Placení Silniční daně

By | 14 července, 2017

Bezproblémová silniční daň?

ANO, asi se jedná o jedinou daň, se kterou nemají poplatníci problémy. +

Musí se soustředit pouze na:

  • pravidelné placení čtvrtletních záloh, vždy do 15. dne daného kalendářního čtvrtletí s tím, že v říjnu se hradí záloha na říjen a listopad,
  • podání daňového přiznání v lednu a zpravidla doplacení daně za prosinec.

V pondělí je tak splatná záloha na třetí čtvrtletí.


Daňový náklad?

Silniční daň je uznána jako daňový výdaj (náklad). V § 24/2/ch ZDP není uvedeno žádné omezení (mimo níže uvedených výjimek).

Fyzická osoba

Jde-li o přenos daňové povinnosti u manželů nebo společníků veřejné obchodní společnosti, je podmínkou uznání daňové účinnosti silniční daně její zaplacení.

Účtování SiD

Doporučujeme účtovat zálohy na MD 345 a o nákladech za kalendářní rok až v návaznosti na podané daňové přiznání. V praxi se často již zálohy účtují jako daňový náklad… –

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.