Archiv kategorie: Spolupracující osoba

Sdružení nebo spolupráce FO

Vytvořil | Červenec 21, 2020

Reagujeme na aktuální dotaz týkající se optimalizace daně z příjmů fyzických osob (FO) za loňský rok. Právo poplatníků Jsou-li splněny obecné podmínky pro: Sdružení bez právní subjektivity podle § 12 ZDP, správně „společnost“ rozdělující „společné příjmy a výdaje“, omezení se týká pouze varianty paušálních výdajů. Nebo Příjmů a výdajů spolupracujících osob podle § 13 ZDP, se… Zobrazit více »

Přenos ztráty a spolupracující osoba

Vytvořil | Červen 9, 2020

Krátce reagujeme na dotaz, jaké limity platí při převodu ztráty na spolupracující osobu, ať už se jedná o manžele nebo jiného poplatníka. V zákoně o daních z příjmů jsou stanoveny maximální hranice pro přesun příjmů a výdajů na spolupracující osobu, velmi zvýhodněné pro manžele. Jde o kritérium: „…podíl příjmů…“ a „…příjmy převyšují výdaje…“ aj. Řešení Pro aktuální… Zobrazit více »

Optimalizace daní a spolupracující osoba

Vytvořil | Červen 5, 2020

V úterním článku jsme neuvedli další možnost optimalizace daní u fyzických osob, která se totiž netýká jen manželů. Doplňujeme proto informace na základě aktuálního dotazu ke spolupracujícím osobám. 🙂 Podnikání a manželé Daňová výhoda je veliká, není podmínkou, na rozdíl od jiných variant, aby manželé měli společné jmění. Přesun dílčího základu daně U příjmu ze samostatné činnosti… Zobrazit více »

Spolupráce v rodině a zákonné limity

Vytvořil | Listopad 21, 2017

Několik článků jsme věnovali optimalizaci daně z příjmů fyzických osob: využitím daňového institutu spolupracující osoba. Připomínáme, že není tento model omezen pouze na manžele. 🙂 Zákonné limity Na dvě podmínky se však nesmí zapomenout: „společně hospodařící domácnost: tj. podílejí se osoby na fungování domácnosti, ale nelze samozřejmě stanovit jakékoliv finanční či jiné parametry, maximální částky rozdělované.… Zobrazit více »

Spolupráce v rodině a úspora na dani

Vytvořil | Listopad 14, 2017

Navazujeme na článek z minulého týdne a aktuální dotaz na FaceBooku. Šance ušetřit na dani je skutečně velká! 🙂 Dotaz Jak je to s osobou, která s Vámi žije v jedné domácnosti (podnikatel a přítelkyně mají trvalé bydliště), ale podnikatel není rozvedený (manželka žije jinde). Může být spolupracující osoba ta přítelkyně, když mají společnou domácnost? Spolupracující… Zobrazit více »

Daně a spolupracující osoba

Vytvořil | Březen 22, 2013

Jak lze delegovat příjmy na člena rodinu? Využijte optimalizaci podle našeho TIPu! 🙂 Příjmy spolupracující osoby Zákon o daních z příjmů nabízí podle ustanovení § 13 optimalizaci daně z příjmů fyzických osob, přesunutím dílčího daňového základu z podnikání na: manžela (manželku), nebo člena rodiny (správně „osoby žijící v domácnosti s poplatníkem“). 🙂 Může se tímto způsobem výrazně snížit daňové zatížení… Zobrazit více »