Audit a Odložená daň

Vytvořeno | 26 června, 2014

Náš auditor trvá na účtování odložené daně?!

Odložená daň

Pravidla pro kalkulace a účtování odložené daně, asi přesněji odložené daňové pohledávce nebo závazku, obsahuje zejména Český účetní standard č. 003.

Na konkrétní otázku nemůžeme dát, bez znalostí přesné kalkulace – tj. konkrétních položek vstupujících do propočtu odložené daně, precizní odpověď.

Naštěstí se tato problematika netýká účetních jednotek, které nemají povinný audit.


V praxi máme uplatňovat účetní princip opatrnosti – o odložené daňové pohledávce účtovat, jen, je-li dosažitelná.


Audit

Pokud je však zjištěn odložený daňový závazek, zpravidla se při auditu účetních jednotek o něm účtuje.

Jedná se o předposlední účetní operaci v procesu účetní uzávěrky (poslední bývá účtování splatné daně z příjmů).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *