Optimalizace daní u Home Office

Vytvořil | 1 října, 2020

Navazujeme na článek z minulého týdne k možnostem paušalizace různých nákladů vynaložených zaměstnancem, který pracuje z domova. 🙂

Platí zákon?

Na závěr výše zmíněného příspěvku jsme upozornili na publikovaný názor Finanční správy, viz  zápis Koordinačního výboru Komory daňových poradců.


Jedná se sice o text z oficiálního jednání, nicméně ho nelze považovat za právně závazný. Jde o odborný názor jak daňových poradců, tak pracovníků FinS.


CO lze paušalizovat?

Důležité je následující obecné kritérium – citujeme z textu KOV:

  • “…Pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnanci plnění ve formě náhrady výdajů vynaložených zaměstnancem dle § 6, odst. 7 ZDP, musí být schopen prokázat, že poskytnutá kompenzace (plnění) nepředstavuje navýšení majetku zaměstnance…”.

Názor Finanční správy:

  • “…je zaměstnavatel povinen hradit zaměstnanci náklady, které mu prokazatelně vzniknou při výkonu práce, ať už zaměstnanec práci vykonává na pracovišti zaměstnavatele nebo pracuje např. z domova…”
  • “Výši nákladů, které zaměstnavateli vznikly, je zaměstnanec povinen prokázat a jsou nezbytné i pro samotné stanovení paušální náhrady, tzn. je nutné kdykoliv dokázat rozložit a doložit výdajovými doklady, ze kterých se vycházelo při stanovení paušálu, tzn., zaměstnavatel nemůže stanovit paušální náhradu pouze na základě kvalifikovaného odhadu bez potřebných výdajových dokladů…”.

Naše RADA

Jinými slovy, je nutné doložit kalkulaci pro kvalifikovaný odhad! 🙂

Proto je skutečně vhodné, abyste detaily vaší vnitropodnikové směrnice důkladně probrali se svým daňovým poradcem.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *