Aktuální daňové úlevy kvůli čínské chřipce a klid při změnách paušálu u FO!

Vytvořil | 11 června, 2020

Navazujeme na včerejší článek – nejdůležitější je samozřejmě aktuální změna “termínu” pro podání daňových přiznání za kalendářní rok 2019, jak jsme včera uvedli, přestože se MF v komenltláři odvolává na schvalování účetních závěrek, nová lhůta by měla platit pro fyzické i právnické osoby. 🙂

Další odpustky

Navrženy jsou i jiná – byť dočasně – opatření, aby se snížila možnost sankcí.

Jedná se o:

  • odložení přiznání a platby daně z nabytí nemovitých věcí do konce.
  • Prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od 18. 5. 2020 do 31. 7. 2020.
  • Automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 v případech, kdy bylo správcem daně individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s koronavirem.
  • Prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad učiněných do konce roku 2020 (žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení apod.)
  • Faktické posunutí lhůty pro oznámení osvobozeného příjmu do 18. 8. 2020.
  • Prominutí pokuty za opožděné podání vyúčtování zaměstnavatele, pokud k podání vyúčtování došlo do 31. 5. 2020.
  • Posunutí lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2018 těm subjektům, u nichž došlo v průběhu roku 2019 ke změně způsobu uplatňování výdajů nebo k zahájení účtování, vedení daňové evidence apod. Termín pro podání a úhradu daně se posouvá do 18. 8. 2020 (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).

Naše RADA

Upozorňujeme na poslední bod, který souvisí s právem volby poplatníka fyzických osob – paušál ano/ne, tj. aplikaci § 23/8 ZDP 🙂, na což MF v dřívějších návrzích zapomnělo… 🙃

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *