Časové odpisy a daně

By | 6 května, 2014

Opravdu existují další daňové odpisy?

Typy daňových odpisů

Jednoduchý dotaz zní:

  • Uvedli jste, že si můžeme vybrat mezi rovnoměrnými a zrychlenými odpisy, nezapomněli jste na časové odpisy?

🙂

Odpověď byla správná, v běžné praxi si vybíráme mezi těmito odpisy, je jen na poplatníkovi, které si zvolí.

Časové odpisy

Jiné, tzv. časové odpisy, si nevybíráme…


Pokud si například pořídíme nehmotný majetek, doba odpisování je dána smlouvou nebo pro konkrétní takový majetek ji stanoví § 32a ZDP.

Nejčastěji se jedná o software, který se odpisuje 36 kalendářních měsíců.


Účetnictví vs. daně

Připomínáme, že časové odpisy lze uplatnit až od měsíce následujícího po pořízení. Vzniká často rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, i když je malý.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.