Archiv kategorie: Registrace k DPH

Fyzická osoba a letošní novely

Vytvořil | Září 16, 2019

Většina profesionálu, účetních a daňových poradců, se usilovně věnuje novele zákona o DPH. CO je důležité pro podnikající občany? Složitosti týkající se DPH nechte na odbornících…. Připomínáme ale článek z minulého pondělí týkající se obratu a novinku při výpočtu. 🙂 Sledujte si pečlivě hodnotu obratu: Jen Vy víte, jaké příjmy asi budete mít. Naše RADA Nezapomeňte, že… Zobrazit více »

Novinky u registrace k dani z přidané hodnoty

Vytvořil | Květen 6, 2019

Přinesla novela zákona o DPH, účinná od 1. 4. 2019, změny pro registraci k dani z přidané hodnoty? ANO i NE ANO: jde o úpravu například obsahu pojmu obrat, posouzení, jestli prodeje dlouhodobého majetku (ne)patří do obratu. 🙃 NE: v zásadě se většina novinek této problematiky přímo nedotýká. 🙂 Finanční správa K dispozici jsou aktuální sdělení FinS: Dodatek č.… Zobrazit více »

Hamletovská otázka DPH: ANO nebo NE (2)

Vytvořil | Leden 16, 2019

Navazujeme na včerejší článek a uvádíme dvě důležité doplňující informace, které jsou pozitivní! 🙂 Změna režimu DPH Tak nazýváme situaci, kdy se osoba povinná k dani stane plátcem daně z přidané hodnoty. Zásadní „nové“ PLUS Spočívá v tomto případě v možnosti dodatečného nároku na odpočet daně z přidané hodnoty: za období dvanácti kalendářních měsíců, než se subjekt stal plátcem, a… Zobrazit více »

Hamletovská otázka DPH: ANO nebo NE (1)

Vytvořil | Leden 15, 2019

Před časem jsme se zabývali obdobným problémem týkajícím se fyzických osob, jestli mají podnikat jako FO nebo PO, neboť mimo oblast daní mají vliv i další aspekty. Dobrovolná registrace k DPH? V tabulce naznačujeme plusy a mínusy, jestliže se fyzická osoba rozhoduje, má-li se stát plátcem daně z přidané hodnoty. Povinnosti 🙃 Pravidelně se musí – u nové… Zobrazit více »

Jak probíhá „dobrovolná“ registrace k DPH?

Vytvořil | Leden 19, 2018

Stále velmi komplikovaně, protože se daňová správa chová macešsky k podnikajícím subjektům. 🙃 Šance na změnu? Možná, třeba v návaznosti na kritiku veřejnosti.  🙂 ALE ke skutečně pozitivní změně dojde až nebude mít samozvaný spolek pana B. vliv na vedení resortu Financí… To je reálné jen v případě, že nebude existovat žádné politické propojení mezi „Hradním pánem“ a panem… Zobrazit více »

Registrace DPH – dobrovolná, ALE!

Vytvořil | Březen 14, 2016

Obstrukce pokračují… 🙃 Termíny zákonné, ale i jiné Pokud osoba povinná k dani naplní zákonné podmínky, má jasně dáno, kdy se musí stát plátcem DPH… 🙃 Nesplní-li daňový subjekt své povinnosti, bude samozřejmě tvrdě sankcionována. Hospodářská komora Jinak velmi umírněný šéf Hospodářské komory, pan Dlouhý, zřejmě pod tlakem „členské základny“, publikoval článek kritizující praxi daňové správy…… Zobrazit více »

Registrace DPH a výše obratu

Vytvořil | Únor 10, 2015

Podklady pro daň z příjmů a DPH Limit 1 000 000 Kč Osoby povinné k dani (zpravidla jde o podnikající subjekty) sledují pečlivě, jestli jim nevznikla povinnost k registraci k DPH. Podle zákona o DPH jde o obrat ve výši jednoho milionu korun. Byl zrušen původně schválený nižší limit ve výši 750 000 Kč, který měl být účinný od ledna letošního… Zobrazit více »

Změna režimu DPH při registraci k DPH

Vytvořil | Červenec 2, 2014

Jedná se o dodatečný nárok na DPH! Plátce DPH Stane-li se osoba povinná k dani plátcem DPH, má opravdu podle § 79 zákona o DPH právo uplatnit nárok na odpočet DPH: za období, kdy ještě nebyla plátcem! Podmínky Musí být dodrženy základní podmínky, mimo jiné: časový test je dvanáctiměsíční (před novou registrací), doložit přijatá zdanitelná plnění,… Zobrazit více »

Měsíční zdaňovací období DPH

Vytvořil | Červen 25, 2014

Je povinné pro nové plátce! Povinnost podat DPH Dotaz je velmi jednoduchý: fyzická osoba se stala v květnu 2014 plátcem DPH, musí za měsíc květen podat Daňové přiznání? Zdaňovací období Bohužel není možné se správou daní sjednat nějakou výjimku. 🙃 Novému plátci daně z přidané hodnoty nezbývá nic jiného, než respektovat zákon o DPH, podle kterého má… Zobrazit více »

Limit pro registraci DPH

Vytvořil | Únor 11, 2014

Fyzické osoby zjišťují podklady pro daň z příjmů (a obrat pro DPH), ALE… Registrace povinná… Limit 1 000 000 Kč – tj. obrat pro povinnou registraci k DPH osobám povinným k dani = výraz podle zákona o DPH, zjednodušeně podnikající subjekt – je všem znám. 🙃 Nejde však o obrat za kalendářní rok, což je největší omyl zejména podnikajících fyzických… Zobrazit více »