7 NEJ v Daňovém přiznání Právnických osob

By | 23 března, 2017

Tiskopis není pro rok 2016 v zásadě ve srovnání s rokem předchozím rozdílný. Přesto upozorňujeme na některé opakující se zbytečné chyby, které mohou vést i k vyšší dani.

Nevíte-li si rady, nahlédněte do připraveného vzorového daňového přiznání. 🙂

Základní informace (1)

Údaje na první straně se kopírují, vyplňují se automaticky bez potřebné kontroly. Správně odpovězte na všechny otázky, abyste nebyli FÚ vyzvání k doplnění podaného DPPO o tzv. dotazník (přílohu ke vztahům se spojenými osobami).

Účetní výsledek (2)

Na řádek 10 patří účetní výsledek, ale před zdaněním! 🙂

Účetní závěrka (3)

Některé údaje jsou v daňovém přiznání více méně převzaté z účetní závěrky, důkladně zkontrolujte například návaznosti na hodnoty sdělené FÚ v příloze a výkazech.

Nedaňové náklady (4)

Výčet souvisejících „nedaňových“ účtů související v tabulce A musí souhlasit s řádkem 40. Nekomplikujte si život, napište do jednotlivých řádků pouze účtové skupiny.

Opravné položky (5)

Jedná se sice jen o doplňující informace bez přímé vazby na algoritmus výpočtu daňové povinnosti, ale tabulka Ca) má odpovídat účetnictví.

Daňové odpisy (6)

Rozdíl daňových a účetních odpisů uvádíme na řádcích 50 (větší jsou účetní) a 150 (vyšší daňové). Podkladem je modul majetku, hodnoty v tabulce B musí být správné!

Odčitatelné položky (7)

Jejich využití snižuje základ daně, ale každou z nich musíte být schopni řádně doložit.

🙂

Ke všem výše uvedeným bodům naleznete snadno přes FullText související články a nabízíme též několik TIPů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.