Category Archives: Závazky dodanění

Dodanění závazků u fyzických osob

Řešíme komplikovanou, především však nepříjemnou povinnost poplatníků daně z příjmů týkající se „dodanění“ starých neuhrazených závazků, které jsou po splatnosti více jak 30 kalendářních měsíců. 🙃 FO výdaje prokazuje, ale neúčtuje Předmětem dotazu je, zda se výše uvedená povinnost týká fyzických osob. ANO🙃 Bohužel musíme postupovat podle § 23/3/a/11, ze kterého citujeme příslušná ustanovení pro tyto… Read More »

Zvýšení daně kvůli starým závazkům

Pro tazatele, viz dotaz na BLOGu, jsme již uvedli krátkou nepříjemnou odpověď. 🙃 Zákon je jasný… Podle ustanovení § 23/3/a/11 zákona o daních z příjmů je zcela jednoznačné, že: Dlužník musí zvýšit základ daně o částku celého neuhrazeného dluhu, pokud se k němu váže dříve uplatněný daňový náklad. Je-li závazek po splatnosti více jak 30 kalendářních měsíců.… Read More »

Staré závazky zvyšují daňovou povinnost?

Reagujeme na opakující se dotazy… ANO, jsou-li v účetnictví evidovány k rozvahovému dani – třeba k 31. 12. 2017 – závazky po splatnosti více jak 30 kalendářních měsíců, zvýší se základ daně z příjmů. 🙃 Pravidla ZDP O této nepříjemné skutečnosti jsme Vás již několikrát informovali. Postupuje se podle § 23/3/a/11. Jde samozřejmě o závazky, které byly dříve využity… Read More »

Uzávěrkové operace a odpis závazku

Na jednoduchý dotaz na BLOGu jsme připravili jasnou a krátkou odpověď. 🙂 Dotaz Evidujeme historickou půjčku, ale podle právníků tento závazek již zanikl. Jak máme odúčtovat půjčku – řešíme pro auditora „poslední“ uzávěrkové operace. Řešení Zásadní jsou následující tři oblasti. Právo Je v gesci právníků, předpokládáme, že závazek skutečně zanikl. Účetnictví Účetní operace je jasná: z pasiv… Read More »

Dodanění závazků a saldokonto

Testuje se splatnost 36 kalendářních měsíců… Právní stav V článku Dodanění závazků jsme připomínali nemilou povinnost zvýšit základ daně o „staré“ nezaplacené závazky. K dispozici musí být odpovídající podklady, smlouvy, objednávky a faktury… Saldokonto V účetnictví nalezneme základní informace v saldokontu. 🙂 Ne vždy je však „dodanění“ nutné. Dodavateli stavebních prací dluží účetní jednotka částku 400 000 Kč. Jde o… Read More »