evidující tržby pokutováni. Cílem tohoto opatření je, aby se v těchto chvílích poplatníci nemuseli stresovat ještě s daňovými povinnostmi. Aby v žádném případě neběhali na finanční úřad žádat o autentizační údaje,“ uvádí ministryně financí Alena Schillerová.

Tříměsíční toleranční pásmo se bude týkat všech podnikatelů spadajících do závěrečné fáze elektronické evidence tržeb účinné od 1. května, a to bez nutnosti prokazovat zavinění související s koronavirem.

Naše RADA (1)

Uvedená zvýrazněná věta je nesmyslná (platí to i pro další výše uvedené části textu!), stejně jako včera zmíněná citace Babiše. 🙂

Správně má být například:

  • „Za období od 1. 3. 2020 do 30. 9. 2020 včetně souvisejících povinných oznamovacích povinnosti za toto období nebudou zjištěné nedostatky u EET žádným způsobem sankcionovány.“

Na základě této formulace musí paní Schillerová doplnit své rozhodnutí z Finančního zpravodaje č. 4/2020.

A rozšířit úlevy i na stávající poplatníky, kteří již v systému jsou! Jinak se bude jednat o další plané bláboly vlády agenta Bureše. 🙃


Paní ministryně neví, že se například u zvláštního režimu autentizační údaje nevyřizují… U jiných způsobů EET se normálně aktivují elektronickou formou… 🙃

 


Naše RADA (2)

Ideální řešení je samozřejmě ještě jednodušší, odklad startu poslední etapy EET k 1. 1. 2021 (nebo 1. 10. 2020), neboť nemají odvahu přiznat nesmyslnost tohoto projektu a celý zrušit. 🙂

Pandemie a DPH, EET

Vytvořil | Březen 19, 2020

Včera jsme Vás informovali o možnosti v klidu „odložit“ daňová přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob za kalendářní rok 2019. 🙂

A co DPH, EET?

Bohužel v této oblasti příznivé zprávy nemáme. Znovu nahlédneme nejdříve do oficiálních zdrojů.

Daň z přidané hodnoty

Rozhodně nelze považovat za dostatečný vstřícný krok snížení části astronomických pokut u kontrolního hlášení (viz Pokyn D-44). 🙃

Elektronická evidence

Pro start EET od 1. května byl učiněn dříve slib paní Schillerovou, že kontroly budou vstřícné… Takových proklamací jsme, právě u megalomanského projektu EET. slyšeli…


A výsledek? Stejně jako u Kontrolních hlášení neuvěřitelné příběhy o pokutách za formální pochybení. 🙃


Naše RADA

U elektronické evidence tržeb musíme „zatím“ věřit publikované informaci (HN 18. 3. 2020), což je u několikrát ze lží usvědčeného premiéra, velmi optimistické…

Citujeme:

  • „Tři měsíce se nebude nic dít, nebudou žádné kontroly, takže do 1. srpna jako by EET ani neexistovalo.“ 

Tato věta je zcela nesmyslná 🙃 (byl sice několik let ministrem financí, ale nic z fungování daní nepochopil…🙃), proto se k elektronické evidenci tržeb vrátíme v zítřejším článku. 🙂

Neschopná vláda (MF) a daně v aktuální krizové situaci

Vytvořil | Březen 18, 2020

pondělí jsme Vás informovali o pokusu dvou ministerstev (Finance a Spravedlnosti) vyhovět přání agenta Babiše. 🙃Po mediálním tlaku nebyl dodatečně zařazený bod z programu vlády projednán…🙂

Pandemie a Daně?

Na serveru MF je k dispozici Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem.

Finanční zpravodaj a „odklad“ pro daňové přiznání?

„ANO“ i „NE“, mají být odpuštěny sankce, podáme-li daňové přiznání za kalendářní rok 2019 místo 1. dubna „až“ 1. července. 🙂

Citujeme:

III. Daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 1 daňového řádu nebo vyúčtování daně z příjmů, vyjma vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh podle § 38j odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), za podmínky, že k podání daňového přiznání nebo vyúčtování za zdaňovací období roku 2019 dojde nejpozději dne 1. 7. 2020,

  • promíjím pokutu podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání nebo vyúčtování za zdaňovací období roku 2019;
  1. Daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 1 daňového řádu nebo vyúčtování daně z příjmů, za podmínky, že dojde k úhradě daně z příjmů za zdaňovací období roku 2019 nejpozději dne 1. 7. 2020,
  • promíjím úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 157 daňového řádu na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019, vyjma úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky, které se váží k nedoplatku na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti odváděné plátcem;“

Hospodářský rok

Už jsme si zvykli (to ale není správné), jak MF pracuje… 🙃


Pokud má poplatník například hospodářský rok, který končil v lednu, „automatická“ výjimka (neuplatnění sankcí) pro něj podle výše uvedeného znění neplatí… 🙃


Naše RADA

V článku jsme čerpali z oficiálních zdrojů, protože vládním blábolům jinak nelze věřit. 🙃

Zítra si okomentujeme další opatření.

Nejasné otázky a odpovědi k dani z příjmů PO za rok 2019?

Vytvořil | Březen 17, 2020

Volně navazujeme na článek k DPFO, jak je to s daní z příjmů právnických osob za loňský rok?

Daňové tipy

Také pro právnické osoby jsme již publikovali mnoho článků s náměty, jak optimalizovat daňovou povinnost. 🙂


Viz kategorie: Daňové tipy PO.


Finanční správa

Na stránkách správy daní jsou uvedeny obecné doplňující informace. 🙂

Naše RADA

Opakujeme naši pondělní radu.

K řešení problémů naleznete související článek:

  • prostřednictvím „Kategorie“, podle kterých jsou tematicky řazeny,

nebo

  • přes „FullText“. 🙂

Co řeší vláda Estebáka ve stavu nouze?

Vytvořil | Březen 16, 2020

Premiér Babiš se nestydí využít momentální situace ke svému prospěchu… 🙃

Miliardy do vlastní kapsy…

Státní rozpočet bude potřebovat každou korunu a on se snaží více a více se „napakovat“, považuje Českou republiku za svou „vlastní firmu“, do které tečou neoprávněně miliardy… 🙃

Jak vše schovat?

Dalším jeho pokusem je totiž skrýt, že vlastní a ovládá Agrofert a další společnosti.


DNES má vláda projednat novelu zákona o evidenci skutečných majitelů, který si připravil pro sebe… 🙃


Jako kdyby nestačily maléry, které díky němu má Česko v Evropské unii. 🙃

Z občanů si dělá legraci, má nás za hloupé poddané…


Viz též snaha ovládnout veřejnoprávní média! 🙃


Naše RADA

Milión chvilek nemůže v této chvíli svolat masivní demonstraci, reagujte proto alespoň na sociálních sítích. 🙂

Vážení,

určitě zvládneme pandemii a musíme se sjednotit, abychom překonali zhoubné působení Agenta Bureše.

Zatím se opatrujte! 🙂