Archiv kategorie: Novela DPH 2019

Zaokrouhlování DPH od října

Vytvořil | Říjen 16, 2019

Skutečně se teprve v říjnu realizují některé body z novely zákona o DPH, přestože sám jako takový nabyl účinnosti 1. dubna. 🙂 Zaokrouhlování Citujeme z tiskové zprávy: „Daň při výpočtu „shora“ se po účinnosti novely ZDPH vypočte jako rozdíl mezi částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění včetně daně (bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v… Zobrazit více »

Staronový tiskopis pro Kontrolní hlášení

Vytvořil | Říjen 7, 2019

Novela zákona o DPH, účinná od 1. 4. 2019, s sebou přinesla desítky změn. Tiskopisy DPH Pro používané formuláře naštěstí bylo k dispozici poměrně dlouhé období, kdy jsme „nic“ nemuseli řešit. To ale už neplatí. 🙃 Kontrolní hlášení KH se nově podává na upraveném tiskopise. Buďte obezřetní, neboť jde již o kontrolní hlášení podávaná za kalendářní měsíc září… Zobrazit více »

Opravy daně po novele DPH

Vytvořil | Říjen 4, 2019

Běžně se provádí na základě reklamací nebo  🙂podle obchodních podmínek (množstevní slevy) opravy daně z přidané hodnoty. Novela Vždycky bylo (a je) nutné kontrolovat, kdy si můžeme, pokud vystavíme opravný daňový doklad, snížit původní odvedenou DPH na výstupu. Dobropisy a časové období Novela pravidla změnila – při rozhodování o časovém období, do kterého patří daňové dobropisy,… Zobrazit více »

Aktuální DP k DPH a novela (2)

Vytvořil | Září 26, 2019

Navazujeme na včerejší článek. Pro Váš klid doplňujeme, že zásadní „jiné“ způsoby výpočtu základu daně, Vás ještě nyní nemusí trápit. 🙂 Základ daně po novele Odkazujeme se na přechodná ustanovení novely ZDPH, bod třetí. Citujeme: „Při výpočtu daně u dodání zboží a poskytnutí služby lze po dobu 6 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona… Zobrazit více »

Aktuální DP k DPH a novela: služby a nájem

Vytvořil | Září 25, 2019

V pondělním článku jsme Vám připomněli několik závažných témat, které se týkají daně z přidané hodnoty po novele zákona účinné od 1. dubna. 🙂 JAK souvisí s aktuálním daňovým přiznáním? To je otázka, na kterou si musí najít každý plátce DPH sám, resp. zohlední se jeho konkrétní činnosti, aktivity ovlivňující daň z přidané hodnoty. DUZP a služby nájem Nenápadnou změnou… Zobrazit více »

Daňové přiznání DPH za srpen a novela

Vytvořil | Září 23, 2019

Letní dovolené jsou již „dávnou“ minulostí, a tak se můžeme soustředit na daně… DP DPH Ve středu je termín pro podání daňového přiznání k DPH za měsíc srpen. Proto Vám doporučujeme, abyste alespoň letmo nahlédli do tří desítek článků, v nichž jsme se novinkám věnovali. 🙂 Naše RADA Uvedeme jen několik témat (tipů) v abecedním pořadí: Auto Cena obvyklá… Zobrazit více »

Fyzická osoba a letošní novely

Vytvořil | Září 16, 2019

Většina profesionálu, účetních a daňových poradců, se usilovně věnuje novele zákona o DPH. CO je důležité pro podnikající občany? Složitosti týkající se DPH nechte na odbornících…. Připomínáme ale článek z minulého pondělí týkající se obratu a novinku při výpočtu. 🙂 Sledujte si pečlivě hodnotu obratu: Jen Vy víte, jaké příjmy asi budete mít. Naše RADA Nezapomeňte, že… Zobrazit více »

Poukazy a DPH po novele zákona

Vytvořil | Září 13, 2019

Novinek v zákoně o DPH účinných od 1. dubna 2019 je vskutku mnoho – o většině z nich jsme Vás již informovali, uveřejnili jsme téměř tři desítky článků! 🙂 Poukazy patří do DPH? ANO – jsou-li „jednoúčelové“, jasně identifikované (typ plnění, sazba daně a místo plnění). NE – „víceúčelové“… Novela ZDPH V zákoně je tato problematika nově uvedena v… Zobrazit více »

Korekce DPH u oprav

Vytvořil | Září 11, 2019

Navazujeme na článek z předminulé středy a doplňujeme, co znamená nové ustanovení § 78da zákona o DPH. Úprava odpočtu daně Uvedeme si vzorový příklad, který vše vysvětlí. Jestliže si letos necháte opravit střechu firemní budovy, uplatníte plný nárok na odpočet, třeba 100 000 Kč, platí pro Vás § 78da ZDPH. Pokud letos nebo dalších devět let prodáte… Zobrazit více »

Novela a nová registrace k DPH

Vytvořil | Září 9, 2019

Stovky úprav obsahuje novela zákona o dani z přidané hodnoty účinná od 1. 4. 2019. Jedna z nich je velmi nenápadná a může vést k „ne“plánované povinné registraci k DPH. 🙃 Obrat Stále platí, že testujeme výši obratu 1 000 000 Kč za posledních po sobě jdoucích dvanáct kalendářních měsíců. ALE… Do obratu se nepočítalo do 31. 3. 2019 prodej dlouhodobého… Zobrazit více »