Category Archives: Bureš Agent…

Křehké Kristovy roky demokracie v Česku

Slavíte, nepatříte-li k příznivcům agenta Bureše a dalších prominentů bývalého režimu, výročí návratu demokracie do České republiky. Jak dlouhá je to doba? Záleží na každém z nás, jak vnímá posledních více než třicet let, porovnává je s předchozím čtyřicetiletým marastem. 33 let je hodně i málo Podařilo se, přestože nebyla oficiálně zrušena KSČ, získat pro demokratické strany většinu… Read More »

Pomoc Ukrajině a daně

Na toto téma jsme uveřejnili již několik článků a aktuálně si doplníme, že na KOV KDP se v září probíraly navazující složitější témata: Daň z příjmů a DPH, č. 595/18.05.22 Daň z příjmů, č. 598/22.06.22 Některé otázky týkající se daňových aspektů poskytování ubytování ukrajinskému zaměstnanci a jeho rodinnému příslušníkovi ve zdaňovacím období roku 2022 Výsledek? Druhý příspěvek… Read More »

Poloválečný stav a daně

Ruský bezprecedentní útok s sebou přináší nejen obrovské lidské ztráty 🙃, má vliv na další oblasti a nejen na napadenou a s velkým nasazením se bránící Ukrajinu – která statečně bojuje i za nás, za Evropu… 🙂 Pozice Česka Naštěstí poslední parlamentní volby vedly ke změně vlády. Raději si nebudeme domýšlet, co by (ne)činila vláda pod vedením… Read More »

Díky za nové vedení Ministerstva financí

Zázraky se dějí, vskutku se za několik měsíců projevilo tolik očekávané a ministerstvo financí funguje! 🙂 Každý, kdo se pohybuje v daních, potvrzuje, jakou úlevou je, že resort už neovládá spolek STOKA, jmenovitě pan B. a paní S., neboť se soustředili na zahlazování kauz pana Agenta, mediální propagaci… Aktivity MF Informujeme, že se mimo jiné připravuje… Read More »

DANĚ a pomoc Ukrajině

Zatím se zdá, že přes snahu agenta Bureše a jeho nohsledů 🙃, dezinformační kampaň ruského agresora neslaví úspěchy. 🙂 Daňové otazníky Ne vše je v oblasti daní dotaženo, což potvrzují diskutované, dosud neuzavřené příspěvky z červnového KOV KDP: Daň z příjmů a DPH 595/18.05.22 Některé otázky týkající se daňových aspektů situace související s pomocí Ukrajině v souvislosti… Read More »

Smutná ÉRA paní Schillerové…

Česko se díky ruské agresi ocitlo ve svízelné ekonomické situaci. Bohužel se na tom podepsaly stovky miliard vyhozených z okna (správně: ze státního rozpočtu, našich peněženek) agentem a jeho nohsledy… „Řízení státu“… Nyní se mimo jiné potvrdilo, že nedodržovali žádná pravidla, ani „v daních“. Konkrétně jde o opatření v oblasti DPH v loňském roce, což potvrdilo přezkumné řízení.… Read More »

Ruská agrese a Daně

Žádný autor nepíše rád články s takovým titulkem… 🙃 Realita je však taková, že Rusko se neštítí ničeho, a tak jsme svědky v přímém přenosu válečného tažení zločineckého státu. 🙃 Vše se vším souvisí… Má-li válka přímé důsledky na „Vaše daně“, poskytujete-li pomoc ukrajinskému lidu, sledujte opatření vlády, která vám nabízí pomocnou ruku: Dary sníží Vaší daňovou… Read More »

Premiér a daně…

Před dvěma týdny jsme uveřejnili článek vysvětlující jednoduchou formou, jak je to „s optimalizací“ prováděnou panem AB… 🙃 Daňové zákony Mají platit pro všechny, a tak doplňujeme velmi krátký výklad s odkazem na původní text. „…fiktivní faktury za reklamu…“ Zákon o daních z příjmů (ZDP): § 23/7, § 24/1… Zákon o dani z přidané hodnoty (ZDPH): § 73…… Read More »

Naše „české“ peníze (a daně) a černých 400 000 000 Kč

Na Blogu se zabýváme daněmi, radíme Vám mimo jiné, jak lze v souladu se zákony ušetřit na dani. Odrazujeme Vás od nekalých operací, viz například článek „Čapí hnízdo a 200 000 000 Kč je jen špička ledovce…“, fiktivních faktur za reklamu, na což upozornila německá Finanční správa, což „někam zapadlo“, neboť je známo, kdo v té době ovládal resort… Read More »

Podnikání v režii spolku STOKA?

O specifickém způsobu podnikání vedoucích představitelů „Hnutí ANO“, nejde jen o rodinný klan jejich šéfa, koluje mnoho pověr. Korupce? Není divu, že se o metody spolku STOKA zajímá Národní centrála proti organizovanému zločinu. Ukazuje se, že si zprivatizovali státní sféru a jejich konání je v příkrém rozporu s populistickými vizemi deklarovanými při vzniku. 🙃 Dotace? Nejvíce se… Read More »