Archiv autora: ADKA

DPH a elektronické podání

Vytvořil | 2 září, 2021

Navazujeme na předchozí článek.

Nejen Daňový řád…

Další povinnosti týkající se formy elektronického podání, ukládá daňovým subjektům zákon o dani z přidané hodnoty! 🙃

Postupuje se podle aktualizovaného § 101a ZDPH, na základě kterého musí nejen plátce, ale též identifikovaná osoba činit podání elektronicky.

Naše RADA

Nepřehlédněte, že nejde pouze o daňové přiznání a kontrolní hlášení. Tato forma se týká dále souhrnného hlášení. V praxi se zapomíná na oznámení o změně údajů.

A pro nové plátce nebo identifikované osoby i jejich přihláška k registraci. 🙃

Studenti a daně

Vytvořil | 1 září, 2021

Titulek jsme si vypůjčili z publikovaného dokumentu Finanční správy a navazujeme plynule na včerejší článek, v němž jsme řešili jen zdanění dohody o provedení práce.

Další daňová plus

textu se upozorňuje na další výhody:

Slevy na dani, která činí

 • 27 840 Kč (měsíčně 2 320 Kč) a
 • sleva na studenta ve výši 4 020 Kč (měsíčně 335 Kč).

Daňové přiznání a využití sražené daně:

 • Je možné zařadit i příjmy zdaněné srážkovou daní do základu daně, podat daňové přiznání a uplatnit nezdanitelné části základu daně a slevy na dani.

Naše RADA

Nezapomeňte si vzít od svého zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech, o optimalizaci se rozhodnete klidně až příští rok! 🙂

Zdanění krátkodobé práce

Vytvořil | 31 srpna, 2021

Téma, které se řeší na sklonku léta…

Titulek není přesný, ale navazuje na opakující se dotazy…, máte-li doma studenta, který si chtěl v létě přivydělat nějakou brigádou.

Dohoda o provedení práce

Ve většině případů se tato činnost řeší formou dohod o provedení práce, která má velmi příznivé daňové dopady:

 • Zdanění částek do 10 000 Kč zajistí zaměstnavatel 15% srážkovou daní, není-li podepsáno tzv. Prohlášení.
 • Student nic neřeší… 🙂

Naše RADA

Předpokládáme, že v těchto případech bude splněn zákonný limit, omezení je 300 hodin za jeden kalendářní rok.  Jedná se však o „jednoho“ zaměstnavatele.

Má-li váš student více těchto brigád (i v průběhu roku) u více zaměstnavatelů, u každého z nich se limit testuje zvlášť! 🙂

AirBnB je podnikání

Vytvořil | 30 srpna, 2021

Palcový titulek v HN z minulého týdne (úterý 24. 8.) je trochu komický, neboť tato skutečnost je všem „v oboru“ známá… Byť se to některým fyzickým osobám nelíbí… 🙃

Rozsudek

Snaha zvrátit toto stanovisko byla neúčinná a rozsudek je jednoznačný,

Fyzická osoba, která pronajímá nemovitou věc, má příjmy:

 • z § 7 ZDP, neboť koná ubytovací činnost, proto
 • má povinnosti také k SOC a ZDR pojištění.

A co DPH?

O dani z přidané hodnoty jsme uveřejnili již několik článků:

 • Musí sledovat obrat pro registraci, nejde o osvobozené plnění, a
 • má-li zprostředkování ze zahraničí, musí se „ihned“ stát identifikovanou osobou…

Naše RADA

Nejde o žádnou převratnou novinku, výše uvedená pravidla jsou jasná a srozumitelná, i když pro někoho nepříjemná… 🙃

Plátce DPH a Insolvence

Vytvořil | 26 srpna, 2021

Nejen právnická, ale také fyzická osoba se může, což v dnešní době – když je a byla podpora podnikatelů v režii hnutí STOKA – dostat do potíží, do insolvence.

Odpovídáme na otázku související se zdaňovacím obdobím plátce, fyzické osoby, která měla před insolvencí čtvrtletní období.

Povinná změna

Podle § 99b zákona o DPH dochází automaticky ke změně ze čtvrtletního na měsíční zdaňovací období, neboť do skončení insolvenčního řízení je zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc.

Výzva FÚ a sankce?

Pokud v tomto případě plátce plnil své povinnosti, byť za kalendářní čtvrtletí, může se stát, že po podání daňových tvrzení (DP k DPH a KH) se zjistí, že „někdy“ si daň z přidané hodnoty třeba i předplatil (jindy možná zaplatil později…).

