Category Archives: OdčPoložka Dar

„Daňová“ pomoc Ukrajině

Česká republika se snaží maximálně pomoci Ukrajině, a to je dobře 🙂  – navzdory škarohlídům a jiným (viz poslanci Babišova spolku STOKA 🙃 aj.). Nový zákon Ve Sbírce byl již publikován speciální zákon (č. 128), příznačně nazvaný o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.… Read More »

Zvýšení limitu pro dary platí zpětně!

Díky čínské chřipce se podařilo několik pozitivní daňových změn… Nemůžeme se ale radovat, jde o “Pyrrhovo vítězství…”. 🙃 Odčitatelná položka DAR Novelu zákona o daních z příjmů, z ledna 2021 (!) si ocitujeme: 1. V § 15 odst. 1 se na konci věty třetí nahrazuje tečka středníkem, za který se vkládá text „to neplatí pro zdaňovací období… Read More »

DARY snižují Daň

ANO: Varianta uplatnění „odpočtu“ u darů platí jak pro poplatníky daně z příjmů fyzických, tak právnických osob. 🙂 Fyzické osoby Dodrží-li podmínky ustanovení § 15/1 zákona o daních z příjmů, odečtou si dar (bezúplatné plnění) jako tzv. nezdanitelnou část základu daně. Maximálně lze odečíst 15 % ze základu daně. V tiskopise daňového přiznání DPFO máte k dispozici pro… Read More »

Dary jako vánoční dárek?

Ano, milý dárek může být i daňově zajímavý. Optimalizace daní Chceme-li ušetřit na dani z příjmů za kalendářní rok 2013, můžeme daňovou povinnost snížit darem. Fyzické osoby Hovoříme o nezdanitelné části základu daně poplatníka daně z příjmů fyzických osob. To znamená, že dar odečteme od základu daně a sníží se tím výše daně. Konkrétní postupy uvádíme v článku:… Read More »

Dary a povodně

Je pomoc v těchto případech daňovým nákladem? Dar a daňový náklad Je to velmi jednoznačné, nejedná se o daňový náklad! Zřejmě se pro zjednodušení bude postupovat pragmaticky: Na druhé straně, dary poskytnuté k odstranění živelních pohrom (povodní) jsou odčitatelnou položkou od základu daně. Bude-li mít poplatník daně z příjmů – fyzická nebo právnická osoba – dostatečný základ… Read More »

Darovaný majetek

Jaké odpisy můžeme uplatnit u darovaného majetku? Za pět minut dvanáct… Termín odevzdání daňového přiznání se neúprosně blíží a řešíme poslední detaily… Dar Je odčitatelnou položkou – a to jak u fyzických osob (§ 1/15), tak právnických osob (§ 20/8), a to podle příslušných ustanovení (paragrafů) Zákona o daních z příjmů. Daňové odpisy Nesmíte přehlédnout určité… Read More »