Archiv kategorie: Jednotný kurz

Jednotný kurz pro Daň z příjmů FO

Vytvořil | Únor 19, 2019

Každoročně zajímá fyzické osoby, které dosáhly příjmů v cizí měně, jaké vlastně mají skutečně příjmy – neboť se musí vyjádřit v korunách. 🙂 Pokyn D-39 K dispozici je aktuální sdělení Finanční správy, Pokyn D-39, podle kterého se provede přepočet za kalendářní rok 2018 – v návaznosti na ustanovení § 38/1 zákona o daních z příjmů: Týká se poplatníků daně z příjmů,… Zobrazit více »

Fyzická osoba a cizí měna/kurzové rozdíly

Vytvořil | Leden 10, 2018

Jaký vliv mají příjmy v cizí měně na daňovou povinnost fyzické osoby? Daň se vykazuje a platí samozřejmě v české měně, ale je možná optimalizace! 🙂 Jednotný kurz Proto platí pro fyzické osoby, že mohou používat tzv. jednotný kurz, který stanoví daňová správa pro každý kalendářní rok samostatným Pokynem (který byl aktuálně pro rok 2017 publikován –… Zobrazit více »

Jednotné kurzy pro Fyzické osoby a optimalizace za rok 2016

Vytvořil | Únor 1, 2017

Optimalizace daňové povinnosti má mnoho forem. Za loňský rok, mají-li fyzické osoby příjmy v cizí měně, použijí pro přepočet pravidla daná v Zákon o daních z příjmů, a to v § 38/1. 🙂 Svou daňovou povinnost mohou poplatníci optimalizovat: vyberte si pro Vás výhodnější kurz! Finanční správa publikovala doplňující informace ke způsobu přepočtu cizí měny. Pokyn D-31 Přehled… Zobrazit více »

DPFO a cizí měna

Vytvořil | Březen 23, 2016

Daň lze optimalizovat… 🙂 Konkrétní dotaz Krátce citujeme z dotazu: „Dobrý den, loni se někdo ptal zda je možné používat „kursy devizového trhu uplatňované podle zvláštních právních předpisů o účetnictví“ i pro FO nepodnikající, bez daňové evidence. Rovněž by mě to zajímalo (např. pro přepočet z prodeje akcií v USD).“ Řešení Z článku již publikovaného opakujeme část… Zobrazit více »

Jednotné kurzy

Vytvořil | Březen 10, 2016

Přepočet u fyzických osob Daňové přiznání fyzických osob Daň v Česku musí samozřejmě být stanovena v české měně. Proto fyzické osoby musí, jako každý rok, mají-li příjmy v cizí měně, provést přepočet na koruny. Pokyn D-25 Postupujeme podle Pokynu GFŘ č. 25, který se odkazuje na § 38/1 Zákona o daních z příjmů. Pro EuroUR je stanoven kurz 27,27,… Zobrazit více »

Fyzická osoba a cizí měna

Vytvořil | Březen 24, 2015

Jaký máme použít kurz? Náš TIP je jasný! 🙂 ZDP a jednotný kurz Správa daní každoročně zveřejňuje tzv. jednotný kurz. Vše by mělo být jasné? Právo volby? V jednom z komentářů je správně citováno ustanovení § 38/1 ZDP: „Pokud poplatník nevede účetnictví, použije s výjimkou uvedenou v odstavci 2, jednotný kurs, nevyužije-li kursy devizového trhu uplatňované podle zvláštních… Zobrazit více »

Jednotné kurzy

Vytvořil | Únor 17, 2015

Cizí měna a daně Kalendářní rok Zdaňovacím obdobím u daně z příjmů fyzických osob je kalendářní rok. Na dotaz: Jak mají poplatníci daně z příjmů FO, kteří neúčtují, zjistit údaje pro daň z příjmů? Odpovídáme shodně – použijí kurz stanovený správou daní. Fyzická osoba vs. účetnictví Dotaz se zřejmě opakuje, protože si často poplatníci neuvědomují, že jen pro… Zobrazit více »

ZDP a jednotný kurz

Vytvořil | Leden 27, 2015

Kolik budu danit u zahraničních příjmů? Daňové přiznání FO 2014 Pomalu a jistě se připravují podklady pro zpracování daňových přiznání za loňský rok. A každoročně se objevuje otázka, jak je to s příjmy v cizí měně. Pokyn D-20 Generální finanční ředitelství již publikovalo tento Pokyn, ve kterém nalezneme kurzy, tzv. jednotný kurz, kterým přepočítáváme tyto příjmy v souladu… Zobrazit více »