Archiv autora: ADKA

Novoroční přání

Vytvořil | 23 prosince, 2021

Vážení,

dovoluji si Vám poděkovat za Váš zájem o Daně a účetnictví, články publikované na BLOGu!

Další novinky a odpovědi na Vaše dotazy uveřejníme po Novém roce. 🙂

Budeme se podrobně věnovat přípravám (dokončení) účetních (u)závěrek a zejména Daňovým přiznáním.

Soustředíme se na TIPY pro optimalizaci daňové povinnosti pro Fyzické a právnické osoby! 🙂

Pokud Vám bude něco nejasného, neváhejte a pošlete na BLOG svůj dotaz!

Daňové přiznání k DPH počká…

Vytvořil | 22 prosince, 2021

Nestíháte…?🙃

Vánoční svátky jsou přede dveřmi, musíte ještě spoustu věcí zařídit, chybí Vám několik dárků atd…

Daňové povinnosti

Máme pro Vás dobrou zprávu, daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení klidně odložte.

Zákonný termín je „až“ v pondělí 27. prosince. 🙂

Naše RADA

Na druhé straně, nepodceňujte jakékoliv úkony vůči správě daní, i když všichni předpokládáme, že po vynuceném odchodu paní X bude konečně přístup Finanční správy vskutku „klientský“. 🙂

Daňové kalkulačky a Paušální daň

Vytvořil | 21 prosince, 2021

Reagujeme na opakující se dotazy, jak si má poplatník spočítat, jestli se mu vyplatí příští rok Paušální daň. Navazujeme na včerejší článek a další texty k této problematice.

Výhody a nevýhody

Uvedeme si pro názornost sedm plusů a mínusů…

PLUS 🙂

 • Nepodáváte daňová přiznání a Přehledy pojistného
 • Vše hradíte jednou částkou na účet Finančního úřadu
 • Neplatí se žádné jiné zálohy, i když by Vám vyšly podle daňového přiznání
 • Velmi je snížena povinná administrace

MÍNUS 🙃

 • Nesmíte mít zdanitelné příjmy ze závislé činnosti
 • Jiné zdanitelné příjmy mohou být maximálně 15 000 Kč
 • Na sociálním pojištění se platí o 15% ve srovnání „s minimální zálohou“

Daňová kalkulačka

Pozice každé fyzické osoby je zcela individuální, nelze skutečně uvést jeden vzorový příklad platný pro všechny. To potvrzují i různé daňové kalkulačky, například zveřejněná na webu Finanční správy s dotazem, kolik Vás stojí zpracování daňového přiznání… 🙂

Naše RADA

Proveďte si vlastní odhady ve spolupráci s odborníky! 🙂

Předvánoční shon a Paušální daň

Vytvořil | 20 prosince, 2021

CO mají společného v titulku uvedené skutečnosti? Nezbývá nám mnoho času, na dárky jen několik pracovních dnů – a na „přihlášku“ k paušální dani tři týdny…

Termín 10. ledna 2022

Chcete-li si daňový život v roce příštím zjednodušit, musíte správě daní podat oznámení o přechodu do paušálního režimu nejpozději v pondělí 10. ledna.

Kdybyste termín promeškali, nemůžete paušální režim (= paušální daň) v roce 2022 použít! 🙃

Podmínky

Pro vstup do této optimalizační varianty – o kterém si rozhodujete sami – platí celá řada kritérií.

Pokud si nejste jisti, nahlédněte do našich článků, nebo nám pošlete dotaz. 🙂

Naše RADA

Poplatníci, kteří letos využili paušální režim, vyhovuje jim a splňují zákonné podmínky, žádnou žádost o prodloužení nepodávají – nastává automaticky ze zákona. 🙂

Roční odměny zaměstnancům

Vytvořil | 17 prosince, 2021

Na trhu pracovních sil se dějí zvláštní věci, na dohled je ekonomická krize 🙃 (pokud u Vás ještě problémy nenastaly…), ale kvalitních zaměstnanců je málo…

Benefity

Mezi oblíbené nástroje, jak motivovat pracovníky, patří roční odměny.

Proto odpovídáme na aktuální dotaz. Určitě se “daňově” vyplatí!

Účetnictví a daně

Doporučujeme:

 • tyto odměny řádně schválit vedením, popsat je ve vnitropodnikové směrnici,
 • aby byly „daňové“, musí na ně totiž být zákonný nárok (nedaňové je zákonné pojistné, neboť předpokládáme, že nebude uhrazeno do konce ledna),
 • zaúčtujete dohadnou položku pasivní, protože je skutečně nelze vyčíslit na korunu.

Naše RADA

Máme tedy pro Vás na víkend dobrou zprávu.

Výplata a zaúčtování ročních odměn tak nepředstavuje žádný problém! 🙂

Krácení nároku na odpočet DPH a referentské auto

Vytvořil | 16 prosince, 2021

Doplňujeme krátký komentář k úternímu článku.

Problémy s nárokem na odpočet daně u aut, která jsou používaná současně pro služební a soukromé účely, je více.

Musíme korigovat „vstup“ u každého přijatého zdanitelného plnění! 🙃

PHM

Jako vzorový příklad si uvedeme pohonné hmoty. Podle § 75/2 zákona o DPH máte právo uplatnit:

 • „krácený“ nárok, nebo
 • „plný“ a po zjištění „osobní“ spotřeby na výstupu odvedete DPH, část původního nároku vracíte.

Naše RADA

Z výše uvedených dvou variant si vyberte tu, která je pro Vás nejjednodušší! 🙂

Záloha na daň a milostivé léto…

Vytvořil | 15 prosince, 2021

Mnoho poplatníků má ekonomické problémy, ale musíme Vás upozornit na to, že akce „Milostivé léto“ se nevztahuje například na aktuálně splatnou zálohu na daň z příjmů.

Co činit?

Pokud se nacházíte v nemilé situaci, schází finanční prostředky… 🙃, projednejte celou záležitost co nejdříve se svým správcem daně.

Žádost

Postupuje se podle Daňového řádu, zálohy lze i „zrušit“, nejčastěji správa daní „slyší“ na splátky aj.

Naše RADA

Bohužel Vám nemůžeme poskytnou „lepší radu“.

Na druhé straně, po vynuceném odchodu současné vlády a vedení resortu se již objevují první vlaštovky (byť je jaro daleko) a státní správa začíná fungovat lépe, vstřícněji. 🙂

Krácení nároku na odpočet DPH a nové auto

Vytvořil | 14 prosince, 2021

Náš článek z minulého týdne byl správný, ale někoho mohl zmást, pokud si není jist, jak je to s nárokem na odpočet daně u nového vozu, tzv. referentského.

Příklad

Vše si snadno vysvětlíme.

Měsíční plátce daně z přidané hodnoty si v listopadu pořídil osobní vůz, předpokládá, že v letošním roce bude využití pro služební účely 50 % – a tuto hodnotu lze nárokovat jako odpočet DPH.

 • A KDY? Ve zdaňovacím období listopad.

Roční korekce

Za kalendářní rok 2021, byť v tomto případě jen za měsíce listopad (resp. jeho část) a prosinec, se zjistí skutečnost a „možná“ se provede korekce.

 • A KDY? V daňovém přiznání za prosinec.

Naše RADA

Případná „vratka“ se týká rozdílu – nevýhodného pro plátce – viz § 75 zákona o DPH. 🙃

Záloha na podíl na zisku

Vytvořil | 13 prosince, 2021

Vánoce se nezadržitelné blíží, a tak všichni řešíme, jaké dárky by mohly být ty nejlepší…

A samozřejmě, jestli na ně máme…

Zálohy…

Reagujeme na aktuální dotaz, co je třeba splnit pro výplatu zálohy podílu na zisku u společnosti s ručením omezeným.

Aby byly potřebné zdroje právě pro vánoční dárky.

Kritéria

Skutečně je možné 🙂, abyste si nyní v prosinci vyplatili zálohu na podíl na zisku (dividendu), jestliže se splní zákonné podmínky:

 • Je nutné zpracovat mimořádnou účetní závěrku,
 • nechat ji schválit, a
 • po kontrole ukazatelů, si podíl vyplatíte!

Parametry

Nebudeme se do detailu zabývat zákonem o obchodních korporacích – mimo jiné se testuje maximální částka této zálohy k poměru k vlastnímu kapitálu.

Naše RADA

Samozřejmostí je případná povinnost odvést srážkovou daň podle § 36 ZDP. 🙃

Informace o výplatě zálohy musí být okomentována v řádné účetní závěrce.

Daňové otazníky

Vytvořil | 10 prosince, 2021

Všichni v oboru sledují, co je nového a také náměty, které se projednávají na Koordinačním výboru KDP. Nabízíme Vám přehled témat z aktuálního listopadového KOV.

Daň z příjmů

 • Vstupní cena hmotného a nehmotného majetku, nabývací cena cenných papírů a obchodních podílů a daňově uznatelné náklady u ostatního majetku evidovaného u přijímajícího poplatníka
 • ODLOŽENÝ PŘÍSPĚVEK Příspěvek č. 573, neuzavřen, na žádost předkladatele bude opětovně upraven text příspěvku a příspěvek bude předložen a projednán na jednání v 01/2022.

DPH

 • Oprava základu daně při zpětných platbách zdravotním pojišťovnám
 • PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN BEZ ROZPORU KE DNI 24.11.2021

Daň z příjmů

 • Vstupní cena zásob a majetku, který není hmotným majetkem a nehmotného majetku, u přijímajícího poplatníka
 • PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN, V KONKRÉTNÍCH BODECH S ROZPOREM

Daň z příjmů

 • Srovnatelnost zahraničních trustů a trustových struktur se svěřenským fondem
 • ODLOŽENÝ PŘÍSPĚVEK – Příspěvek po dohodě s předkladatelem neuzavřen, odložen na jednání v 01/2022.

DPH

 • Uplatnění DPH při zřízení práva stavby
 • PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN BEZ ROZPORU KE DNI 24.11.2021

Naše RADA

Pokud se Vás nějaké výše uvedené téma jedná, určitě si prostudujte zápis z jednání. 🙂