Archiv kategorie: Odpis pohledávky

Daňový odpis pohledávek

Vytvořil | Červenec 3, 2019

Jaký je režim odpisu pohledávek, které Vám již nikdo nezaplatí…? To je častý dotaz, který se nyní řešil u dokončovaných auditů a zpracování daňových přiznání za loňský rok. Jedná se o daňový náklad? ANO i NE…! ANO Věříme, že Vás naše odpověď nezarmoutí. Pokud naplníte parametry uvedené v § 24/2/y ZDP, o kterých jsme již… Zobrazit více »

Uzávěrkové operace a odpis pohledávky

Vytvořil | Květen 24, 2018

Další z problémů týkajících se přípravy podkladů pro auditora 🙃, tj. v rámci uzávěrkových operací se mimo jiné kontrolují konečné zůstatky pohledávek a závazků (saldokonta), míří na odpis pohledávek. Dotaz Evidujeme starou pohledávku, můžeme ji odepsat? A jaký má případný odpis pohledávky daňový režim? Řešení Posuzujete, obdobně jako při zkoumání odpisu závazku (viz včerejší článek), následující oblasti: Právo… Zobrazit více »

Odpis pohledávek

Vytvořil | Prosinec 6, 2016

Uzávěrka roku 2016 Staré pohledávky Pomalu se připravují účetní závěrky, tj. probíhá proces účetních uzávěrek. 🙂 V účetnictví se provádí kontroly, na které nebyl celý rok čas… Saldokonto Klíčové je posouzení saldokonta, zjišťujeme jaký je stav „starých“ pohledávek. Pokud jsou skutečně nevymahatelné, nevyplatí se investovat do právních sporů, v souladu s účetními předpisy, například Českých účetním standardem č. 005, provedeme odpis těchto pohledávek.… Zobrazit více »

Podrozvahová evidence a daně

Vytvořil | Červenec 11, 2013

Auditor nás nutí do podrozvahové evidence. Může to být výhodné pro Daně, jak potvrzuje následující TIP! 🙂 Podrozvahová evidence Co vše není zachyceno ve finančním účetnictví, ale v podrozvahové evidenci, je popsáno mimo jiné v Českém účetním standardu č. 001 🙃 Je vhodné s auditorem v klidu prodiskutovat, co přichází v úvahu, aby nebyla podrozvahová evidence příliš náročná a zbytečná.… Zobrazit více »

Postoupení pohledávky FO

Vytvořil | Duben 17, 2013

Nemůžeme se dohodnout s naším daňovým poradcem u postoupení pohledávky Dílčí daňový základ Tazatel podniká jako fyzická osoba a vede oblíbenou daňovou evidenci. 🙂 Ta je velmi příjemná pro zjištění dílčího daňového základu podle § 7 ZDP, neboť zjednodušeně můžeme uvést základní princip: zdaní se jen inkasované příjmy, a samozřejmě výdajem jsou pouze vynaložené částky… Zobrazit více »

Odpis pohledávky

Vytvořil | Únor 20, 2013

Máme informace, že konkurz našeho dlužníka skončí s minimálními úhradami závazků Kdy lze odespat pohledávku Jeden z mnoha dotazů, které jsme řešili během přestávky při poslední přednášce, se týkal určení okamžiku, kdy lze odepsat nedobytnou pohledávku. „Kdykoliv“ Rozhodne-li se vedení účetní jednotky, že náklady na vymáhání pohledávky by byly neekonomické, lze pohledávku odepsat a převede se… Zobrazit více »

Odpis pohledávky a daň z příjmů

Vytvořil | Říjen 9, 2012

Může být „dobrovolný“ odpis pohledávky daňovým nákladem? Odpis pohledávky Doplníme si zadání, že se jedná o rozhodnutí vedení účetní jednotky a budeme tedy účtovat o odpisu obchodní pohledávky a řešit, jestli se může jednat o daňový náklad. Odpis pohledávky jako takový může být daňovým nákladem. Existuje několik jasně definovaných případů, kdy je uznán jako daňově… Zobrazit více »

Dozvěděli jsme se, že pro odpis pohledávek platí nová pravidla?

Vytvořil | Květen 7, 2012

Jde nám o uznání účetního odpisu nedobytné pohledávky pro daň z příjmů. 🙂 Máte pravdu, a pro mnohé z nás je jistě překvapením, že novela zákona o daních z příjmů účinná od letošního roku podmínky nezpřísnila, právě naopak. Účetní odpis Pokud je zaúčtován účetní odpis pohledávky, zpravidla operací MD 546/D 311, na řadu přichází daňové posouzení, testujeme,… Zobrazit více »