Archiv kategorie: Daň z příjmů 2019

Optimalizace daní a spolupracující osoba

Vytvořil | Červen 5, 2020

V úterním článku jsme neuvedli další možnost optimalizace daní u fyzických osob, která se totiž netýká jen manželů. Doplňujeme proto informace na základě aktuálního dotazu ke spolupracujícím osobám. 🙂 Podnikání a manželé Daňová výhoda je veliká, není podmínkou, na rozdíl od jiných variant, aby manželé měli společné jmění. Přesun dílčího základu daně U příjmu ze samostatné činnosti… Zobrazit více »

7 TIPů pro Fyzické osoby DP 2019

Vytvořil | Červen 1, 2020

Červen je ve znamení zpracování daňových přiznání, nesrovnatelně více než v předchozích letech, a to kvůli čínské chřipce a neoficiálnímu odkladu termínu odevzdání DP. Daňovou povinnost optimalizujte! Se zpracováním a odevzdáním daňových přiznání nechvátejte. V klidu si rozmyslete, jestli nemůžete využít třeba některý z našich tipů. 🙂 Daňová ztráta Je v pořadí „až poslední…“, nejdříve zohledněte jiné daňové úlevy, které… Zobrazit více »

Daňové přiznání FO za část roku 2020

Vytvořil | Duben 16, 2020

Máte možná za sebou daňová přiznání za loňský rok 🙂, pokud nevyužíváte služeb daňového poradce. Nebo jste využili „neoficiálního“ odkladu. Část roku 2000 Můžete mít – ve specifických situacích – povinnost podat daňové přiznání za letošní rok, resp. jeho část… INFO Postupujte v těchto případech podle zveřejněné informace Finanční správy. Mimo jiné jde o rozdíly v konkrétních… Zobrazit více »

Fyzická osoba a podmínky pro osvobození prodeje akcií

Vytvořil | Duben 7, 2020

Plníme slib 🙂 a odpovídáme na druhou část dotazu z minulého týdne. Časové testy Pro testování, jestli je či není nutné zdanit prodej akcií fyzickou osobou v rámci § 10 ZDP – ostatní příjmy, postupujeme u časových testů podle § 4 – viz několik našich článků v příslušné kategorii. Limit 100 000 Kč Otázkou je jiné kritérium, a to:… Zobrazit více »

Fyzická osoba a prodej akcií

Vytvořil | Duben 2, 2020

Mnoho fyzických osob má příjmy z prodeje cenných papírů, akcií, nikoliv z podnikání – jsou klasifikovány podle § 10 ZDP jako ostatní příjmy. Evidence akcií Takový poplatník nemá „daňovou evidenci“, nevede účetnictví, proto je zcela legitimní aktuální dotaz, jak akcie evidovat. „Může fyzická osoba použít přiměřeně účetní postupy, „pro zásoby“, tj. metodu FIFO nebo průměrnou cenu?“ Řešení… Zobrazit více »

Musí Fyzická osoba podat DP za loňský rok?

Vytvořil | Březen 31, 2020

Titulek si přeložíme, kdy vzniká povinnost podat daňové přiznání? Zákon Přesný popis obsahuje § 38g ZDP. Výklady K této problematice je například doplňujícím zdrojem informace zveřejněná na webu Finanční správy. Dotaz Podnikající FO Odpovídáme na konkrétní dotaz. Sice fyzická osoba v loňském roce prakticky nepodnikala, dosáhla pouze „zisku“ ve výši 10 000 Kč, musí podat daňové přiznání. 🙃 Nelze… Zobrazit více »

Prodej nebytových prostor a osvobození od daně

Vytvořil | Březen 26, 2020

Aktuální dotaz je srozumitelný: „…Jsem spoluvlastníkem z jedné třetiny nebytových prostor (prodejna náhradních dílů na auta) a chci prodat svůj třetinový podíl jednomu ze spoluvlastníků. Podléhá takový příjem z převodu spoluvlastnického podílu dani? Pokud ano kolik procent se platí?“ Řešení Časový test pro osvobození od daně je podle § 4/1/b pět let. Podle doplňující informace:… Zobrazit více »

Nejasné otázky a odpovědi k dani z příjmů PO za rok 2019?

Vytvořil | Březen 17, 2020

Volně navazujeme na článek k DPFO, jak je to s daní z příjmů právnických osob za loňský rok? Daňové tipy Také pro právnické osoby jsme již publikovali mnoho článků s náměty, jak optimalizovat daňovou povinnost. 🙂 Viz kategorie: Daňové tipy PO. Finanční správa Na stránkách správy daní jsou uvedeny obecné doplňující informace. 🙂 Naše RADA Opakujeme naši pondělní radu. K řešení… Zobrazit více »

Fyzická osoba a příjmy z Nového Zélandu

Vytvořil | Březen 11, 2020

Reagujeme krátce na aktuální dotaz. Příjmy ze zahraničí a smlouva Zjednodušíme si téma, neboť se tyto dotazy opakují. 🙂 Máte-li příjmy ze zahraničí, zpravidla se řídíme uzavřenými smlouvami o zamezení dvojímu zdanění, neboť jsou sjednány s většinou zemí. Viz § 38f/1 zákona o daních z příjmů. Typ příjmů O zdanění v České republice rozhoduje mimo jiné druh příjmů, který… Zobrazit více »

Odčitatelná položka na vědu a výzkum

Vytvořil | Březen 10, 2020

Maléry finanční správy, známé medializované případy, kdy kontroly neuznaly jasně doložitelné náklady na vědu a výzkum, snad budou minulostí… 🙃 Novela zákona V loňském roce došlo novelou ke změně některých ustanovení k této problematice, ustanovení § 34a a násl. ZDP. Oznámení Finanční správa publikovala obsáhlý materiál: Informace k podání Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na… Zobrazit více »