Category Archives: Daňový doklad

Jak je klíčové mít DD kvůli nároku na odpočet?

V pátek jsme si připomněli vliv „dne uskutečnění zdanitelného plnění“ k nároku na odpočet daně, ale také k daňové povinnosti. Podmínky pro nárok Zmínili jsme § 73, a doplníme si, že je skutečně nutné podle § 73/1/a zákona o DPH „mít daňový doklad“. Kdy mám/musím mít daňový doklad (DD)? V praxi se stále přehlíží následující druhý odstavec: „Plátce je… Read More »

Jaký má být daňový doklad pro nárok na odpočet?

V pondělí jsme Vás upozorňovali na skutečnost, že pro nárok na odpočet daně z přidané hodnoty je nutné, aby: Odpovídal „Den uskutečnění zdanitelného plnění“ zdaňovacímu období, za které plánujeme nárok uplatnit, a současně musíme již v daném období mít daňový doklad k dispozici. Aktuální dotaz Navazuje na problematiku daňové dokladu: Jak se má postupovat, když se na něm vyskytují… Read More »

Neúplné Daňové doklady

Máme nárok na odpočet DPH? ANO, skoro vždy – jak potvrzuje náš TIP! 🙂 Náležitosti DD V zákoně o DPH nalezneme popis náležitostí daňových dokladů v § 29 a násl. Jak máme postupovat, je-li DD neúplný? Předpokládáme, že základní informace potřebné pro vyčíslení nároku na odpočet DPH jsou k dispozici. Potom skutečně nárok můžete uplatnit! 🙂 Na… Read More »

Účetní doklady

Jaké náležitosti musí mít účetní doklady? Oběh účetních dokladů Jedná se o podceňovanou oblast účetnictví, přitom s účetními doklady pracujeme všichni. Proto by měla být zpracována například směrnice Oběh účetních dokladů, jak připomínáme v článku Směrnice. Náležitosti účetního dokladu Jak mají vypadat účetní doklady, jaké jsou jejich náležitosti, popisuje zákon o účetnictví. V teorii používáme pojem účetní záznamy… Read More »