Archiv kategorie: Novela DPH 2019

Stravenky („poukazy“) a nejen DPH

Vytvořil | Srpen 16, 2019

Navazujeme na včerejší článek týkající se poukazů, jejichž dodání je v některých případech po novele zákona o DPH zdanitelným plněním. KOV květen 2019 Tato problematika byla řešena na tomto Koordinačním výboru. Příspěvky byly nazvány: Výklad § 15 zákona o DPH ve vztahu ke stravenkám Stravenky jako SPV či MPV – související problematika Důležité je, že příspěvky… Zobrazit více »

Poukazy patří do DPH?!

Vytvořil | Srpen 15, 2019

Pro někoho se jedná možná o překvapivou novinku, ale je tomu tak! 🙃 Jde o nový § 15 a násl. zákona o DPH – můžeme citovat § 15a/1: „Převod jednoúčelového poukazu se pro účely daně z přidané hodnoty považuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na něž se poukaz vztahuje, uskutečněné osobou povinnou k dani, jejímž jménem… Zobrazit více »

Novela DPH a směnná smlouva

Vytvořil | Srpen 14, 2019

Navazujeme na předchozí článek a aktuální dotaz. 🙂 Zjednodušeně: Jaké povinnosti má plátce, který realizoval méně typickou operaci, směnu nemovitých věcí? Řešení: Ze zadání dovozujeme, že SRO uskutečnilo zdanitelné plnění, nikoliv plnění osvobozené od daně. Postupuje proto následujícím způsobem: Vystaví daňový doklad viz § 28/1/a ZDPH. Den uskutečnění zdanitelného plnění se stanoví podle § 21/2… Zobrazit více »

Nekonečný příběh „Co se Sdružením“

Vytvořil | Červenec 2, 2019

Několik článků jsme věnovali tématu Společnost (sdružení bez právní subjektivity) a novinkám v dani z přidané hodnoty, které platí pro společníky (účastníky sdružení) již od 1. 1. 2019. 🙃 Novela DPH Opravdu jsme uvedli správné datum, neboť je odvozeno z přechodných ustanovení novely zákona o DPH účinné od 1. 7. 2017. Aktuální novela zákona platná od 1. 4.… Zobrazit více »

Daňové přiznání DPH po novu nebo po staru?

Vytvořil | Červen 25, 2019

Reagujeme velmi krátce na opakující se dotaz. Jsme všichni v oboru zavaleni dokončením závěrek (auditů), resp. daňových přiznání za loňský rok. Není čas na novinky u daně z přidané hodnoty, byť jsou účinné od 1. 4. 2019… 🙃 Co je nového u DP, KH a SH… Naše trochu neprofesionální rada zní: NEtrapte se, všechna výše uvedená podání… Zobrazit více »

Další novinky v DPH

Vytvořil | Červen 3, 2019

Navazujeme na článek z minulého pondělí a doplňujeme náměty k novele zákona o DPH. Informace FinS Přehled vybraných témat podle zdrojů daňové zprávy: Obrat (2.) Poukazy (4.) Doručování daňových dokladů (5.) Základ daně (7.) Oprava základu daně (8.) Pohledávky v insolvenci (9.) Testování oprav nemovitých věcí (12.) Registrace a nové nároky na odpočet (13.) Naše RADA Několik publikovaných… Zobrazit více »

Přehled novinek DPH a článků

Vytvořil | Květen 27, 2019

DNES je termín podání daňových přiznání k DPH, proto je vhodné – byť na poslední chvíli – zkontrolovat, zda se Vás „něco“ z novely daně z přidané hodnoty netýká. 🙃 Články na BLOGu Proto si dovolíme připomenout některá témata, kterým jsme již věnovali článek na našem BLOGu: 🙂 Auto a DPH Nároky na odpočet při souběhu služební/soukromé využívání… Zobrazit více »

Drobné stavební opravy a novela DPH

Vytvořil | Květen 21, 2019

Další dotaz týkající se novely zákona o DPH směřuje k přenosu daňové povinnosti, kterou uplatňujeme u stavebně-montážních pracích. Co se od 1. dubna změnilo? Máme pro Vás dobrou zprávu: „NIC“ 🙂, jinými slovy, pokud plátce poskytne jinému takové různé opravy, aplikuje se reverse charge: Daň odvede příjemce plnění. Co patří do reverse charge? Pokud si nejste… Zobrazit více »

Novela DPH a osvobozené (zdaňované) nájmy

Vytvořil | Květen 14, 2019

JAK je to s osvobozenými nájmy u daně z přidané hodnoty po novele, prý se již nesmí „NIC“ zdaňovat? 🙃 Dotaz Takový katastrofický scénář obsahuje aktuální dotaz. CO platí? Bohužel je zčásti pravdivý. 🙂🙃 Právo volby, varianta zdanění místo osvobození nájmů nemovitých věcí, je velmi zpřísněno. Naštěstí až od 1. 1. 2021! 🙂 Naše RADA Včas se… Zobrazit více »

Novinky u registrace k dani z přidané hodnoty

Vytvořil | Květen 6, 2019

Přinesla novela zákona o DPH, účinná od 1. 4. 2019, změny pro registraci k dani z přidané hodnoty? ANO i NE ANO: jde o úpravu například obsahu pojmu obrat, posouzení, jestli prodeje dlouhodobého majetku (ne)patří do obratu. 🙃 NE: v zásadě se většina novinek této problematiky přímo nedotýká. 🙂 Finanční správa K dispozici jsou aktuální sdělení FinS: Dodatek č.… Zobrazit více »