Category Archives: Škoda

Živelní pohromy a daně

Ničivá vichřice Herwart, nejhorší za posledních deset let, napáchala mnoho škod. 🙃 Přesto máme pro Vás alespoň jednu dobrou zprávu – způsobené škody jsou daňovým nákladem. 🙂 Živelní pohroma Podle platného znění zákona o daních z příjmů, ustanovení § 24/2/l se zohlední živelní pohromy. Pravidla ZDP se naštěstí nezměnila. To znamená, že není důležité, jestli majetek… Read More »

Škoda a daně

Jak máme správně zaúčtovat opravu auta a škodní událost? Škoda v daních Úvodem je třeba zdůraznit, že oprava auta, aby dále bylo provozuschopné, není pro daně škodou. 🙂 To znamená, že nemusíme pro uznání daňových nákladů například testovat výši náhrady za škodu s náklady na opravu. Náhrada od pojišťovny Většinou jsou auta pojištěna a máme nárok na… Read More »

Škoda jako daňový náklad

Je uznána, i když je náhrada od pojišťovny nižší? „Daňová“ škoda (1) ZDP přísně podle § 25/1/n posuzuje uznání škody: jen do výše příjmů… Oprava auta Bohužel se stává docela běžně, že dojde k havárii a pojišťovna uhradí méně, než činí hodnota opravy auta (min. o spoluúčast). „Daňová“ škoda (2) V takovém případě ale nejde o škodu… Read More »

Povodně a daně

Využijte všech daňových výhod souvisejících s touto živelní pohromou! Daňové náklady aj. Již jsme vás několikrát informovali o podmínkách uznávání daňových nákladů, dojde-li k takové nepříjemné újmě. Správa daní A též jsme přinesli odkazy na další možnosti daňových úlev, které nabízí daňová správa. Nepodceňujte povinnosti doložení škod, abyste mohli úlevy na daních využít. Pokud by se… Read More »

Jak máme zaúčtovat náhradu škody od pojišťovny?

Na podzim došlo ke krádeži v naší podnikové prodejně. Zcizeno bylo zboží za 120 000 Kč a řízení s pojišťovnou stále nebylo ukončeno. Jak máme o škodě účtovat? Předpokládáme, že o zcizeném majetku již bylo účtováno běžným způsobem, na účet 549. A jak je uvedeno v dotaze, zbývá jen proúčtovat pohledávku za pojišťovnou. 🙃 Jednání o… Read More »