Category Archives: Brexit a Daně

DPH a přechodné období BREXITu

Pokud máte obchodní vztahy s Velkou Británií, určitě řešíte, jak je to s daní z přidané hodnoty. K tomuto tématu jsme již uveřejnili článek s odkazem na publikované názory Finanční správy. Nové INFO K dispozici je aktuální Informace k vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska po konci přechodného období.… Read More »

BREXIT a DPH z Velké Británie

Průběžně se dolaďují problémy související s Brexitem v oblasti daně z přidané hodnoty, viz naše předchozí články. Vracení DPH z Velké Británie S tím souvisí též možnost získat zpět daň z přidané hodnoty. Termín 31. 3. 2021 se blíží…! 🙃 INFO Finanční správy Citujeme z aktuální Informace: “Finanční správa upozorňuje plátce daně z přidané hodnoty, kteří… Read More »

Koordinační výbor: BREXIT aj.

Uvádíme krátkou informaci, co bylo nového projednáno na KOV  Komory daňových poradců v červnu. Co bylo v červnu projednáno? „S rozporem uzavřeno“ Daň z příjmů/544/15.05.19 Některé daňové dopady Brexitu Daň z příjmů/551/20.11.19 Nejasné otázky daně z příjmů právnických osob u účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví Daň z příjmů/558B/29.01.20 Osvobození příjmů z převodu podílu, určení poměru osvobozených a neosvobozených příjmů… Read More »

Daně a BREXIT

Velká Británie opustila oficiálně Evropskou unii, proto se nabízí otázka, jak je to s daněmi? Daň z příjmů Výše uvedená skutečnost nemá vliv na uzavřenou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění. Další pravidla, u kterých se zákon o daních z příjmů dovolává EU, „zatím“ platí. 🙂 Daň z přidané hodnoty Aktuálně se řeší, jestli se „něco“ změnilo pro DPH, přeshraniční plnění… Read More »