Časový test pro osvobození nemovitostí u DPH

By | 12 prosince, 2013

Zůstává zachován časový test pro osvobození?

Převod nemovitostí a DPH

Takový převod může a nemusí podléhat dani z přidané hodnoty, jinými slovy, jedná se o plnění:

  • osvobozené od daně,

nebo

  • zdanitelné plnění.

Časový test

Pro osvobození platí v DPH pětiletý časový test.

Opravdu existuje varianta, že se plátce může tohoto osvobození vzdát.

A novela zákona o DPH, resp. Zákonné opatření, toto pravidlo zachovalo.


Firma Nemovitosti prodává výrobní halu, protože proběhly masivní investice, u kterých bylo nárokováno DPH na vstupu, byla zvolena varianta zdanitelného plnění, i když mohl být prodej osvobozen od daně z přidané hodnoty.


Proto není nutné krátit původní správné nároky na odpočet DPH, provádět tzv. úpravu odpočtu. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.