Archiv kategorií: ZZ_Daň z nabytí nem. věci

Daň z nabytí skutečně neexistuje…

Stále se objevují nejasnosti, jak je to s daní z nabytí nemovitých věcí. Odpověď je ale jasná: “Už neexistuje…” 🙂 INFO Finanční správy Jak se vypořádat s již zaplacenou daní, jak ji získat zpět? Postup naleznete ve sdělení Finanční správy! 🙂 Citujeme část textu: “…Poplatníkům, kteří v uvedených případech daň uhradili a kterým vznikne v souvislosti se… Zobrazit více »

JAK je to se zrušenou daní z nabytí?

Očekává se, že legislativní proces bude do konce srpna ukončen, proto na aktuální dotaz odpovídáme optimisticky: ANO, tato daň se Vás již netýká („nebude týkat…“). 🙂 Co má platit? Uvádíme základní pravidla podle návrhu: Tato daň se zruší pro všechny převody, u kterých byl návrh na vklad povolen v prosinci 2019 a v následujících měsících! 🙂 Naše RADA Doplňme… Zobrazit více »

Máme nebo nemáme nyní zaplatit daň z převodu?

Reagujeme na aktuální dotaz a článek z minulého týdne. Zrušení této daně Jak dopadne novela zákona, kdy bude schválena, to se skutečně neví, neboť bude projednávána ve standardním legislativním procesu. Nová koupě a daň Pokud někdo nyní pořídil nemovitou věc, má ze zákona povinnost hradit 4% daň z nabytí nemovitých věcí. Čínská chřipka a odklad Jedním z opatření… Zobrazit více »

Placení daně z nabytí nemovitých věcí

Máme pro vás dobrou zprávu 🙂 – Čínská chřipka způsobila, že se agentova vláda několikrát chlubí opatřeními, která byla dříve navrhnuta opozicí a odmítnuta… 🙃 Návrh na zrušení této daně Vzorovým příkladem budiž návrh novely zákona, kterým by se měla zrušit daň z nabytí nemovitých věcí. Projde tento návrh? Autor tipuje, že bude schválen, ale samozřejmě může… Zobrazit více »

Novela daně z nabytí nemovitých věcí

Od pátku, tj. od 1. listopadu 2019 se rozšiřuje okruh osvobození od této daně v § 7. 🙂 O co se jedná? Jde o první úplatné nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce v rodinném domě, která nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, vzniklý na základě stavební úpravy… Zobrazit více »

Pořizovací (vstupní) cena a daň z nabytí

Jedná se o velmi citlivé daňové téma, ve hře jsou u vyšších kupních cen nemovitostí i velké částky. Daň z nabytí nemovitých věcí je: jednorázovým daňovým nákladem/výdajem, je-li zaplacena nebo patří do pořizovací ceny, pro ZDP vstupní ceny podle 29/1? Odborné diskuse Informovali jsme Vás v několika článcích o těchto diskusích a též o Koordinačním výboru KDP… Zobrazit více »

PO pořizovací cena a Daň z nabytí (1)

Titulek si musíme upravit, jde o poplatníky daně z příjmů, kteří jsou účetní jednotkou – což se týká i malé skupiny podnikajících fyzických osob. Na toto téma jsme již uveřejnili nedávno článek, ve kterém jsme zdůraznili, že: podle účetních předpisů patří daň z nabytí nemovitých věcí do pořizovací ceny, a zákon o daních z příjmů respektuje v tomto případě… Zobrazit více »

Daň z nabytí a pořizovací cena

Nekonečný příběh, jestli je při pořízení nemovitostí kupujícím povinně hrazená daň z nabytí nemovitých věcí, součástí pořizovací (vstupní) ceny nebo jednorázovým daňovým nákladem, pokračuje… Koordinační výbor KDP Toto téma je zevrubně popsáno v zářijovém Koordinačním výboru KDP, ale „rozhodnutí“ – resp. názor daňové správy zatím není k dispozici, a tak si musíme počkat. Co platí? Předkladatelé správně dovodili,… Zobrazit více »

Fyzická osoba a jiné daně

Jak vyplývá z Vašich dotazů, také fyzické osoby, které nepodnikají, mohou mít „daňové“ problémy, resp. různé nejasnosti. 🙃 Uvádíme několik příkladů z poslední doby. Ostatní příjmy (Zákon o daních z příjmů) Máte-li jakékoliv skutečně různé příjmy, vždy si ověřte, jestli (ne)podléhají dani z příjmů. Viz nedávný dotaz. Daň darovací (a dědická) byla zrušena! Ne všechny příjmy zařazené do §… Zobrazit více »