Category Archives: Reklama

Drobné vánoční dárky a daně

Před vánočními svátky se mimo jiné řeší, jak je to s daní z příjmů a daní z přidané hodnoty u drobných dárků pro klienty. 🙂 Odpovídáme také krátce na aktuální dotaz. Daň z příjmů Aby se jednalo o daňový náklad – nikoliv nedaňovou „reprezentaci“, musí být splněny podmínky § 25/1/t ZDP – jedná se zejména o: Typ dárku, má to… Read More »

Můžeme si uznat náklady na propagaci firmy?

A jak je to s nárokem na odpočet daně u těchto přijatých plnění? Prezentace nebo Reprezentace? Zákon o daních z příjmů zakazuje uplatnit daňové náklady u Reprezentace, kterou se rozumí: „zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary“. Slůvko „zejména“ je velmi důležité, protože reprezentace jako taková může mít různou povahu. Prezentace firmy, jejich produktů, by měla… Read More »

Jaké jsou rozdíly u nákladů na reklamu z pohledu zákonů o DPH a zákona o daních z příjmů?

Dotaz míří do černého, skutečně nejsou obě zákonné normy sjednoceny a zákon o dani z přidané hodnoty je benevolentnější. Pravidla ZDP Zákon o daních z příjmů výslovně zakazuje uznání daňových nákladů u reprezentace, kterou se rozumí zejména pohoštění, občerstvení a dárky. Pojem reklama je určitě širší, proto u běžné reklamy, ať už tiskové, televizní apod. nemáme… Read More »

Reklamní předměty jako daňový náklad?

Blíží se vánoční svátky a dámy mají určitě dárky nakoupeny nebo mají promyšleno, co svým blízkým darují. Dobrým obchodním partnerům se také rozdávají reklamní dárky, ale jak máme o nich účtovat a zdaníme je? Pojmy jako Reklama nebo Propagace, Sponzoring, se různě zaměňují a náklady na takové akce jsou oprávněně pod drobnohledem kontrol Finančních úřadů.… Read More »