Archiv kategorie: Účetní závěrka

SEDM TIPů pro účetní závěrku a daně

Vytvořil | Listopad 13, 2017

Listopad je ve znamení procesu zpracování účetních uzávěrek, jehož výsledkem je a musí být kompletní účetní závěrka a samozřejmě také daňové přiznání. Proto Vám nabízíme sedm praktických TIPů! 🙂 Audit (1) Znovu si zkontrolujte, s předstihem, jestli Vaše závěrka (ne)podléhá auditu podle nových pravidel. Časové rozlišení (2) Zjednodušte si účetní uzávěrku – časové rozlišení není vždy… Zobrazit více »

Účetní závěrka a den D

Vytvořil | Březen 21, 2017

Konec března, resp. pondělí 3. dubna se blíží, a tak vrcholí práce na daňových přiznáních. U všech právnických osob je nutné nejdříve sestavit účetní závěrku. Tiskopis DPPO Vzorový příklad daňového přiznání jsme pro Vás připravili s tím, že opravdu je v něm minimum změn ve srovnání s rokem 2015! 🙂 Účetní uzávěrka Proces přípravy účetní závěrky nazýváme účetní… Zobrazit více »

Účetní jednotky v roce 2016

Vytvořil | Březen 7, 2017

Probíhají usilovně účetní uzávěrky, jejichž zpracování je základním podkladem pro daňová přiznání. Musíme si zkontrolovat, jak je to s „novými“ účetními jednotkami podle Zákona o účetnictví. 🙂 V principu nemá tato novinka pro běžná s.r.o. zásadní význam. V § 1b Zákona o účetnictví je uvedena klasifikace účetních jednotek: mikro malé střední velké Kritéria Reagujeme též na… Zobrazit více »

Účetní závěrka a Časové rozlišení

Vytvořil | Červen 21, 2016

Jaká platí pravidla? Zákon o účetnictví Základní pravidlo je uvedeno v Zákoně o účetnictví, a to v § 3/1, účtujeme do období, s nímž skutečnosti věcně a časově souvisí. „Prováděcí“ předpisy Tak můžeme nazvat další platné účetní normy: Vyhlášku, a České účetní standardy. 🙂 V běžné praxi jen málokdy nahlížíme do zákona o účetnictví. Nevíme-li si rady, studujeme… Zobrazit více »

Slevové karty od dodavatele

Vytvořil | Červenec 7, 2015

Kdy je den účetního případu? Modelová situace Praxe je taková, že dodavatel nám často nabídne slevové kupony za odběr určitého množství zboží.Jedná se o „ceninu“, kterou máme v držení s tím, že předpokládáme její využití. Při další koupi zboží od tohoto či jiného určeného dodavatele (například na pohonné hmoty), využijeme slevový kupón a zaplatíme méně. Obdržíme také… Zobrazit více »

Účetní uzávěrka, Audit a časové rozlišení?

Vytvořil | Květen 14, 2015

O co se jedná? Principy účetnictví a audit Výše uvedenému dotazu autor odpovědi chvíli nerozuměl… Platí pro auditované účetní jednotky jiná pravidla? Dotaz je zpřesněn: Náš auditor nám nařídil, že musíme vše časově rozlišovat… Audit a pravidla Nahlédneme-li do účetních předpisů, zákona o účetnictví, Vyhlášky nebo Českých účetních standardů, zjistíme, že specifickým požadavků je minimum.… Zobrazit více »

Dohadné položky a daně

Vytvořil | Prosinec 9, 2014

Jaký mají vliv na základ daně? Účetnictví vs. Daň z příjmů Základ daně z příjmů přebírá účetní výsledek bez úprav podle § 23/1 Zákona o daních z příjmů, pokud není přímo v ZDP stanoveno jinak. 🙂 Pro dohadné položky není žádné omezení v ZDP uvedeno. Proto si můžeme uvést jednoduchý příklad. V roce 2013 byly k rozvahovému dni 31. 12. zaúčtovány následující… Zobrazit více »

Účetní uzávěrka a DPH

Vytvořil | Listopad 24, 2014

Na přednáškách se diskutovalo několik návazností na DPH. Osvobozený koeficient V účetní závěrce se nesmí mimo jiné zapomenout zaúčtovat výsledek ročního vypořádacího koeficientu podle § 76/7 zákona o DPH. Výsledek může být příznivý i nepříjemný. Plátce používá po celý kalendářní rok 2014 tzv. zálohový koeficient. V posledním zdaňovacím období (měsíčním nebo čtvrtletním) se přepočtou údaje za celý… Zobrazit více »

Fyzické inventury a závěrka

Vytvořil | Únor 6, 2014

Kdy musíme o inventarizačních rozdílech účtovat? Rozvahový den a účetní závěrka Probíhají účetní uzávěrky, a tak se stále častěji objevují dotazy týkající se tzv. uzávěrkových operací. Fyzické inventury Máme povinnost provádět fyzické inventury a jsou-li zjištěny inventarizační rozdíly, samozřejmě se účtují. 🙂 Na fyzické inventury, přestože je rozvahový den 31. 12. 2013, máme dost času.… Zobrazit více »

Kdy je nutná mimořádná závěrka?

Vytvořil | Září 24, 2013

Mimořádná (mezitímní) závěrka je většinou povinná u přeměn společností. Mezitímní závěrka Trochu si dotaz zjednodušíme a jinou, než běžnou („roční“) závěrku nazveme „mezitímní účetní závěrkou“. 🙃 Je povinností ji sestavit například u fúzí (přeměn společností. Likvidace společností Sestavují se také u likvidací společností, již při vstupu společnosti do likvidace a nezapomeňte, že zde platí velmi… Zobrazit více »