Účetní uzávěrka, Audit a časové rozlišení?

By | 14 května, 2015

O co se jedná?

Principy účetnictví a audit

Výše uvedenému dotazu autor odpovědi chvíli nerozuměl… Platí pro auditované účetní jednotky jiná pravidla?

Dotaz je zpřesněn:

Náš auditor nám nařídil, že musíme vše časově rozlišovat…

Audit a pravidla

Nahlédneme-li do účetních předpisů, zákona o účetnictví, Vyhlášky nebo Českých účetních standardů, zjistíme, že specifickým požadavků je minimum.

Jako vzorový příklad lze použít odloženou daň, o které skutečně účtují pouze účetní jednotky s povinným auditem.

Časové rozlišení

Podmínky pro účtování časového rozlišení můžeme dovodit zejména z ustanovení:

  • zákona o účetnictví, odstavce prvního, paragrafu třetího, a
  • Českého účetního standardu č. 019, článku šestého.

🙂

Není nutný další odborný výklad.


Při splnění parametrů uvedených v daném ČÚS se nemusí „vše“ časově rozlišovat.


A žádné omezení pro auditovanou účetní jednotku zde není.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.