Archiv kategorie: Registrace k DPH

Nová registrace DPH a dodatečný nárok…

Vytvořil | Červen 23, 2020

Dochází-li k časovému nesouladu, který je zmíněn v aktuálním dotaze, například: podnikatel je zaregistrován k DPH k 1. 7., ale nový majetek si pořídil v červnu, přesto nemusí být vše ztraceno…! Někdy se zázraky dějí i v daních. 🙂 Změna režimu V prvním daňovém přiznání může nový plátce využít § 79 zákona o DPH! Pro tuto variantu se vžil pojem „změna režimu“.… Zobrazit více »

Jak je to s dobrovolnou registrací DPH?

Vytvořil | Červen 16, 2020

Otázka není vůbec nesmyslná, neboť pro některé daňové subjekty, i fyzické osoby, je lepší, když jsou plátci daně z přidané hodnoty. Právo Řešíme pozici osoby povinné k dani, v terminologii zákona o DPH (§ 5), která se rozhodne v souladu s § 94a stát se plátcem DPH. Vyplní a odevzdá přihlášku, navrhne den D – viz dotaz, ale jak… Zobrazit více »

Fyzická osoba a letošní novely

Vytvořil | Září 16, 2019

Většina profesionálu, účetních a daňových poradců, se usilovně věnuje novele zákona o DPH. CO je důležité pro podnikající občany? Složitosti týkající se DPH nechte na odbornících…. Připomínáme ale článek z minulého pondělí týkající se obratu a novinku při výpočtu. 🙂 Sledujte si pečlivě hodnotu obratu: Jen Vy víte, jaké příjmy asi budete mít. Naše RADA Nezapomeňte, že… Zobrazit více »

Novinky u registrace k dani z přidané hodnoty

Vytvořil | Květen 6, 2019

Přinesla novela zákona o DPH, účinná od 1. 4. 2019, změny pro registraci k dani z přidané hodnoty? ANO i NE ANO: jde o úpravu například obsahu pojmu obrat, posouzení, jestli prodeje dlouhodobého majetku (ne)patří do obratu. 🙃 NE: v zásadě se většina novinek této problematiky přímo nedotýká. 🙂 Finanční správa K dispozici jsou aktuální sdělení FinS: Dodatek č.… Zobrazit více »

Hamletovská otázka DPH: ANO nebo NE (2)

Vytvořil | Leden 16, 2019

Navazujeme na včerejší článek a uvádíme dvě důležité doplňující informace, které jsou pozitivní! 🙂 Změna režimu DPH Tak nazýváme situaci, kdy se osoba povinná k dani stane plátcem daně z přidané hodnoty. Zásadní „nové“ PLUS Spočívá v tomto případě v možnosti dodatečného nároku na odpočet daně z přidané hodnoty: za období dvanácti kalendářních měsíců, než se subjekt stal plátcem, a… Zobrazit více »

Hamletovská otázka DPH: ANO nebo NE (1)

Vytvořil | Leden 15, 2019

Před časem jsme se zabývali obdobným problémem týkajícím se fyzických osob, jestli mají podnikat jako FO nebo PO, neboť mimo oblast daní mají vliv i další aspekty. Dobrovolná registrace k DPH? V tabulce naznačujeme plusy a mínusy, jestliže se fyzická osoba rozhoduje, má-li se stát plátcem daně z přidané hodnoty. Povinnosti 🙃 Pravidelně se musí – u nové… Zobrazit více »

Jak probíhá „dobrovolná“ registrace k DPH?

Vytvořil | Leden 19, 2018

Stále velmi komplikovaně, protože se daňová správa chová macešsky k podnikajícím subjektům. 🙃 Šance na změnu? Možná, třeba v návaznosti na kritiku veřejnosti.  🙂 ALE ke skutečně pozitivní změně dojde až nebude mít samozvaný spolek pana B. vliv na vedení resortu Financí… To je reálné jen v případě, že nebude existovat žádné politické propojení mezi „Hradním pánem“ a panem… Zobrazit více »

Změna režimu DPH při registraci k DPH

Vytvořil | Červenec 2, 2014

Jedná se o dodatečný nárok na DPH! Plátce DPH Stane-li se osoba povinná k dani plátcem DPH, má opravdu podle § 79 zákona o DPH právo uplatnit nárok na odpočet DPH: za období, kdy ještě nebyla plátcem! Podmínky Musí být dodrženy základní podmínky, mimo jiné: časový test je dvanáctiměsíční (před novou registrací), doložit přijatá zdanitelná plnění,… Zobrazit více »

Pozdní registrace k DPH a sankce

Vytvořil | Únor 23, 2012

Stala se nám nemilá věc, při zpracování DPFO jsme zjistili, že podnikatel překročil obrat pro DPH a měl se již v listopadu 2011 zaregistrovat k DPH. 🙃 Dotaz pokračuje: „Jaká sankce podnikateli hrozí, jaká je výše a jedná se o nedaňový náklad?“ Samé neveselé otázky. Ale podívejme se na dále uvedené odpovědi. Trochu optimismu v nich… Zobrazit více »