Archiv kategorie: Přefakturace v DPH

Co je a není “Přefakturace” v DPH

Vytvořil | Listopad 20, 2020

Jedná se o pojem, který se běžně používá, ale: správně jim rozumíme výjimečné případy, které nepatří do předmětu daně z přidané hodnoty! 🙂 Teorie V zákoně o DPH je k dispozici ustanovení § 36/13, jehož začáteční text je více než výmluvný: “Do základu daně se nezahrnuje částka…” 🙂 Jinými slovy, taková faktura se nezatíží daní z přidané… Zobrazit více »

Přeúčtování není “přefakturace v DPH”

Vytvořil | Říjen 14, 2020

V praxi běžně používáme výrazy “přeúčtování” nebo “přefakturace”, ale pro účely daně z přidané hodnoty musíme být obezřetní. Viz dříve publikovaný článek. Není v základu daně… “Přefakturace v DPH” skutečně: není podle § 36 zákona o DPH součástí základu daně to znamená, že neodvádíme daň na výstupu. 🙂 ALE… Nesmíme uplatnit daň na vstupu, nesmíme zdražit… 🙃 Naše RADA… Zobrazit více »

Přeúčtování je/není přefakturace v DPH

Vytvořil | Září 4, 2019

Krátce navazujeme na včerejší článek. Je třeba rozlišovat pojmy: přeúčtování z pohledu účetních předpisů – viz ČÚS č. 019, a přefakturaci v DPH podle 36/13 zákona o DPH. Přefakturace DPH Jedná se o výjimečné situace, kdy na faktuře dodavatel nevyčíslí daň z přidané hodnoty (samozřejmě se nejedná o reverse charge). Základ daně je bez DPH, ale dodavatel nesmí… Zobrazit více »

Přeúčtování nákladů

Vytvořil | Září 3, 2019

Reagujeme na aktuální dotaz – zjednodušeně: Firma zaúčtuje fakturu do nákladů a po odsouhlasení vystaví výnosovou fakturu…. Teorie Účetní předpisy řeší varianty přeúčtování v Českém účetním standardu č. 019 „Náklady a výnosy“. Podle článku 3.1.3 je možné účtovat došlé faktury, u nichž se předpokládá, že nepatří příslušné účetní jednotce: jen na rozvahových účtech, do nákladů a… Zobrazit více »

Přeúčtování nákladů a daň z přidané hodnoty

Vytvořil | Září 20, 2018

Další aktuální dotaz se týká v zavedené terminologii DPH tzv. přefakturace, která nabízí přeúčtovat některé položky, aniž by se musela odvést daň z přidané hodnoty na výstupu. 🙂 Pravidla ZDPH Tuto možnost v obecné rovině nabízí ustanovení § 36/11 zákona o DPH a vlastně jde o mimořádné vyjmutí z předmětu daně z přidané hodnoty. Konkrétní dotazy: „Advokát přeúčtovává klientovi: správní… Zobrazit více »

Faktury bez DPH?

Vytvořil | Únor 16, 2018

Může plátce daně z přidané hodnoty vystavit faktury/daňové doklady bez DPH? ANO i NE… 🙂 Přenos daňové povinnosti Odpověď „ANO“ je běžná u přenosu daňové povinnosti, například v tuzemsku u faktur od stavebních firem (je-li příjemce plnění plátcem DPH). ANO i NE… Taková šalamounská odpověď se týká většiny případů, musí se ověřit všechny detaily. Přefakturace v DPH Jedná… Zobrazit více »

Je možná Přefakturace v DPH?

Vytvořil | Květen 24, 2017

Existuje uskutečněné plnění, u kterého plátce DPH neodvede daň z přidané hodnoty na výstupu? ANO! 🙂 Zákon o DPH Jedná se o velmi specifické ustanovení § 36/11 zákona o DPH. Existují však striktní podmínky – tento plátce: neuplatní daň na vstupu, a „nezdraží…“, nezvýší cenu, jedná se o „plnění“ vynaložené jménem a na účet jiné osoby.… Zobrazit více »

Přefakturace v DPH – ANO/NE

Vytvořil | Květen 27, 2013

Existuje vůbec? Přefakturace vs. Přeúčtování Tak začíná poslední z několika článků k tomuto tématu. Skutečně je třeba rozlišovat tyto pojmy, protože přeúčtování je jen pouhým přeúčtováním. 🙃 Přefakturace v DPH totiž nabízí možnost vyjmout „plnění“ z povinnosti odvést DPH na výstupu. Aktuální dotaz Podívejme se proto společně na následující dotaz. „… Obdrželi jsme od dodavatele fakturu za občerstvení v… Zobrazit více »

Po dohodě s daňovým poradcem jsme do daňového přiznání nezařadili plnění reverse charge

Vytvořil | Duben 25, 2012

Je to možné, když jsme použili v tomto případě jednodušší systém Přefakturace? Přefakturace v DPH Předpokládáme, že máte na mysli případy, kdy podle výjimky uvedené v zákoně o DPH nemusí plátce odvádět daň na výstupu, jak to nabízí následující vzorový příklad. Společnost Byty má velmi dobré vztahy s jednou malou stavební firmou. Proto pro jednoho svého nájemníka zařídila… Zobrazit více »

Nedaňové náklady na večírek a přefakturace nákladů?

Vytvořil | Prosinec 23, 2011

Navazujeme na předchozí dotaz a rádi bychom se ujistili, že lze část nákladů přefakturovat našemu obchodnímu partnerovi a tím snížit nedaňové náklady. 🙂 Máte pravdu. Jestliže přeúčtujete část nákladů třetí straně, výše původních nedaňových nákladů se vám sníží. „Přefakturace“ V dotaze jste použili výraz „přefakturace“. Doporučujeme rozlišovat následující pojmy: pro účely DPH je zavedený pojem „přefakturace… Zobrazit více »