Fyzická osoba a novela daně z příjmů

Vytvořil | Září 20, 2019

V pondělí jsme Vám doporučili, abyste se sami příliš složitou novelou zákona o DPH nezabývali (vyjma obratu pro osoby povinné k dani kvůli registraci). 🙂 CO je důležité u daně z příjmů? Jednoznačně je zásadní, abyste včas řešili, jestli: za letošní rok použijete systém prokázaných výdajů nebo paušální výdaje, které jsou nyní vyšší! 🙂 Jde o téma „změna prokazování výdajů“. 🙂… Zobrazit více »

Dobropisy mezi společníky

Vytvořil | Září 19, 2019

Můžeme diskuse a články týkající se fungování společnosti (sdružení bez právní subjektivity) nazvat skutečně „nekonečným příběhem“… 🙂🙃 Opravy základu daně mezi společníky Měla by platit standardní pravidla, nicméně KOV se v květnu nebyl schopen domluvit a předložený příspěvek: Vystavování opravných daňových dokladů mezi společníky společnosti v případě změny výše podílů na společné činnosti a režim DPH… Zobrazit více »

Letošní daňová ztráta nepropadá

Vytvořil | Září 18, 2019

Na jednoduchý dotaz máme příznivou krátkou odpověď! 🙂 Modelová situace Poplatník vykázal v daňovém přiznání za kalendářní rok 2019 daňovou ztrátu z příjmů z nájemného. Propadá tato daňová ztráta? Řešení Nikoliv! 🙂 Ve zdaňovacích obdobích 2020 až 2024 – podle vůle poplatníka – je možné tuto ztrátu využít. Samozřejmě to platí jen pro dílčí daňové základy §§ 6 až 10:… Zobrazit více »

Další povinné hlášení a podíl na zisku

Vytvořil | Září 17, 2019

Navazujeme na předchozí články týkající se Oznámení příjmů plynoucích do zahraničí. Novela Skutečně se podmínky změnily a od 1. dubna 2019 máme postupovat podle § 38da zákona o daních z příjmů. 🙃 Finanční správa K dispozici je též informace finanční správy včetně příkladů. Dotaz Zopakujme si zadání: Musíme opravdu poslat nové hlášení, když podíl na zisku pro našeho… Zobrazit více »

Fyzická osoba a letošní novely

Vytvořil | Září 16, 2019

Většina profesionálu, účetních a daňových poradců, se usilovně věnuje novele zákona o DPH. CO je důležité pro podnikající občany? Složitosti týkající se DPH nechte na odbornících…. Připomínáme ale článek z minulého pondělí týkající se obratu a novinku při výpočtu. 🙂 Sledujte si pečlivě hodnotu obratu: Jen Vy víte, jaké příjmy asi budete mít. Naše RADA Nezapomeňte, že… Zobrazit více »

Poukazy a DPH po novele zákona

Vytvořil | Září 13, 2019

Novinek v zákoně o DPH účinných od 1. dubna 2019 je vskutku mnoho – o většině z nich jsme Vás již informovali, uveřejnili jsme téměř tři desítky článků! 🙂 Poukazy patří do DPH? ANO – jsou-li „jednoúčelové“, jasně identifikované (typ plnění, sazba daně a místo plnění). NE – „víceúčelové“… Novela ZDPH V zákoně je tato problematika nově uvedena v… Zobrazit více »

Svěřenský fond a daně

Vytvořil | Září 12, 2019

V zákoně o daních z příjmů je na mnoha místech uveden speciální postup pro svěřenské fondy, proto je to velmi komplikované. 🙃 Daňový subjekt Aktuální dotaz se týká vzniku, resp. pro daňové účely registrace tohoto daňového subjektu. V ZDP je v 17/1/f jednoznačně deklarován jako poplatník daně z příjmů právnických osob. V ZDPH je také považován za právnickou osobu, viz 4b/2.… Zobrazit více »

Korekce DPH u oprav

Vytvořil | Září 11, 2019

Navazujeme na článek z předminulé středy a doplňujeme, co znamená nové ustanovení § 78da zákona o DPH. Úprava odpočtu daně Uvedeme si vzorový příklad, který vše vysvětlí. Jestliže si letos necháte opravit střechu firemní budovy, uplatníte plný nárok na odpočet, třeba 100 000 Kč, platí pro Vás § 78da ZDPH. Pokud letos nebo dalších devět let prodáte… Zobrazit více »

Náklady na vědu a výzkum lze uplatnit dvakrát?

Vytvořil | Září 10, 2019

Asi Vás titulek překvapil… Nicméně je pravdivý! 🙂 Odčitatelná položka od základu daně Takových odčitatelných položek je více (daňová ztráta, učni…), ale speciální je právě odečet u náklady vynaložených na vědu a výzkum. Novela Jedná se o ustanovení §§ 34a až 34h zákona o daních z příjmů, které byly novelizovány. Naše RADA Nutné je proto se seznámit… Zobrazit více »

Novela a nová registrace k DPH

Vytvořil | Září 9, 2019

Stovky úprav obsahuje novela zákona o dani z přidané hodnoty účinná od 1. 4. 2019. Jedna z nich je velmi nenápadná a může vést k „ne“plánované povinné registraci k DPH. 🙃 Obrat Stále platí, že testujeme výši obratu 1 000 000 Kč za posledních po sobě jdoucích dvanáct kalendářních měsíců. ALE… Do obratu se nepočítalo do 31. 3. 2019 prodej dlouhodobého… Zobrazit více »