Nové a staré zálohy na daň z příjmů

Vytvořil | Červen 17, 2019

Nezapomeňte, že DNES jsou splatné zálohy na daň z příjmů, týká se to nejen právnických osob, ale také fyzických osob. 🙃 „Staré“ zálohy Pokud podáváte daňové přiznání za zdaňovací období kalendářní rok až v prodloužené lhůtě, tj. 1. 7. 2019, tuto zálohu hradíte podle poslední známé povinnosti za kalendářní rok 2017! „Nové“ zálohy Jestliže jste již odevzdali… Zobrazit více »

NEúčtujte odloženou daň

Vytvořil | Červen 14, 2019

Čeká-li Vás perný víkend – i když má být krásné počasí – protože zpracováváte účetní závěrku za loňský rok, zkuste si svou práci co nejvíce zjednodušit. 🙂 Účetnictví a daně Předpokladem správného stanovení základu daně z příjmů právnických osob je samozřejmě kvalitní účetní uzávěrka. Proto se soustřeďte na operace 🙂, které s daněmi přímo či nepřímo souvisí:… Zobrazit více »

DPH a opravy majetku

Vytvořil | Červen 13, 2019

DNES je třináctého a pro někoho bude nemilé, když se seznámí s níže rozebranou novinkou ze zákona o DPH, ale je účinná již od 1. 4. 2019. 🙃 Reagujeme tím na krátký aktuální dotaz. Tato změna se a priori netýká toho, zda je či není uplatněn reřim reverse charge u stavebně-montážních prací. „Dodatečné“ kontroly nároku na… Zobrazit více »

Fyzická osoba a Opravné položky

Vytvořil | Červen 12, 2019

Reagujeme krátce na jednoduchý aktuální dotaz. Jak je to se snížením základu daně, může fyzická osoba tvořit opravné položky k nedobytným pohledávkám? Máme na mysli samozřejmě tzv. zákonné (daňové) opravné položky. 🙂 Zákon o rezervách Ač se jedná o snížení základu daně, odpověď nenajdeme v zákoně o daních z příjmů, ale v zákoně o rezervách. Podmínka účtování aj. Podle… Zobrazit více »

Občané Česka vs. slovenský Agent

Vytvořil | Červen 11, 2019

KOLIK Miliard získal BUREŠ a spol. neoprávněně? Na tuto otázku asi nikdy nezískáme odpověď… 🙃 JAK vyplývá z auditů EU, občaně (poplatníci) z členských zemí a samozřejmě také z Česka přišli o hodně… Ztráta je dvojí, na což se zapomíná: Různými triky získané dotace (podvod s inovacemi, nepravdivé údaje o subjektech žádajících o dotace, aby… Zobrazit více »

Daňové dovolené

Vytvořil | Červen 10, 2019

Titulek je trochu zavádějící, přesto v něm je zrnko pravdy, možná i více… 🙂 Plánujete-li dovolenou, zjistěte si, jestli nemůžete čerpat finanční prostředky ze sociálního fondu (nebo FKSP), což je velmi výhodné. 🙂 Teorie Podle § 6/9/d/1 zákona o daních z příjmů je osvobozena od daně částka 20 000 Kč za tento kalendářní rok. Jedná se o nepeněžní… Zobrazit více »

Jak lze posílat zboží do ciziny (EU)?

Vytvořil | Červen 7, 2019

Reagujeme na aktuální dotaz. Český plátce daně plánuje zasílat zboží do sousedních zemí, ale nechce se v žádné registrovat… 🙂 Je to možné? ANO, neboť existuje zvláštní typ pohybu zboží mezi jednotlivými členskými státy EU. 🙂 Je však nutné splnit několik podmínek daných § 8 zákona o DPH. Uvádíme některé základní parametry: Místo plnění bude v České… Zobrazit více »

Osvobozené příjmy a administrativní povinnosti

Vytvořil | Červen 6, 2019

Stále se setkáváme se zbytečnými chybami poplatníků, kteří nemají s daněmi zkušenosti, když získají nějaký osvobozený příjem. Daňové přiznání Je sice pravdou, že nemusí příjem osvobozený od daně uvádět v daňovém přiznání za rok 2018. 🙂 ALE Hlášení Bohužel se zapomíná na zvláštní oznamování takových příjmů. 🙃 Pokud je částka konkrétního příjmu vyšší než 5 000 000 Kč, musíte… Zobrazit více »

Manko a daně (DPH aj.)

Vytvořil | Červen 5, 2019

Navazujeme na článek z minulého týdne a aktuální dotaz. Manko a Daň z příjmů Na toto téma jsme skutečně uveřejnili několik článků a v mnoha případech může být tento inventarizační rozdíl uznán jako „daňový“. Novela zákona o DPH Naštěstí poslední novela zákona o DPH nic nezměnil u této problematiky, proto se můžeme odvolat na dříve publikované články. Naše… Zobrazit více »

Naše peníze a demise Agenta

Vytvořil | Červen 4, 2019

DNES se opět konají demonstrace za odstoupení pana Andreje Babiše, (česko)slovenského agenta Státní bezpečnosti. Důvodů je nekonečno…, je zbytečné je rozvádět. ALE na jeden se zapomíná, na jeho neefektivní vládnutí všichni doplácíme! 🙃 Snad nejdůležitější je však diskuse s těmi, kteří stále nedomysleli, kam agenti vedou tuto zemí. To platí, i když potvrdily drtivé volební porážky… Zobrazit více »