Dobropisy po novele

Vytvořil | 6 listopadu, 2019

Navazujeme na přechozí články a aktuální dotaz:

  • Nemusíme prý již po novele dokládat doručení dobropisu?

Řešení

Takové tvrzení není zcela pravdivé, protože je jednoznačně v § 42/5 zákona o DPH uložena povinnost vystavovat dobropisy (pokud existuje původní DD). 🙃

Citujeme:

  • „Plátce je povinen vystavit opravný daňový doklad a vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění do 15 dnů ode dne uvedeného v odstavci 3.“

Naše RADA

Ale platí náš text z předchozího článku na toto téma, protože postupujeme při stanovení zdaňovacího období, do kterého dobropis patří, podle § 42/6 ZDPH:

  • „Oprava základu daně jako samostatné zdanitelné plnění se uvede v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se tato oprava považuje za uskutečněnou. Pokud je snižován základ daně a plátce má povinnost vystavit opravný daňový doklad, oprava základu daně jako samostatné zdanitelné plnění se uvede v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém plátce vynaložil úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění; to neplatí pro samostatné zdanitelné plnění uskutečněné podle odstavce 3 písm. b až d).“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *