Audit a opravné položky

By | 13 června, 2017

Trápí Vás Auditor tvorbou opravných položek? 🙃

Bohužel Vám nemůžeme potvrdit, že jejich účtování je zbytečné, přestože se dotazy na toto téma opakují…

To platí právě pro auditované účetní závěrky, u nichž se hodnota aktiv musí vyjádřit objektivně a jde o opravné položky nejen k pohledávkám.


Zkoumá se hodnota zásob, nejsou-li bez pohybu, za jakou cenu jsou prodejné.

Může se objevit také opravná položka na jednorázové snížení hodnoty dlouhodobého majetku, finančních investic atd.


Daně vs. Opravné položky

Propojení je velmi jednoduché:

  • pouze tvorba a čerpání „zákonných“ – daňových opravných položek k pohledávkám,
  • v souladu se zákonem o rezervách,
  • je daňově účinná.

Účetnictví

Pro „daňové“ opravné položky využívejte důsledně účty 558 s analytickou evidencí pro jejich tvorbu a čerpání (rušení).

Ostatní účetní jednotky

Proto také téma Opravné položky je u „ostatních“ účetních jednotek zúženo jen a jen na „daňové“ opravné položky. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.