Category Archives: Úroky

Úroky z půjčky

Od fyzické osoby musí být uhrazeny! Daňový náklad Zákon o daních z příjmů si stanoví různá kritéria – podmínky pro uznání daňových nákladů, zejména v §§ 24 a 25. 🙃 V některých případech musí být „náklad“ uhrazen. U úroků se nejedná jen o úroky z prodlení (sankce). Pokud má SRO půjčené finanční prostředky od fyzické osoby, „která neúčtuje“.… Read More »

Směrnice a účetnictví

Jsou skutečně směrnice tak důležité? Účetní principy Jsou popsány zejména v zákoně o účetnictví a do praxe je každá účetní jednotka promítá prostřednictvím „svého“ účtování, metodami, které jsou popsány ve vnitropodnikových směrnicích. 🙂 Směrnice si zpracujte jen stručné a pouze pro ty oblasti, které ve vaší firmě využíváte. 🙃 Na druhé straně musíme na výše položenou… Read More »

Patří úroky do pořizovací ceny?

Úroky jsou běžně považovány za daňový náklad, ale pochyby má jeden z podnikatelů, který vede daňovou evidenci. Od své účetní se dozvěděl, že všechny související náklady vynaložené při výstavbě nové podnikové prodejny musí zařadit do pořizovací ceny a do nákladů se promítnou až prostřednictvím daňových odpisů. Je úvaha paní účetní správná? Pokusíme se odpověď dohledat… Read More »