Archiv kategorie: Akcie

Protiplnění pro akcionáře

Vytvořil | 3 března, 2022

Mnoho větších firem se snaží „vyvlastnit“ menšinové akcionáře. Odpovídáme proto na opakující se dotazy. Tyto procesy provází mnoho právních sporů, což není předmětem našeho Blogu. Zdanění u Fyzické osoby? Protože se nejedná o klasický úplatný převod akcií, řeší se, jak se tento „přechod“ má posuzovat pro daně z příjmů. PLUS Jsou zachovány pro osvobození od daně… Zobrazit více »

Fyzická osoba a podmínky pro osvobození prodeje akcií

Vytvořil | 7 dubna, 2020

Plníme slib 🙂 a odpovídáme na druhou část dotazu z minulého týdne. Časové testy Pro testování, jestli je či není nutné zdanit prodej akcií fyzickou osobou v rámci § 10 ZDP – ostatní příjmy, postupujeme u časových testů podle § 4 – viz několik našich článků v příslušné kategorii. Limit 100 000 Kč Otázkou je jiné kritérium, a to:… Zobrazit více »

Fyzická osoba a prodej akcií

Vytvořil | 2 dubna, 2020

Mnoho fyzických osob má příjmy z prodeje cenných papírů, akcií, nikoliv z podnikání – jsou klasifikovány podle § 10 ZDP jako ostatní příjmy. Evidence akcií Takový poplatník nemá „daňovou evidenci“, nevede účetnictví, proto je zcela legitimní aktuální dotaz, jak akcie evidovat. „Může fyzická osoba použít přiměřeně účetní postupy, „pro zásoby“, tj. metodu FIFO nebo průměrnou cenu?“ Řešení… Zobrazit více »

Zdanění akcií a dědictví

Vytvořil | 15 května, 2019

Jak se daní nebo nedaní prodej akcií – jsou-li osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob – jsme již několikrát řešili. 🙂 Časové testy aj. Pro běžné poplatníky fyzické osoby platí dvě varianty osvobození od daně: Částka 100 000 Kč v jednom zdaňovacím období podle § 4/1/w ZDP. Doba vlastnictví – tj. tři roky od nabytí bez ohledu… Zobrazit více »

Dědictví a akcie (2)

Vytvořil | 14 září, 2018

Navazujeme na včerejší článek a krátce si vysvětlíme, jak má postupovat fyzická osoba, prodává-li akcie, které nejsou osvobozeny od daně z příjmů FO. Daňovou povinnost můžete optimalizovat! 🙂 Akcie nabyté v dědictví Platí následující pravidlo: Nejsou-li splněny podmínky pro osvobození od daně, použije prodávající „pořizovací cenu“ uvedenou v dědickém řízení a příjmy zdaní v § 10 Ostatní… Zobrazit více »

Dědictví a akcie (1)

Vytvořil | 13 září, 2018

Reagujeme na dotaz na BLOGu týkající se zdanění prodeje akcií, které fyzická osoba zdědila. Jak má fyzická osoba při prodeji stanovit pořizovací cenu a jaké platí časové testy? Osvobození od daně Nabytí akcií dědictvím je osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob, a to podle ustanovení § 4a/písm. a) zákona o daních z příjmů. Prodej akcií… Zobrazit více »

Prodej akcií v roce 2017

Vytvořil | 20 února, 2018

Jedním z důvodů, proč například mnoho poplatníků, kteří mají „jen“ příjmy ze zaměstnání, musí podat daňové přiznání za rok 2017, je skutečnost, že realizovali jednorázový tzv. ostatní příjem. § 10 ZDP Jedná se o dílčí daňový základ, který „zbývá“, jestliže nemůžeme příjem zařadit do §§ 6 až 9 ZDP. Prodej cenných papírů Podmínky pro osvobození od… Zobrazit více »