7 NEJ v Daňovém přiznání Právnických osob… po druhé…

By | 30 března, 2017

Obdobně jako pro Fyzické osoby, také pro poplatníky daně z příjmů Právnických osob navazujeme na předchozí článek a nabízíme dalších SEDM aktuálních TIPů, jak ušetřit na dani a správně vyplnit tiskopis DPPO.

NOVÉ Tipy 🙂

Paušál 180 000 Kč (1)

Až na tři vozy můžete využít výhodné „paušální“ náklady na PHM (jsou-li samozřejmě skutečně vynaložené nižší…). Viz § 24/2/zt ZDP.

Škoda může být daňovým nákladem (2)

Například dojde k nemilé události, krádeži způsobené „neznámým“ pachatelem – je daňovým nákladem podle § 24/2/l ZDP.

100% opravné položky (3)

Máte-li „nevýznamné“ pohledávky po lhůtě splatnosti, lze tvořit 100% daňové opravné položky podle § 8c Zákona o rezervách.

Dodanění závazků (4)

Zde naopak hrozí zvýšení základu daně – platí kratší 30měsíční termín (dříve to bylo 36 měsíců), jde-li o závazky neuhrazené, které byly daňovým nákladem (viz § 23/3/a/12 ZDP).

Daňové odpisy (5)

Zkontrolujte si výpočet daňových odpisů nehmotného majetku, je totiž možné tyto časové odpisy zahájit v kalendářním měsíci následujícím po uvedení do užívání.

„Optimalizace“ daňové ztráty (6)

„Nesmí“ Vám propadnout (!) – za rok 2016 je možné naposledy uplatnit daňovou ztrátu z roku 2011 (hovoříme-li o kalendářních rocích jako zdaňovacích obdobích).

Odčitatelné položky – učni (7)

Zdvojení daňových nákladů svým způsobem nabízí odčitatelná položka – „učni“ podle ustanovení §§ 34f a násl. ZDP.

🙂

Další potřebné informace získáte velmi snadno:

 • prolistujte si seznam Kategorií, nebo
 • přes klíčové slovo můžete nalézt příslušný článek pomocí funkce FullText.

K dispozici je také vzorové Daňové přiznání DPPO.

3 thoughts on “7 NEJ v Daňovém přiznání Právnických osob… po druhé…

 1. Dotaz na BLOGu Post author

  Prosím, doplňte informaci ke 100% opravným položkám, viz bod třetí.

  Reply
 2. Dotaz na BLOGu

  Prosím doplňte informaci k problematice časových odpisů NM a jak je to u Fyzických osob?

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.