Aktuální problémy DPH a DD

By | 22 dubna, 2013

Jak dokládat nárok daňovými doklady a jak se vyhnout ručení v DPH?

Diskuse na WEBu (BLOGu)

V tomto týdnu podáváme Daňová přiznání k DPH, a tak se stále více a více diskutuje o daňových dokladech a kontrolách pro ručení v DPH.

Daňové doklady

Jak potvrzuje diskuse, nejde jen o aktuální náležitosti daňových dokladů jako takových, ale jak zajistit jejich archivování pro případné kontroly.

🙃

Skutečně nastává vhodný okamžik, aby si každý plátce v klidu ověřil, jak doklady archivuje, zda jsou čitelné atd.

Ručení

Průběžně na registru plátců „naskakují“ publikované bankovní účty.

Určitě je příhodné se co nejdříve podívat, zda jsou správné:

  • samozřejmě kontrolujeme „své“, ale
  • také co nejdříve našich obchodních partnerů.

Odklad platnosti zákona o DPH do 30. 9. 2013, kterému všichni věříme na základě publikované Informace GFŘ, je jen oddálením. Několik měsíců uteče jako voda a od října již nebude žádná úleva – a testování nespolehlivých plátců musíme mít připraveno.

I když je tento záměr namířen proti neplatičům, starosti s ním mají všichni plátci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.