Aktuální sazby DPH a přílohy zákona

By | 14 ledna, 2013

K dispozici máme celkem pět příloh.

Sazby DPH

Uplatňujeme většinou základní sazbu DPH – jen ve výjimečných případech lze použít sníženou sazbu DPH.

🙃

Jedná se například o „sociální bydlení“ apod. – zákon nebyl v ustanoveních § 48 změněn!

Zboží a služby

Pro standardní zdanitelná plnění, tj. dodání zboží nebo poskytnutí služeb, platí následující pravidlo.


Aplikujeme základní sazbu daně, je-li však konkrétní položka uvedena:

  • u služeb v Příloze č. 2, a
  • pro zboží v Příloze č. 3,

můžeme zdanit plnění sníženou sazbou daně.


2012 vs. 2013

Zásadní novinkou není přesun Přílohy č. 1 do Přílohy č. 3, ale u zdravotnických prostředků vyřazení dětských plen a některých konkrétních prostředků u této přílohy.

Probíhají odborné diskuse a je třeba v tomto bodě sledovat vývoj názorů, včetně publikovaných správou daně.

Přílohy k ZDPH

Doplňme si, že k dispozici tedy jsou v zákoně o DPH následující přílohy:

1. Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají veřejnou správu, považují za osoby povinné k dani
2. Služby, u nichž lze aplikovat sníženou sazbu
3. Zboží pro sníženou sazbu daně (dříve příloha č. 1)
4. Umělecká díla a starožitnosti
5. Seznam zboží pro režim PDP

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.