Category Archives: Reprezentace

(NE)daňové reklamní předměty

Na konci kalendářního roku je běžné, že firmy rozdávají různé drobné dárky (reklamní předměty) svým zákazníkům, obchodním partnerům. 🙂 Jaký je daňový režim, jaké je správné účtování? Tak zní aktuální dotaz na BLOGu. Odpověď si rozdělíme na tři části. Daň z příjmů (1) V dotaze je správná zmínka na jednotkovou cenu reklamního předmětu, kterou je pro uznání… Read More »

Mohou být někdy náklady na reprezentaci daňovými?

Zákon o daních z příjmů je zakazuje uplatnit jako daňově účinné, ale…!? Daňové náklady Pokud řešíte konkrétní položky, jestli jsou nebo nejsou daňovými náklady, nahlédněte do Zákona o daních z příjmů („ZDP“). 🙂 Velmi pragmatický postup je následující: v § 24 ZDP jsou daňové náklady, a v § 25 nedaňové. Asi tušíte, že to tak jednoduché… Read More »

Můžeme si uznat náklady na propagaci firmy?

A jak je to s nárokem na odpočet daně u těchto přijatých plnění? Prezentace nebo Reprezentace? Zákon o daních z příjmů zakazuje uplatnit daňové náklady u Reprezentace, kterou se rozumí: „zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary“. Slůvko „zejména“ je velmi důležité, protože reprezentace jako taková může mít různou povahu. Prezentace firmy, jejich produktů, by měla… Read More »

Nedaňové náklady na večírek a přefakturace nákladů?

Navazujeme na předchozí dotaz a rádi bychom se ujistili, že lze část nákladů přefakturovat našemu obchodnímu partnerovi a tím snížit nedaňové náklady. 🙂 Máte pravdu. Jestliže přeúčtujete část nákladů třetí straně, výše původních nedaňových nákladů se vám sníží. „Přefakturace“ V dotaze jste použili výraz „přefakturace“. Doporučujeme rozlišovat následující pojmy: pro účely DPH je zavedený pojem „přefakturace… Read More »

Večírek a daňový náklad?

Organizujeme firemní vánoční večírek pro naše zaměstnance. Můžeme některé položky uplatnit jako daňový náklad? Na otázku, co je nebo není daňově uznaným výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, hledáme odpověď v Zákoně o daních z příjmů, zejména v paragrafech 24 a 25. Vždy je nutné posuzovat konkrétní situace. Dotaz pokračuje výčtem předpokládaných položek, které budou… Read More »