EET

Vážení,

pro mnohé spíše jako „ET…“ stále platí, , přestože se jedná o neefektivní plošné administrativní zatížení stovek tisíc podnikajících subjektů. 🙃

Odklad a „nový start“ 1. 1. 2021

Zahájení pro „všechny“  je kvůli Čínské chřipce až od 1. 1. 2021! 🙃

Naše POMOC:

Nabízíme Vám novou knihu, která obsahuje 170 vzorových příkladů (!) a desítky dalších rad! 🙂

Uvádíme přehled hlavních kapitol.

Principy EET Kdo je poplatníkem, testování rozhodných příjmů, přehled výjimek, procesní postupy při registraci, popis rutinního on-line provozu a zjednodušeného režimu aj.
Zvláštní režim Podrobný výklad, kdo může o tento off-line způsob požádat, jak by měl fungovat, náměty a kritéria pro rozhodování, který model by měl být výhodnější.
Nový poplatník Rady pro začínající poplatníky EET, jak se řeší přechodné období do konce dubna.
Optimalizace Rozbor konkrétních námětů s příklady pro optimalizaci EET.
Abeceda EET Seznam základních pojmů pro lepší orientaci.
Zákon o EET V platném znění.

 

Naše  RADY 🙂

K dispozici je několik desítek důležitých článků viz příslušné Kategorie. Dalšími zdroji pro aplikaci EET jsou: