Bytové družstvo a audit

By | 3 října, 2013

Je audit (ne)povinný?

Neziskové a jiné organizace

Většina těchto subjektů nemá povinnost nechat si ověřit účetní závěrku auditorem podle pravidel uvedených v § 20 Zákona účetnictví.

🙃

Povinnost auditu může však být uložena jinými právními předpisy.

Třeba u nadace je tato povinnost uložena v návaznosti na kritérium hodnoty tří miliónů korun (výnosy, majetek…).

Aktuální dotaz

V aktuálním dotaze se na Blogu dále objevila zmínka o nejistotě, zda má Bytové družstvo účetnictví v pořádku.

Jak doporučujeme tuto situaci řešit?


Podle našeho názoru není nutné za každou cenu si nechat zpracovat audit. Často postačí rady zkušené účetní firmy.


Závěrka a daně

A důležité je u těchto subjektů propojení účetní závěrky – často zpracované nikoliv v plném rozsahu (opět podle ustanovení Zákona o účetnictví) na daň z příjmů právnických osob. Obecně platí pro tyto subjekty několik výjimek i pro vedení účetnictví jako takového.

Nejvíce chyb se objevuje v daních.

2 thoughts on “Bytové družstvo a audit

 1. Anna Ku?íková

  P?kný den,
  mám dojem že v našem bytovém družstvu není n?co v po?ádku..na vyžadání jsem ú?etní knihu nedostala,ani výpis z ú?tu družstva…prosím jak mám postupovat dále? cht?la bych audit družstva. d?kuji za odpov?? A.ku?íková

  Reply
 2. jan.ambrož

  K Vašemu dotazu m?žeme konstatovat, že jde o problém právní, jak se dodržují stanovy družstva apod., tj. jak jsou ?lenové informováni o hospoda?ení. Z ú?etnictví se samoz?ejm? relevantní informace dozvíte, není složité, ani nebude pot?eba audit… Jen ty údaje získat…

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.