Podnikání nebo Příležitostné příjmy?

Vytvořeno | Listopad 29, 2019

Reagujeme na aktuální dotaz, který jsme zobecnili, neboť se týká řady jiných fyzických osob.

Dotaz

Redakčně upraven:

  • Fyzická osoba má příjmy ze zaměstnání. Přivydělává si malováním obrázků, které nabízí k prodeji.
  • Musí se registrovat na FÚ (a případně, jestli vznikají povinnosti k SOC a ZDR pojištění)? (1)
  • Nebo platí, že záleží na limitu výše příjmů 30 000 Kč? (2)

Řešení

Ad 1)

Podle našeho názoru nejsou naplněny klasické znaky „podnikání“, nejedná se o soustavnou činnost. Proto by fyzické osobě neměla vzniknout povinnost se registrovat k dani z příjmů jako osoba s příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP (a návazně neřeší pojistné). 🙂

Ad 2)

Limit 30 000 Kč se týká možnosti osvobození od daně z příjmů, a to podle § 10/3/a ZDP, jde-li o ostatní příjmy z „příležitostné činnosti“.


Je-li takový příjem osvobozen od daně, nevzniká povinnost podat daňové přiznání. 🙂


Naše RADA

Musíme na závěr zdůraznit, že se vždycky v těchto případech musí provést individuální posouzení, aby vykonávaná činnost skutečně nebyla podnikáním ve smyslu § 420 OZ. 🙃

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *