Archiv kategorie: UpDate/Grade

Dokoupení licencí

Vytvořil | Červenec 21, 2016

TZ nebo ne? HW vs. SW První problém se týká propojení hardwarového zařízení se softwarem. Je možné k serveru zařadit také trvalou licenci? Domníváme se, že běžný software spíše nepatří přímo k hardwarovému zařízení. Praxe je poměrně benevolentní a často se software, resp. základní operační systém ponechává u pořizovací ceny počítačů apod. Licence programu Druhý dotaz se… Zobrazit více »

Úpravy software a EET

Vytvořil | Červenec 19, 2016

Jedná se o provozní náklad? Nutný HW i SW Termín zavedení nepopulární Elektronické evidence tržeb se neúprosně blíží. Všechny dotčené subjekty musí zajistit funkční hardware a software. 🙂 Avizovaný politický alibismus – odsun startu EET „až“ na 1. leden je úsměvný, i když samozřejmě rozumný. TZ nebo Oprava U nového programového vybavení zní otázka trochu… Zobrazit více »

Úpravy software

Vytvořil | Květen 5, 2016

Jedná se o provozní náklad? Existuje TZ SW? Jinými slovy: Lze „technicky zhodnotit“, v pojetí Zákona o daních z příjmů, účetní program? ANO, skutečně existují případy, kdy takové úpravy není možné zaúčtovat do provozních nákladů. Update nebo Upgrade? Nová evidence pro Kontrolní hlášení je technickým zhodnocením? Domníváme se, že nikoliv. Jde o UpDate – zajištění funkčnosti programu,… Zobrazit více »

Fyzická osoba a časové odpisy

Vytvořil | Květen 26, 2015

Jaký výdaj uplatníme u nákupu softwaru? Časové odpisy Pro nehmotný majetek platí zvláštní pravidla, daňové odpisy nejsou rovnoměrné nebo zrychlené, ale jak jsme již několikrát vysvětlovali, aplikujeme tzv. časové odpisy. Fyzická osoba Daně jsou však složitější. Řekneme-li ve výkladu A…), často musíme zmínit, že za B…) nebo za C…) atd., existují výjimky. 🙂 Jednou z nich… Zobrazit více »

TZ nebo oprava SW

Vytvořil | Květen 13, 2015

Update nebo Upgrade? Technické zhodnocení účetního programu Opakují se dotazy, jak se má správně posuzovat zásahy do používaného softwaru, nehmotného majetku. Upgrade je technickým zhodnocením, může se jednat třeba o další různé nové moduly. V poslední době často jde o zajištění manažerských výstupů ze mzdového (personálního) programu aj. 🙂 Příjemnější, z pohledu daňových nákladů, je Update, vlastně… Zobrazit více »

Software a technické zhodnocení

Vytvořil | Květen 7, 2014

Pro software, daňové odpisování platí zvláštní pravidla. Časové odpisy Pro daňové účely nepoužíváme rovnoměrné ani zrychlené odpisování, ale tzv. časové odpisy podle § 32b ZDP. Úpravy softwaru Různá zlepšování softwaru probíhá permanentně, proto důsledně rozlišuje, jestli se jedná o: technické zhodnocení – tj. UpGrade, nebo „jen“ úpravy takové povahy, aby byly programy vůbec použitelné (změny… Zobrazit více »

Úpravy účetního softwaru

Vytvořil | Prosinec 28, 2012

Je technickým zhodnocením nové nastavení účetního programu? Novely zákonů Z důvodů novel zákonů budeme investovat nemalé finanční prostředky do úpravy stávajícího softwarového vybavení. Jedná se o technické zhodnocení? Máme pro vás dobrou zprávu. Například z důvodů změny sazeb DPH proběhnou zásahy do účetního programu. Jedná se o UpDate, nikoliv UpGrade, proto jde o provozní náklad. Metodika účetnictví… Zobrazit více »

Jaký je rozdíl mezi pojmy UpDate a UpGrade?

Vytvořil | Srpen 23, 2012

A jak se má o těchto skutečnostech správně účtovat? Dlouhodobý nehmotný majetek Problém se týká dlouhodobého nehmotného majetku, u kterého také může docházet k Technickému zhodnocení. 🙂 Technické zhodnocení U Hmotného majetku se často řeší, zda se jedná o zvýšení hodnoty majetku (rekonstrukce apod.) nebo opravu a udržování. Viz též článek: Jedná se o opravu nebo… Zobrazit více »