Archiv kategorie: Zdaňovací období DPH

Daňová přiznání k DPH a zdaňovací období

Vytvořil | Duben 14, 2014

Nový plátce má „jen“ měsíční zdaňovací období! Termíny podání DP k DPH Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty podáváme vždy do 25. dne následujícího za předchozí zdaňovací období. V tomto termínu je také naše případná daňová povinnost splatná. Máme-li nadměrný odpočet, správa daní nám zasílá finanční prostředky do 30 dnů. Zdaňovací období Většina menších plátců DPH má čtvrtletní… Zobrazit více »

Nový měsíční plátce DPH

Vytvořil | Červen 25, 2013

Prý se jako nově registrovaný plátce musíme přihlásit k měsíčnímu období. Registrace DPH Podmínky pro registraci k dani z přidané hodnoty se od 1. 1. 2013 změnily. Tím nemyslíme výši obratu (tj. milion korun za posledních dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců), ale související administrativní záležitosti. Termíny Od roku 2013 je registrace rychlejší… Pokud jste obrat pro… Zobrazit více »

Lze odložit platbu DPH?

Vytvořil | Květen 9, 2013

Dotaz míří k přání plátce DPH, jestli lze odsunout daň na výstupu. Daňové přiznání k DPH Základní principy DPH jsou jasné – plátce: má právo uplatnit nárok na odpočet DPH („daň na vstupu“), ale má též povinností odvést DPH („daň na výstupu“). Práva a povinnosti za konkrétní zdaňovací období (měsíční nebo čtvrtletní) se promítnou v daňovém… Zobrazit více »

Správné zdaňovací období a PDP

Vytvořil | Listopad 19, 2012

Máme problémy se zařazením dokladů do reverse charge. PDP a stavebnictví Stále je aktuální téma reverse charge ve stavebnictví a otázkám daňových dokladů jsme se mimo jiné věnovali v článcích: Reverse charge a daňový doklad Mohu nárokovat DPH na vstupu u reverse charge Zdaňovací období Povinnost přiznat daň na výstupu je samozřejmě podle dne uskutečnění zdanitelného… Zobrazit více »

Musíme změnit zdaňovací období DPH?

Vytvořil | Únor 21, 2012

Jsme malá obchodní společnost a vždy jsme byli čtvrtletními plátci DPH. Náš daňový poradce tvrdí, že od ledna musíme být měsíčním plátcem DPH kvůli reverse charge. 🙃 Asi se jedná o nedorozumění. Skutečnost, že jste poskytovateli nebo příjemci zdanitelného plnění v režimu přenosu daňové povinnosti (PDP), předpokládáme u stavebně montážních prací, nemá nic společného s pravidly pro… Zobrazit více »