Category Archives: Kritéria DAN N

Členské příspěvky a Daně (1)

Odpovídáme na aktuální dotaz, jak je to s uznáváním členských příspěvků, máme na mysli hrazené některé zájmové organizaci (sdružující stavaře, pekaře atd.), když existuje v zákoně o daních z příjmů „zvláštní ustanovení“ v § 24/2/d ZDP. 🙃 Daňový náklad? ANO, ale jsou zde uvedeny doplňující podmínky: „…členství je nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti…“. A překvapivě… Read More »

Lze uznat členské příspěvky jako daňový náklad?

Otázka by se mohla zdát každému jako zbytečná, protože by neměl žádný podnikatelský subjekt zbytečně vynakládat finanční prostředky, resp. „utrácí“ se účelně s jasným cílem, aby se v podnikání dařilo… 🙂 ALE… (1) V zákoně o daních z příjmů je však uvedeno omezení v § 23/2/d, proto je aktuální dotaz zcela na místě. Zrekapitulujeme si, že se v této konkrétní… Read More »

Náklady na lékařské prohlídky

Reagujeme na aktuální dotaz, který se týká případů, kdy zaměstnavatel hradí budoucím zaměstnancům náklady na lékařské prohlídky. Řešíme, jestli: Je možné tyto položky uznat jako daňový náklad (vznikly před dnem nástupu do zaměstnání)? Zda jde o příjem osvobozený od daně u zaměstnanců? Teorie Zákon pamatuje na obdobné situace v obecné rovině v § 24/2/j/2, a v Pokynu… Read More »

Kritéria pro daňové náklady

Jsou upravena v Zákoně o daních z příjmů Účetnictví a daně Probíhá proces účetní uzávěrky a provádí se současně odhady daňové povinnosti. Jednou ze základních oblastí je řešení otázky, co je a není daňovým nákladem. Odpověď bychom měli nalézt v Zákoně o daních z příjmů, někdy je příjemná, jindy nás rozladí, když zjistíme, že vynaložené nemalé výdaje… Read More »

Dodatečné náklady

Lze dodatečně uznat staré faktury? Zdaňovací období Pro daně platí přísná kritéria uznávání daňových nákladů, jedním z nich je tzv. časová souvislost. Proto v účetním (zdaňovacím) období – třeba kalendářním roce 2014 – nemůžeme uznat faktury, které se týkají předchozích let. Existuje pouze institut dohadných položek pasivních. Pokud máme například v účetnictví na účtu 389… Read More »

Finanční omezení daňových nákladů

Na přednáškách se opakoval dotaz, jestli existuje finanční stropy pro náklady. Daňové vs. Nedaňové náklady Jedná se o oblíbené téma daňových kontrol. 🙂 Jaká platí kritéria pro uznávání daňový nákladů? Nejsou tak složitá, je-li náklad alokován do správného zdaňovacího období a souvisí-li věcně „s podnikáním“: „…jde o uznaný „daňový náklad“ – podle ZDP „…výdaj na… Read More »