Pojistné

Pro mnoho poplatníků daně z příjmů fyzických osob bohužel nekončí „daňové“ trable podáním daňového přiznání.

🙃

Má-li fyzická osoba příjmy ze samostatné činnosti, „podnikání“, zařazené do dílčího daňového základu § 7 Zákona o daních z příjmů, musí se vypořádat s tzv. Přehledy – pojištěním:

  • sociálním, a
  • zdravotním.

🙂 AKTUALITA 🙂

Věnujte náležitou pozornost novinkám u SOC a ZDR Pojištění pro rok  2020.

SOC Pojištění

Minimální zálohy na SOC pojištění pro letošní rok jsou stanoveny v následujících částkách – a to pro činnost:

  • hlavní 2 544 Kč (2 388 Kč),
  • vedlejší 1 018 Kč (955 Kč).

V obou případech došlo ke zvýšení proti loňskému roku (viz údaj v závorce).


NEM pojištění

Zde činí minimální pojistné na nemocenské pojištění 126 Kč. 🙃

ZDR Pojištění

Za kalendářní měsíc LEDEN je nutné správně zaplatit zálohy na zdravotní pojištění! 🙃

Splatnost

Fyzické osoby, podnikatelé – OSVČ musí hradit zálohy za daný měsíc do 8. dne příštího měsíce.


Za leden 2020, protože osmého byla sobota, je záloha splatná 3. úpnora! 🙃


Výše záloh

Částka tzv. minimální zálohy je 2 352 Kč.

 


Základní informace získáte v článcích v příslušné Kategorii. 🙂


PŘEHLEDY

Nabízíme Vám jednoduchou pomoc a připravili jsme dokumenty:


Další zdroje pro bezproblémové vyplnění přehledů:


Zákony

Pokud byste potřebovali nahlédnout do příslušných zákonů, jsou k dispozici: