Čínská chřipka a osvobození od DPH

Vytvořil | 10 května, 2022

Každé plus, které je/bylo nabídnuto kvůli pandemii 🙃, je příjemné. 🙂

V některých případech je však nutné doložit poskytnutou daňovou výhodu.

INFO Finanční správy

K dispozici je sdělení týkající se:

Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně (článek 151 směrnice 2006/112/ES a článek 13 směrnice 2008/118/ES

Citujeme:

  • „Směrnicí Rady (EU) 2021/1159 ze dne 13. července 2021, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o dočasná osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v reakci na pandemii COVID-19, byla zavedena nová osvobození od DPH týkající se opatření přijatých na úrovni Evropské unie v reakci na pandemii COVID-19. Tato osvobození byla zakotvena do čl. 151 odst. 1 písm. ba) směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty („Směrnice o DPH“). „Vzhledem k naléhavosti situace měly členské státy tato osvobození začít uplatňovat se zpětným účinkem ode dne 1. 1. 2021.
  • V tomto ohledu byl proto aktualizován tiskopis 25 5242 Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně (vzor č. 4), který lze nalézt na internetových stránkách Finanční správy ČR Daňové tiskopisy | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz).

Naše RADA

Seznamte se podrobně s touto informací, pokud se Vás týká! 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *