Category Archives: Daň jako DAN N

Silniční daň (a manželé)

Může být silniční daň uznána? Daňový náklad Samozřejmě je silniční daň výdajem na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. 🙂 Výhodou je, že není podmínkou zaplacení. Účtujete-li, stačí ji jen zaúčtovat… Existují však výjimky, jak to je v dani z příjmů obvyklé… Manželé Pokud oba manželé podnikají, pak je situace složitější – resp. při přenosu daňové povinnosti… Read More »

Daň z přidané hodnoty je daňovým nákladem!

Doplňujeme informace k předchozímu článku. Daňové náklady Co je či není daňovým nákladem lze v zásadě odvodit z ustanovení Zákona o daních z příjmů („ZDP“). Zjednodušeně můžeme konstatovat, že položky uvedené: v § 24 jsou daňové, v § 25 jsou nedaňové. Toto tvrzení je pravdivé jen zčásti. U některých titulů je situace komplikovanější. 🙂 Vraťme se však k dani… Read More »

Daň z přidané hodnoty jako daňový náklad?

Může být neuplatněné DPH daňovým nákladem? ZDP a DPH V připravované knize Daň z příjmů a účetnictví rozebíráme konkrétní případy, kdy „daň“ (ne)může být daňovým nákladem. 🙂 Nejedná se jen o daň z přidané hodnoty, ale také silniční daň, daň z nemovitostí a daň z převodu nemovitostí. ZDP Zákon o daních z příjmů v několika málo případech „komunikuje“ se zákonem o dani… Read More »