EET

Pro mnohé spíše jako „ET…“ byla spuštěna a musí se s ní počítat, přestože se jedná o neefektivní plošné administrativní zatížení stovek tisíc podnikajících subjektů. 🙃

🙃 AKTUALITY 🙃

Musíte se seznámit s novelou zákona o DPH, povinný start je k 1. 5. 2020! 🙃


ZMĚNA Metodiky:

  • Finanční správa dosud nevydala aktualizovanou verzi POKYNU! 🙃

Naše POMOC:

  • Nabízíme Vám novou knihu, která obsahuje 170 vzorových příkladů (!) a desítky dalších rad! 🙂
  • Uvádíme přehled hlavních kapitol.
Principy EET Kdo je poplatníkem, testování rozhodných příjmů, přehled výjimek, procesní postupy při registraci, popis rutinního on-line provozu a zjednodušeného režimu aj.
Zvláštní režim Podrobný výklad, kdo může o tento off-line způsob požádat, jak by měl fungovat, náměty a kritéria pro rozhodování, který model by měl být výhodnější.
Nový poplatník Rady pro začínající poplatníky EET, jak se řeší přechodné období do konce dubna.
Optimalizace Rozbor konkrétních námětů s příklady pro optimalizaci EET.
Abeceda EET Seznam základních pojmů pro lepší orientaci.
Zákon o EET V platném znění.

Naše RADA

Název knihy je výmluvný:


Naše  RADY 🙂

K dispozici je několik desítek důležitých příspěvků a Tipů (v abecedním pořadí), jak se správně vypořádat s Elektronickou evidencí tržeb.

  • K novele též viz příslušná Kategorie.

Jiné články EET – například:

a jiné…


Dalšími zdroji pro aplikaci EET jsou: