Archiv kategorie: PDP a SM Práce

Drobné stavební opravy a novela DPH

Vytvořil | Květen 21, 2019

Další dotaz týkající se novely zákona o DPH směřuje k přenosu daňové povinnosti, kterou uplatňujeme u stavebně-montážních pracích. Co se od 1. dubna změnilo? Máme pro Vás dobrou zprávu: „NIC“ 🙂, jinými slovy, pokud plátce poskytne jinému takové různé opravy, aplikuje se reverse charge: Daň odvede příjemce plnění. Co patří do reverse charge? Pokud si nejste… Zobrazit více »

Reverse charge a sazba DPH

Vytvořil | Listopad 29, 2018

Navazujeme na včerejší článek, v němž jsme řešili správnou sazbu daně u oprav. Jinak je tomu u zdanitelných plnění, které jsou v režimu přenosu daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Přenos daňové povinnosti Komplikace se sazbou daně někdy vzniká u daňových dokladů od stavebních firem. 🙃 Proč? V těchto příkladech není na daňovém dokladu vystaveném dodavatelem… Zobrazit více »

Sazba daně u stavebních prací

Vytvořil | Listopad 28, 2018

Po delší době se objevil dotaz týkající sazby daně u stavebně-montážní činnosti. Dotaz Jedná se o opravu kanalizace u školy. Dodavatel a sazba daně U daně z přidané hodnoty jsme zvyklí na pravidlo, že za sazbu daně zodpovídá „dodavatel“. Přesto je u oprav běžné, neboť se stavební firmy již v této problematice zorientovaly, že se akceptuje „jejich… Zobrazit více »

Faktury stavařů pro Fyzické osoby (2)

Vytvořil | Září 5, 2018

Jak jsme správně uvedli minulý týden, faktury za stavební práce pro „soukromé“ fyzické osoby jsou vždy s daní z přidané hodnoty. 🙃 Reverse charge Omylem se mnozí domnívají, že by bylo možné v těchto případech fakturovat bez daně z přidané hodnoty. Přenos daňové povinnosti („PDP“) lze aplikovat jen a jen mezi plátci daně z přidané hodnoty, jde o realizaci §… Zobrazit více »

Fakturace (DPH?) stavebních prací pro fyzickou osobu (1)

Vytvořil | Srpen 30, 2018

Reagujeme na zajímavý dotaz, který se skutečně, jak upozorňuje tazatelka, týká mnoho občanů – různé stavební práce potřebuje čas od času asi každý. 🙃🙂 Dotaz: Dodavatel, stavební firma nabízí fyzické osobě, aby si objednala komplexní stavební práce. Důvod je jasný: materiál pořídí se základní sazbou DPH, ale celkové práce bude fakturovat se sníženou 15% sazbou… Zobrazit více »

Služby architekta do zahraničí

Vytvořil | Duben 24, 2018

Navazujeme na krátký a jasný dotaz na BLOGu: Jak se mají fakturovat služby architekta prováděné českým plátcem pro slovenského partnera, je-li nemovitost umístěna v Bratislavě? 🙂 Jaká je odpověď? Doplníme si několik základních informací. Předpokládáme, že: Služby poskytuje skutečně český subjekt, plátce DPH, který nemá na Slovensku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu pro účely DPH.… Zobrazit více »

Reverse charge a neziskovky

Vytvořil | Září 19, 2017

V daně z přidané hodnoty jsme si již zvykli, že je u stavebně-montážních prací („SMP“) podle § 92e zákona o DPH aplikován režim přenosu daňové povinnosti („PDP“). Připomínáme rozšíření v novele Zákona o DPH, a to o pronájem pracovní síly u SMP. Dotaz na BLOGu Týká se situací, kdy příjemcem takové služby (SMP) je „nezisková organizace“, třeba obec. Uvedeme… Zobrazit více »

Jak je to s klimatizacemi a reverse charge a význam Klasifikace?

Vytvořil | Září 19, 2012

Máme na mysli nikoliv nákup zboží, ale poskytnutí služby. Daň z příjmů Odbočíme jen na chvíli od tématu, nezapomeňte, že problém s daňovým posouzením se netýká u klimatizací jen daně z přidané hodnoty, ale také daně z příjmů (zda jde o technické zhodnocení nemovitosti). Informace Generálního finančního ředitelství Doporučujeme nahlédnout do poslední Informace GFŘ – viz článek: Sdělení GFŘ… Zobrazit více »

Prohlášení starosty města Kotěhulky

Vytvořil | Únor 24, 2012

Máme k dispozici písemné stanovisko našeho odběratele, že odmítá provést reverse charge, přestože se jedná o stavebně montážní práce. Jak máme postupovat? 🙂 Nedělejte si více starostí, než musíte. Uvedeme si jednoduchý modelový příklad a návod, jak nejlépe reagovat na takové situace. Starosta městečka Kotěhulky, které je plátcem DPH, sdělil písemně dodavateli, že u jím… Zobrazit více »