Časové rozlišení drobného majetku

By | 28 května, 2015

Není v článku chyba?

Drobný majetek

V jednom z nedávno publikovaných článků bylo uvedeno, že dlouhodobý drobný majetek nemusí být odpisován?

ANO

Nejedná se o chybu, správně byl uveden odkaz na Český účetní standard č. 017.


Akciová společnost pořídila v roce 2014 „velký rozsah drobného hmotného majetku“. Uvedení do užívání v roce 2015 se účtuje z účtu 381.


🙂

Daň z příjmů musí v tomto bodě respektovat postupy podle účetních pravidel.

To znamená, že částky účtovávané z účtu 381 jsou daňově účinné.

Směrnice

Aby nedošlo k nedorozumění pří diskuzi s auditorem nebo daňovou kontrolou, použitou metodiku je třeba popsat ve směrnici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.