Category Archives: A Novely 2022 a 2023

Co vše nabízíme ve VIDEO Daňové přednášce

Navazujeme informace k připraveným VIDEO přednáškám: k účetní uzávěrce a závěrce, a daním. 🙂 Daň z příjmů Nejdůležitější novinkou, která se uplatní retroaktivně, je varianta mimořádných odpisů. Pro fyzické osoby je zásadní rozšíření okruhu poplatníků, kteří mohou využít paušální daň. Daň z přidané hodnoty Zde je výběr „TOP“ novinek jednoznačný: nový dvojnásobný limit pro registraci nebo její zrušení, který… Read More »

VIDEO Daňová přednáška

Dnes vám nabízíme další vzorové VIDEO, které navazuje na VIDEO přednášku k Účetní uzávěrce a závěrce. 🙂 Daně 2022 Přednáška obsahuje podrobný návod, jak nejlépe spojit účetnictví a daně, jak optimalizovat daň z příjmů. Daně 2023 Také vás informujeme o všech daňových novinkách, například retroaktivních pro daň z příjmů (mimořádné odpisy), nové paušální dani, zvýšeném limitu pro povinnou… Read More »

Předvánoční dárek: EET…

ANO 🙂 , definitivně skončí v propadlišti dějin pokus agenta a dalších spojený s udavačskými weby (lhal, když tvrdil, že je nechtěl zavést…, nesmyslnou účtenkovou loterií (sami přiznali omyl a zrušili ji…) . Ekonomická ztráta, vzhledem k obrovským režijním nákladům…, nesmyslné pokuty drobným podnikatelům za formální pochybení… Další údaje o ekonomické újmě “státní kasy”, tj. náš všech, naleznete… Read More »

Od kdy platí nový limit u DPH?

Odpovídáme krátce na opakující se dotazy. Náš čtenář si přečetl informační sdělení Finanční správy a zjišťuje, jak to přesně je s částkou 2 000 000 Kč, „nový“ obrat pro účely: Povinné registrace, ale také Zrušení registrace Dotaz je jasný: Může si příští rok zrušit plátce registraci, bude-li jeho obrat vyšší než 1 000 000 Kč. Přechodná ustanovení V novelách zákonů je… Read More »

Korekce u přenosu daňové povinnosti

Nejedná se o žádnou převratnou novinku, nicméně ke změnám u „tuzemského reverse charge“ letošním roce došlo. Týká se to vazeb na úpravy celních sazebníků od 1. ledna 2022, na které reagovala Finanční správa se zpožděním až v srpnu. 🙃 O co se jedná? Celá problematika je důkladně sepsána v aktualizované: Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové… Read More »

Jednodušší daně pro Fyzické osoby

Doplňujeme informaci k projednávané novele zákona o daních z příjmů, která se týká výrazného rozšíření možnosti přejít v příštím roce na paušální daň. 🙂 „Jedna daň“ Připomeňme si, že zaplacením jedné částky poplatník daně z příjmů vypořádá všechny své povinnosti, nejen k této dani, ale také současně k sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Nemusí následně podávat žádné daňové přiznání a ani přehledy… Read More »

Optimalizace v r. 2022 a mimořádné odpisy

Po přečtení včerejšího článku se vám může zdát být zcela jasné, že se vždy vyplatí zvolit si tuto nabídku Finanční správy a pro letošní rok si automaticky u nově pořízeného hmotného majetku označit v modulu parametr „mimořádné odpisy“. ANO i NE… Nezapomeňte na základní podmínku, tento časový odpis je možné zahájit až „…počínaje následujícím měsícem…“, a… Read More »

Co jsou to mimořádné odpisy a jak se počítají?

Hovoříme samozřejmě pouze o odpisech daňových, těch, které stanoví zákon o daních z příjmů. Známe odpisy: rovnoměrné nebo zrychlené, případně časové – a mezi ně patří právě odpisy mimořádné. 12/24 kalendářních měsíců Taková je doba odpisování uvedená v § 30a ZDP, a to pro hmotný majetek zařazený: v I. odpisové skupině (12 M místo tří let), a… Read More »

Daňové novinky pro letošní rok

V minulých letech jsme si zvykli na to, že se daňové zákony schvalovali na poslední chvíli, nyní je pravděpodobné, že novela zákona o daních z příjmů bude přijata včas. 🙂 2022/2023 Jedná se o změny pro příští rok, ale také některé, velmi významné, ovlivní i aktuální zdaňovací (účetní) období. Proto vás tento týden budeme o těch nejdůležitějších… Read More »