Aktualizace účetních směrnic

By | 13 srpna, 2012

Jaké účetní směrnice jsou nejdůležitější?

Praxe vs. Teorie

Existuje řada nabídek na „dodávku“ účetních směrnic, které obsahují dvacet i více směrnic.

🙂

Takové nabídky – nebo případně požadavky Auditora – berte s úsměvem. Zpracujte směrnice jen k těm oblastem metodiky účetnictví, které se týkají vaší účetní jednotky.

Jaké směrnice?

Budeme konkrétní; je nepravděpodobné, že byste nepotřebovali následující směrnice: Časové rozlišení (a Dohadné položky), Odpisový plán, Opravné položky a Rezervy, Zásoby atd.

Obecné směrnice

Jak uvádíme v následujícím příkladu, pečlivá paní účetní zpracovala i další směrnice.


Mezi standardní směrnice, které by neměly scházet, patří Harmonogram účetní závěrky (kdo co, tj. obsah, termíny a gestoři jednotlivých oblastí), Inventarizace, Oběh účetních dokladů (vč. podpisových práv), Oceňování (vč. například pravidel pro přepočet cizí měny), Účtový rozvrh a Účtový software (základní pracovní manuál obsluhy, ukládání dat).


🙂

Nakonec těch směrnic, ale jen potřebných, také není málo. Jejich aktualizace se vyplatí, určitě vás při jejich aktualizaci napadne, co je možné zlepšit a zjednodušit.

A účetní směrnice jsou skutečně povinné pro všechny účetní jednotky, jak je uvedeno v článku:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.