Naše RADA

Tato fyzická osoba musí doufat, že má rozumného správce daně, resp. pracovníky na svém místně příslušném Finančním úřadu a nepatří do podporovatelů paní ministryně a agenta, kteří upřednostňují šikanování… 🙃

Daň z přidané hodnoty v červenci a „cizina“

Vytvořil | 25 srpna, 2021

O „neschválené“ novele „účinné“ od 1. 7. 2021 jsme vás již několikrát informovali…

Neschopná vláda

Maléry a starosti nám způsobuje neschopné Hnutí STOKA, přestože má díky Filipovi a Hamáčkovi pohodlnou většinu v poslanecké sněmovně, nebyla schopna včas projednat novelu zákona o DPH, jejíž stěžejním bodem je harmonizace pravidel v rámci EU… 🙃

Jak řešit vztahy v červenci?

Platí následující obecná zásada:

 • Je povinností respektovat pravidla v EU, účinná od 1. 7. 2021, i když není k dispozici tuzemská norma!

Naše RADA

Postupujte podle zveřejněné informace Finanční správy.

Novinky se týkají též tzv. prodeje zboží na dálku soukromou osobou, dále osvobození při dovozu zboží ze třetích zemí, režimu jednoho správního místa (OSS) atd.

Svým obchodním partnerům sdělte, že se omlouváte, i když asi nepochopí, že je možné, aby tak důležitý resort Financí řídila tak nekompetentní osoba… 🙃

Prodej nemovitosti v roce 2021 a co obchodní majetek

Vytvořil | 24 srpna, 2021

Navazujeme na včerejší článek.

Časový test pro „podnikatele“

Doplníme si pro pořádek, že v ustanovení § 4/1/b ZDP se uvádí omezení pro situace, kdy předmětná nemovitá věc byla vložena v obchodním majetku (definovaném v § 4/4 ZDP).

V tomto případě:

„…se osvobození nevztahuje na příjem…v období 10 let před prodejem byly zahrnuty do obchodního majetku…“. 🙃

Naše RADA

Proto obecně doporučujeme, neboť v novelách je obtížné se orientovat, abyste takové kauzy řešili s daňovými poradci.

Prodej nemovitosti v roce 2021

Vytvořil | 23 srpna, 2021

Tazatel se oprávněně zajímá, jak je to s časovým testem pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob po novele zákona.

Pět nebo deset let?

Podle ustanovení § 4/1/b ZDP platí nově pro osvobození desetiletý časový test! 🙃

Pokud tyto „zdaněné“ příjmy poplatník využije na „…obstarání vlastní bytové potřeby…“, je možné výjimečně uplatnit osvobození od daně.

Doba nabytí 2020 vs. 2021

dotaze je však uvedeno, že nemovitá věc byla získána v roce 2015, a tak máme dobrou zprávu:

Podle přechodných ustanovení (bod druhý) se nová delší lhůta deseti let – místo pěti – týká těch nemovitých věcí, které byly nabyty po 31. 12. 2020! 🙂

Naše RADA

V tomto případě je tedy řešení jednoznačné. 🙂

Nemusí to ale být tak jednoduché, viz zítřejší pokračování

Provozování E-shopu a DPH

Vytvořil | 19 srpna, 2021

Odpovídáme, ale jen krátce na aktuální dotaz. Důvodem je skutečnost, že se jedná o komplikovanou oblast, což je umocněno neschopnou vládou 🙃, protože platí v EU nová pravidla od 1. 7. 2021, která jsou závazná i pro Českou republiku (a novela zákona o DPH stále není účinná).

Co je třeba splnit?

Osoba povinná k dani bude uskutečňovat:

 • Dovoz zboží a
 • Jeho prodej v tuzemsku, případně i do jiných členských států EU.

Proto doporučujeme registraci k dani z přidané hodnoty a angažovat kvalitní účetní firmu nebo daňového poradce.

Proč?

Je nanejvýš pravděpodobné, že lze i v tomto případě snížit administrativní náročnost volbou některého z režimů tzv. jednoho správního místa!

Naše RADA

Skutečně jde o rozsáhlé téma, které běžný podnikatel nemůže sám obsáhnout… 🙃

Na druhé straně, bude-li vše dobře připraveno, administrativu zvládnete! 🙂

JAK se počítá výše obratu pro registraci k DPH

Vytvořil | 18 srpna, 2021

Navazujeme na včerejší článek.

Výše obratu?

Ne vše, co je „příjmem“ patří do obratu! 🙂

V konkrétních případech konzultujte „své“ výpočty s daňovým poradcem, neboť existuje podle § 4a ZDPH několik zajímavých výjimek.

Uvedeme si jeden vzorový příklad z praxe.

Prodáte-li tzv. dlouhodobý majetek, jde-li o zdanitelné plnění, nemusí „možná“ být součástí obratu.

Neboť podle § 4a/2 do něj nepatří, jestliže:

 • „…není-li toto uskutečněné plnění nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti…“

Naše RADA

K registraci a obratu zdůrazňujeme, že je nutné sledovat jeho vývoj průběžně, tj. za každých po sobě jdoucích dvanáct kalendářních měsíců… 🙃

Tato lhůta jednoznačně vyplývá z § 6/1 ZDPH.