Archiv kategorie: Podíly na zisku

Podíly na zisku

Vytvořil | Listopad 21, 2018

Téma dnešního článku je jasné, jak se zdaní podíly na zisku vyplácené společností s ručením omezeným. Aktuální dotaz Jedná se o možnosti osvobození, to znamená, že SRO nemusí provést zdanění 15% srážkovou daní. Osvobození? ANO, ale… Tato varianta je možná pouze pro příjemce právnické osoby, jsou-li splněny podmínky stanovené v zákoně o daních z příjmů v § 19/1/ze,… Zobrazit více »

Podíl na zisku a daně

Vytvořil | Listopad 19, 2015

🙃 Existuje dvojí zdanění… Srážková daň Pokud jste jako společníci s.r.o. rozhodli o výplatě podílu na zisku na základě dobrých výsledků za rok 2014, může dojít ke dvojímu zdanění. Z podílů na zisku se odvádí 15% srážková daň, pokud se nejedná o příjmy osvobozené podle § 19 ZDP. 🙃 Srážková daň se musí odvést, i když… Zobrazit více »

Podíly na zisku

Vytvořil | Srpen 14, 2013

Jak máme účtovat o podílech na zisku? Rozdělení výsledku hospodaření Účtujeme o rozdělení účetního výsledku hospodaření a zřejmě bylo rozhodnuto, že část nebo celý kladný výsledek bude vyplacen společníkům jako podíl na zisku. Účetní výsledek hospodaření Rozhodne-li právoplatně valná hromada, v souladu se společenskou smlouvou o těchto podílech, účtujeme o závazcích ke společníkům. Podle zápisu z valné… Zobrazit více »

Rozdělení výsledku hospodaření a podíly na zisku

Vytvořil | Srpen 13, 2013

Co musíme účtovat, abychom zrušili účet 431? A mohli připravit výplatu podílů? Účetní výsledek hospodaření Předpokládáme, že má tazatelka – resp. její firma – účetní období kalendářní rok. A tak se po otevření účetních knih v roce 2013 objeví na účtu 431 výsledek předchozího účetního období. Valná hromada O rozdělení výsledku musí rozhodnout valná hromada („VH“)… Zobrazit více »

Podíly na zisku

Vytvořil | Červenec 23, 2013

Budou tyto podíly od roku 2014 osvobozeny? Podíly na zisku Nejsou-li splněny podmínky pro osvobození od daně podle § 19 Zákona o daních z příjmů („ZDP“), musí se zdanit podíly na zisku 15% srážkovou daní. Novinky 2014 Jestli budou schváleny zamýšlené úpravy, je otevřenou otázkou. „Zatím“ je dobrou zprávou, že pan Prezident řeší upevňování své moci… Zobrazit více »