Category Archives: Ekonomická činnost

Fyzická osoba Prodej pozemku a DPH

Titulek je trochu nejasný, ale v zásadě odpovídá aktuálnímu dotazu: Fyzická osoba (FO) nepodniká, prodá pozemek, který by u plátce nebyl osvobozen od daně (§ 56 ZDPH), musí tato FO řešit DPH? DPH a ekonomická činnost Pro účely daně z přidané hodnoty řešíme v § 5, kdo je osobou povinnou k dani vykonávající ekonomickou činnost. Teorie vs. praxe… Read More »

DPH a Autorské příspěvky

Změnila „něco“ novela zákona o DPH od ledna 2014? Autorské honoráře Výklad musíme začít trochu z jiného úhlu pohledu. Zákon o DPH jako takový neřeší autorské honoráře, ale odvolává se při popisu obsahu ekonomické činnosti na zákon o daních z příjmů. Ekonomická činnost Za tu nepovažuje zákon o DPH příjmy podléhající srážkové dani. Je-li autorský příjem zdaněn… Read More »